เกษตรกรลพบุรีแนะวิธีบำรุงดิน ใช้ปลูกเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลดี

ป้าอร หรือ คุณสุจิตรา ฉ่ำเพชร หญิงเหล็กของวงการผักอินทรีย์จังหวัดลพบุรี เมื่อปี 2551 ป้าอรได้มีโอกาสอบรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์รุ่นแรก ของมูลนิธิ MOA และได้ยืนหยัดทำเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่คนร่วมรุ่นเลิกรากันไปหมดแล้ว

ป้าอร หรือ คุณสุจิตรา ฉ่ำเพชร

โรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง

ปี 2557 ป้าอรได้ไปอบรมโครงการเกษตรของจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ 4 จังหวัดภาคกลางตอนบน คือ ชัยนาท ลพบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี ป้าอรได้สนับสนุนโรงเรือนปลูกผักกางมุ้งจากจังหวัดลพบุรีและสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 โรงเรือน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 30 เมตร รวมถึงอินทรียวัตถุและปัจจัยการผลิตอื่นๆ อีกด้วย

ปลูกผักในโรงเรือนกางมุ้ง

 

ปรุงดินดี พืชผักเติบโตดี

ป้าอร กล่าวว่า ดินเป็นปัจจัยสำคัญของการปลูกพืช ปรับปรุงดินดี คือเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้การปลูกพืชผักอินทรีย์เติบโตดีไปด้วย สวนผักของป้าอร เลี้ยงหมูป่าไว้เพื่อนำฉี่หมูป่ามาใส่ถังขนาด 20 ลิตร ส่วนมูลหมูป่าตักใส่ถุงปุ๋ยปิดปากถุง นำมาใส่ในถังนี้ด้วย ใส่สาร พด.1 จำนวน 1 ซอง เติมฉี่หมูลงไปเรื่อยๆ ลงเต็มถัง ปิดฝาไว้ในที่ร่มนาน 1 เดือน จึงนำมาใช้ในแปลงเพาะปลูกได้ โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมัก 150 กรัม หรือขนาดบรรจุเท่ากับ 1 ปลากระป๋องต่อน้ำ 20 ลิตร

ปุ๋ยน้ำหมักที่ผลิตได้นำมาใส่รวมกับจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 กระป๋อง และน้ำส้มควันไม้อีก 2-3 กระป๋อง นำวัตถุดิบทั้ง 3 อย่างรวมกันแล้วนำมาราดบนดิน จากนั้นใช้จอบพรวนดินให้เข้ากันจึงค่อยหว่านเมล็ดผักได้เลย

ส่วนมูลหมูในถุงก็เอามาหว่านในแปลงเช่นกัน เมล็ดพันธุ์ผักซองที่ซื้อมาให้ล้างด้วยน้ำเปล่า ใส่ลงในโถส้วมเพื่อไม่ให้สารที่เคลือบเมล็ดมาปะปนในแหล่งน้ำหรือในดินของเราอีก ส่วนเมล็ดที่มีขนาดเล็ก เช่น ผักขม ผักสลัด ผักชีลาวไม่ต้องล้าง

ป้าอรสามารถเก็บพืชผักที่ปลูกในโรงเรือนกางมุ้งได้ 2 รอบ หลังจากนั้น จะนำน้ำลายปลวกซึ่งป้าอรได้ทำไว้ โดยนำเศษกิ่งไม้มาวางกองไว้เรื่อยๆ จนกองสูงประมาณ 1.5 เมตร ก็จะทำกองใหม่เป็นหย่อมๆ ไว้ ใช้สาร พด.1 ผสมน้ำราดไว้ หมั่นดูแลอย่าให้กองแห้งมาก จะมีปลวกเข้ามากัดกินเนื้อไม้จนผุกร่อนเป็นผงหล่นลงมาใต้กองไม้ ป้าอรจะตักเอาผงไม้ส่วนนี้มาโรยลงในแปลงเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน

ผักโขม

ผักชีไทยซึ่งปกติใช้เวลาปลูก 45 วัน แต่การดูแปลงเพาะปลูกด้วยวิธีของป้าอร ช่วยผักชีไทยเติบโตสมบูรณ์ได้ไว ใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็สามารถถอนผักชีขายได้แล้ว นอกจากนี้ การใช้จุลินทรีย์และน้ำส้มควันไม้ยังช่วยให้แปลงเพาะปลูกผักของป้าอรแทบไม่ต้องพักแปลงเลยเนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อซื้อผลผลิตได้โดยตรงกับ ป้าอร หรือ คุณสุจิตรา ฉ่ำเพชร โทร. 084-706-1995

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันที่วันพฤหัสที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564