เผยเทคนิคและช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการปลูก และการดูแลทุเรียนหลงและหลินลับแล ให้ได้ผลดี

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

เดือนกรกฎาคม

-ช่วงระยะแตกใบอ่อนและเจริญเติบโต

-ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 10-20 กิโลกรัม/ต้น ร่วมกับ 15-15-15 อัตรา 1-3 กิโลกรัม/ต้น ตามขนาดพุ่ม

-นอกจากนี้หากต้นโทรม ควรใช้ปุ๋ยทางใบและอาหารทางด่วนโดยใช้อาหารสำเร็จรูปที่มีคาร์โบไฮเดรต 20 มิลลิลิตร กรดฮิวมิค 20 มิลลิลิตร ปุ๋ยเกร็ด 15-30-15 หรือ 20-20-20 อัตรา 60 กรัม ในน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นจำนวน 1-2 ครั้งเพื่อช่วยให้แตกใบอ่อนได้ดี

-ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและแมลงทำลายทิ้ง

-ควรมีการกำจัดวัชพืชบริเวณรอบลำต้นและทรงพุ่มเพื่อป้องกันการสะสมของโรคแมลง

-การป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา เช่น รากเน่า โคนเน่า ฉีดพ่น ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม บีโนมิล เคปแทน

-การป้องกันกำจัดแมลงควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงชนิดดูดซึม ได้แก่ คาร์บาริล อะมิตาคลอพริต อะบาเม็กติน เป็นต้น โดยฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

เดือนพฤศจิกายน

ช่วงนี้ควรบำรุงให้ต้นทุเรียนสมบูรณ์โดยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 10-20 กิโลกรัม/ต้น หรือฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ 12-24-12 หรือ 8-24-24 อัตรา 2 กิโลกรัม/ต้น (ขึ้นกับอายุและขนาดทรงพุ่ม) เพื่อกระตุ้นการออกดอกและควรลดการใช้น้ำ

มกราคม

-ระยะที่ผลกำลังเติบโตควรตัดแต่งผลอ่อนโดยคัดเลือกผลที่มีลักษณะสมบูรณ์-ควรตัดแต่งกิ่งตะขาบ กิ่งน้ำค้าง และกิ่งที่เป็นโรคและแมลงทำลายออก

-ควรฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงทุก 7-10 วัน จนถึงระยะสร้างพู

 เมษายน

-ระยะที่ทุเรียนเริ่มมีการสร้างพูควรโยงกิ่งให้มั่นคง

-ควรตัดแต่งกิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ออก

พฤษภาคม

-ตัดแต่งผลโดยเว้นระยะห่างระหว่างผล ประมาณ 30 เซนติเมตร

มิถุนายน

1.การนับอายุ ระยะดอกบานจนถึงช่วงผลแก่พร้อมตัด

-หลงลับแล 105-110 วัน

-หลินลับแล 110-115 วัน

2.การดูปากปลิง ผลทุเรียนแก่จัดปากปลิงจะพองโตเห็นรอยเด่นชัด

3.ดูหนาม ปลายหนามมีสีน้ำตาลเข้ม

4.บีบปลายหนาม เมื่อบีบปลายหนามเข้าหากันจะคืนตัวเหมือนมีสปริง

5.ดูก้านผล ก้านจะแข็งเหมือนสปริง

6.ดูสีของผล เมื่อมองจากด้านบนหนามจะเป็นสีคล้ำ ผลมีสีนวลตัดกัน

7.เคาะเปลือกหรือกรีดหนาม จะได้ยินเสียงโพรกดังหลวมๆ ไม่ทึบ

8.ดมกลิ่น ทุเรียนจะมีกลิ่นหอม

การเก็บเกี่ยวสามารถดูได้จากองค์ประกอบดังนี้

1.การนับอายุหลังดอกบาน

2.การดูปากปลิงผลทุเรียนแก่จัดปากปลิงจะพองโตเห็นรอยเด่นชัด

3.ดูหนาม ปลายหนามมีสีน้ำตาลเข้ม

4.บีบปลายหนาม เมื่อบีบปลายหนามเข้าหากันจะคืนตัวเหมือนมีสปริง

5.ดูสีของผล เมื่อมองจากด้านบนหนามจะเป็นสีคล้ำผลมีสีนวลตัดกัน

6.ดูร่องพู จะมีสีน้ำตาลปนเหลืองอ่อน

7.เคาะเปลือกหรือกรีดหนาม จะได้ยินเสียงโพรกดังหลวมๆ ไม่ทึบ

8.ดมกลิ่น ทุเรียนจะมีกลิ่นหอม

ข้อมูลจาก : ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท