เกษตรตรัง เก็บตัวอย่างทุเรียนพื้นบ้านคุณสมบัติเด่น

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นางกันยารัตน์ ก้านจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายธนาคม พรหมเพ็ญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทุเรียนพื้นบ้านที่มีลักษณะดีเด่น จาก สวนตาจัน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืชตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพทั้งภายนอกผล เนื้อผล และเมล็ด เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของทุเรียนพื้นบ้านแต่ละต้น ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เก็บผลทุเรียนจากต้นทุเรียน จำนวน 5 ต้น ได้แก่ หัวล้าน สีหมอก ร้านไก่ ไอ้เขียว และไอ้เหรียง ซึ่งทุเรียนทั้ง 5 ต้น เป็นทุเรียนพื้นบ้านที่มีลักษณะเนื้อดี รสชาติดี สี ความละเอียดของเนื้อทุเรียนและรสชาติแตกต่างกัน และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะต้น ซึ่งควรค่าแก่การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไว้ต่อไป