มารู้จักดินและตรวจดินในแปลงปลูกของตนเองกันเถอะ ทำง่าย รู้ผลภายใน 1 ชั่วโมง

ดิน เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและการเกษตรกรรม เป็นที่สำหรับรากพืชได้เกาะยึด เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เป็นแหล่งเก็บความชื้นและน้ำในดิน เป็นแหล่งที่ให้อากาศในดินสำหรับรากพืชใช้เพื่อการหายใจ ดังนั้น การทราบองค์ประกอบของดิน ระดับความอุดมสมบูรณ์และธาตุอาหารในดิน จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างมาก ที่เกษตรกรจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับส่งเสริมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ให้อยู่ในรูปที่รากพืชสามารถดึงดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

รายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ออกอากาศทาง ททบ.5 TV5HD1 และไลฟ์สดพร้อมกันทางเพจ “รายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน” เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับดิน โดยแขกรับเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องดิน ผศ.ดร. อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ และ อาจารย์ ดร.   อัญธิชา พรมเมืองคุก จากภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เล่าเรื่องดินในแง่มุมต่างๆ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของธาตุอาหารในดินแปลงปลูกของตนเอง การใช้ปุ๋ยประเภทต่างๆ อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยเคมี การเลือกใช้ปุ๋ยแต่ละชนิดให้เหมาะกับสภาพดิน ธาตุอาหารที่ต้องการและเหมาะสมสำหรับพืชแต่ละชนิด ดังนั้น ก่อนการจะปลูกพืช เกษตรกรควรทราบคุณสมบัติและธาตุอาหารในแปลงปลูกของตนเองก่อน เพื่อการปรับสภาพดินและเตรียมธาตุอาหารสำหรับพืชที่จะปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตดีที่สุด

ในการตรวจสอบธาตุอาหารฯ เกษตรกรผู้สนใจสามารถส่งดินมาวิเคราะห์คุณสมบัติและธาตุอาหารต่างๆโดยละเอียด ได้ที่ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม โทรศัพท์ 034-351-893 หรือ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ การตรวจธาตุอาหารในดินเบื้องต้นอย่างง่าย เกษตรกรสามารถทำเองได้ง่ายๆ โดยใช้ชุดทดสอบสำเร็จรูป ผลิตโดยภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งชุดทดสอบสำเร็จรูปดังกล่าวนี้ สามารถใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน บอกสภาวะความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพจริง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช้วิเคราะห์ดินเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำปุ๋ยที่ใช้กับพืชทั่วๆ ไป อีกทั้งสามารถพกพาไปในสภาพไร่นา ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว มีราคาถูก ชุดทดสอบสำเร็จรูปอย่างง่าย ที่ใครๆ ก็ทำเองที่บ้านได้นี้ สามารถรู้ผลตรวจอย่างรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมง ด้วยวิธีการทำไม่ยากเลย

อาจารย์เกวลิน ศรีจันทร์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการของรายการฯ กล่าวว่า เชื่อมั่นเหลือเกินว่า แฟนๆ รายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชนที่รับชมรายการตอนนี้ จะได้ความรู้ลึกรู้จริงและรู้จักดินในแปลงปลูกของตนเอง ทราบเบื้องต้นคร่าวๆ ว่าธาตุอาหารในแปลงปลูกของตนเองเป็นอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลนำไปปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของพืชที่ปลูก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเพาะปลูก เพราะดินดี ปลูกอะไรก็ดี แต่หากดินไม่ดี เราจะสามารถปรนนิบัติดินของเราให้ดีขึ้นได้อย่างเหมาะสม ติดตามรับชมทาง ททบ. 5 และรับชมย้อนหลังทั้งภาพและเสียงทางเพจและยูทูบ “รายการเกษตรช่อง 5 พัฒนาชุมชน” พร้อมทาง KURPlusTV สถานีวิทยุ มก. เวลา 10.30-10.55 น. แนะนำติชมรายการได้ที่ รศ.ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ อาจารย์เกวลิน ศรีจันทร์ และทีมงาน อี-เมล [email protected]

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร. จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) โครงการ “ด้วยพระเมตตา ประชาอุ่นใจ เรารักในหลวงรัชกาลที่ 10” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ อีเมล [email protected]

 

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564