อดีตสาวออฟฟิศ หวนคืนบ้านเกิด ทำสวน “มะนาวแป้น บ้านแพ้ว” ผลผลิตดก เก็บขายได้ตลอดทั้งปี

“มะนาว” พืชเศรษฐกิจสำคัญคู่ครัวไทยมานาน นอกจากรสชาติเปรี้ยว ที่ใช้ในการปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารให้มีความจัดจ้านมากขึ้นแล้ว ยังมีสรรพคุณทางยา เพราะฉะนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทำไม มะนาว จึงกลายเป็นพืชในกระแสที่เกษตรกรไทยให้ความสนใจที่จะปลูกเป็นพืชสร้างรายได้มาตลอดกาล

คุณพนัชกร ทรงวัฒนา หรือ คุณมุก

คุณพนัชกร ทรงวัฒนา หรือ คุณมุก อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 1 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ทายาทรุ่นที่ 3 ของ สวนวัฒนาการเกษตร ดีกรีปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตพนักงานออฟฟิศเมืองกรุง ผันตัวเป็นเกษตรกรสานต่องานสวนมะพร้าวน้ำหอม และสวนมะนาวแป้น บ้านแพ้ว ของที่บ้าน โดยมีคุณพ่อเป็นพี่เลี้ยงสอนงานในสวนจนเริ่มเกิดความชำนาญ มาผสมผสานกับความคิดของคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นเสาหลักในการทำตลาด การแปรรูป รวมถึงการสร้างมาตรฐาน GAP และ GI ให้กับผลไม้ภายในสวน เกิดเป็นรายได้ให้ครอบครัวและคนในชุมชน

 

“มะนาวแป้น บ้านแพ้ว” เปลือกบาง
น้ำเยอะ มีความหอมพิเศษ

คุณมุก บอกว่า ที่สวนวัฒนาการเกษตรแห่งนี้ เป็นสวนที่คุณพ่อได้รับมรดกสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นก๋ง ตนเป็นรุ่นที่ 3 เข้ามาเรียนรู้งานตั้งแต่การปลูก การดูแลผลผลิตในสวน รวมถึงการเข้ามาเป็นตัวหลักในการพัฒนาด้านการตลาด การแปรรูป รวมไปถึงด้านการสร้างมาตรฐาน GAP, GI เพื่อรองรับและให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในแนวทางที่รักสุขภาพมากขึ้น ผู้คนหันมาใส่ใจกับความปลอดภัยทางอาหาร เพราะฉะนั้นมาตรฐานเหล่านี้จะทำให้ผลผลิตของสวนได้เปรียบสวนที่ไม่มี และถือเป็นเรื่องดีในการที่สามารถทำตลาดได้กว้างมากขึ้น

ปลูกมะนาวแบบยกร่องสวน

โดยที่สวนมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 20 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม และมะนาวแป้น บ้านแพ้ว อย่างละ 10 ไร่ เท่าๆ กัน ซึ่งหากนับเวลาที่ตนเข้ามาคลุกคลีทำสวนก็เป็นเวลาเกือบ 4 ปีแล้ว โชคดีที่มีคุณพ่อคอยให้คำปรึกษาในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินก่อนปลูกพืช ควรที่จะต้องปรุงดินอย่างไร คุณพ่อจะคอยให้คำแนะนำอยู่ตลอด เนื่องด้วยคุณพ่อเป็นหมอดิน และทำเกษตรชีวภาพไว้อยู่แล้ว ตนก็ได้ซึมซับจากคุณพ่อมาเรื่อยๆ จนมีประสบการณ์ด้านการดูแลปรับปรุงดินขึ้นมาอีกระดับที่นอกเหนือจากการปลูกดูแลอย่างไรให้ได้ผลผลิต ซึ่งดินถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตร หากดินไม่ดี ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรไปก็ไม่งาม เพราะฉะนั้นก่อนจะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่เกษตรกรทุกท่านควรให้ความสำคัญกับดินด้วย และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคของการผลิตผัก ผลไม้ ให้มีคุณภาพ

รวมถึงข้อได้เปรียบในส่วนของพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่แถบอำเภอบ้านแพ้ว ค่อนข้างมีดินและแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกไม้ผลได้หลากหลาย แต่ส่วนมากจะปลูกมะพร้าวเป็นหลัก เพราะมะพร้าวเป็นพืชที่ปลูกง่าย และได้รสชาติออกมาดีกว่าหลายๆ พื้นที่ ส่วนการปลูกมะนาวนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากที่คุณพ่ออยากมองหาพืชอย่างอื่นเสริม จึงเลือกปลูกมะนาวแป้นรำไพ ที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของที่นี่ แต่พอมาขยายพันธุ์แล้วได้ผลดีจนเป็นที่นิยมปลูก จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น “แป้นบ้านแพ้ว” ปลูกแล้วเห็นอนาคต ด้วยจุดเด่นตรงที่เปลือกบาง น้ำเยอะ กลิ่นหอมพิเศษ โดยนำสายพันธุ์มาจากสวนที่เชื่อถือได้ มีการสังเกตต้นพ่อพันธุ์มาแล้วก่อนปลูก

ผลผลิตดกเต็มต้น

เทคนิคปลูกมะนาวแป้น บ้านแพ้ว
ให้ผลผลิตดก เก็บขายได้ตลอดทั้งปี

เจ้าของบอกว่า ที่สวนได้รับรองมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นที่เรียบร้อย โดยที่สวนมีเทคนิคการปลูกแบบชีวภาพ มีการหมักปุ๋ยไว้ใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิต

การเตรียมดิน สำหรับเกษตรกรมือใหม่ก่อนลงมือปลูกควรต้องนำดินไปวิเคราห์วัดค่า pH ในดินก่อน เพื่อให้การปลูกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลดี ซึ่งค่า pH ของดินที่เหมาะสมในการปลูกมะนาวควรอยู่ที่ 7 ก็แสดงว่ามีความเป็นกรด-ด่าง เป็นกลาง แต่ถ้าหากดินของท่านค่า pH ต่ำกว่า 7 ก็แสดงว่าดินมีความเป็นกรดมาก ให้ฟื้นฟูโดยการใส่โดโลไมท์ช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้มีความเป็นด่างมากขึ้น และหลังจากที่ตรวจค่า pH ดินเรียบร้อยแล้ว ให้ไถพรวน แล้วตากดินไว้ แล้วจึงค่อยลงมือปลูก และมีข้อแนะนำอยู่ว่าหากดินที่ปลูกไม่ค่อยสมบูรณ์สามารถใส่อินทรียวัตถุได้ แต่ของที่สวนเนื่องจากเป็นการปลูกแบบยกร่อง เพราะฉะนั้นดินที่ขุดขึ้นมาจะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว จึงไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม

มะนาวแป้น บ้านแพ้ว ผลใหญ่ เปลือกบาง น้ำเยอะ หอมพิเศษ

การปลูก ปลูกในระยะห่างระหว่างต้น 2 เมตร เป็นแถวยาว ขุดหลุมกว้าง 30 เซนติเมตร ลึก 20 เซนติเมตร

การดูแล จะไม่รดน้ำบ่อย 2-3 วัน ให้น้ำ 1 ครั้ง ใส่ปุ๋ยเดือนละครั้ง ใส่น้อยๆ แต่ใส่บ่อยๆ โดยช่วงที่ปลูก 2-3 เดือนแรก จะใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 ปริมาณ 1-2 ช้อนชา หลังจากนั้นเมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนที่ 4 เริ่มเปลี่ยนมาใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 ปริมาณ 1-2 ช้อนชา เช่นเดียวกัน โดยใส่สลับกับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงตามสูตรของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมี โดยวัตถุดิบหลักในการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไว้ใช้เองมีดังนี้

ใช้เรือรดน้ำ

วัตถุดิบ

 1. 1. กากถั่วเหลือง
 2. 2. รำละเอียด
 3. มูลสัตว์
 4. หินฟอสเฟต
 5. กระดูกป่น
 6. มูลค้างคาว
 7. สารเร่งซุปเปอร์ พด.1, สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 สารเร่งพด.9 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อในกากน้ำตาล

  เตรียมใส่ปุ๋ย

ขั้นตอนการทำ

 1. ผสมวัตถุดิบให้เข้ากัน
 2. นำสารเร่งพด.1 ใส่ในสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่ขยายเชื้อแล้ว คนให้เข้ากัน เทลงในวัตถุดิบคลุกเคล้าให้ทั่ว
 3. ตั้งกองปุ๋ยหมักเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และใช้วัสดุคลุมเพื่อรักษาความชื้น
 4. ระหว่างหมักจะสังเกตเห็นเชื้อจุลินทรีย์ในกองปุ๋ย และอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้น 45-55 องศาเซลเซียส หลังจากหมักประมาณ 3 วัน
 5. กองปุ๋ยไว้จนอุณหภูมิลดลงให้เท่ากับภายนอกกอง ใช้เวลาประมาณ 9-12 วัน

ใส่สารซุปเปอร์พด.3 และสารเร่งพด.9 คลุกเคล้าให้ทั่วกองและหมัก เป็นเวลา 3 วัน

วิธีใช้ 3 เดือน ใส่ 1 ครั้ง ปริมาณเพียง 1 กำมือ ต่อต้น

ทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงไว้ใช้เอง

ปริมาณผลผลิต มะนาว 10 ไร่ สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกเดือน ไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลกรัม ต่อเดือน ขนาดผลได้ไซซ์มาตรฐาน ถือเป็นจุดเด่นอีกข้อของสวน ซึ่งเทคนิคอยู่ที่ดิน จำเป็นต้องปรับปรุงบำรุงดินให้ดีก่อนปลูก รวมถึงการใส่ปุ๋ยบำรุงเสริมเข้าไป

ราคา ขึ้นลงตามฤดูกาล โดยฤดูที่มะนาวมีราคาแพงคือช่วงฤดูร้อน หรือในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน จะขายได้ในราคากิโลกรัมละประมาณ 100 บาท แต่ถ้าหากเป็นฤดูทั่วไปเฉลี่ยแล้วจะประมาณกิโลกรัมละ 50 บาท หรือถ้าเป็นช่วงที่มะนาวล้นตลาดมากๆ ราคาอาจจะลดลงมาเหลือกิโลกรัมละ 20-30 บาท หากชาวสวนมีวิธีการปลูกแบบลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเคมี ก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้อย่างสบาย เฉลี่ยต่อเดือนจากการขายมะนาวที่สวนจะมีรายได้ประมาณ 30,000-40,000 บาท ต่อเดือน

ใช้ความรู้ของคนรุ่นใหม่
ขยายตลาดทุกช่องทาง

คุณมุก บอกว่า ก่อนหน้าที่ตนจะเข้ามาทำสวน พ่อและแม่มีตลาดใหญ่ไว้รองรับอยู่แล้วคือตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง ตนเข้ามาพัฒนาในส่วนของตลาดออนไลน์ และตลาดแปรรูป เช่น การแปรรูปผงมะนาวน้ำผึ้ง มะนาวดอง น้ำมะพร้าวน้ำหอม เป็นต้น และในส่วนของตลาดออนไลน์ เริ่มต้นจากการสร้างตัวตนในเพจเฟซบุ๊ก สร้างสตอรี่ว่า มะนาวของสวนมีการผลิตอย่างไร และมีมาตรฐาน GAP รองรับเพราะมองเห็นแล้วว่าในอนาคตข้างหน้ามาตรฐานการผลิตถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะแนวทางการบริโภคสินค้าจะเปลี่ยนไป ผู้บริโภคต้องการความปลอดภัยที่มากขึ้น ต้องการอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นมาตรฐานเหล่านี้จะช่วยการันตีสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดที่เปลี่ยนไป รวมถึงราคาที่ไม่แพง ทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของทั้งแม่ค้าและผู้บริโภคทุกระดับชั้น และที่สำคัญที่สวนสามารถผลิตมะนาวตามความต้องการของตลาดได้ คือเปลือกบาง น้ำเยอะ มีความพิเศษซึ่งในอนาคตได้มีการวางแผนไว้ว่าจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม เนื่องจากตอนนี้ที่สวนกำลังทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะนาวตัวใหม่ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเข้ามาช่วย

มะนาวแป้น บ้านแพ้ว ผลใหญ่ เปลือกบาง น้ำเยอะ หอมพิเศษ

ฝากแง่คิดถึงเกษตรกรรุ่นใหม่
หวนคืนถิ่นทุกท่าน ให้อดทน
แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเอง

“ฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างแรกคือต้องมีความอดทนก่อน ช่วงแรกจะหนักพอสมควร กว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ต้องอดทน และใจเย็น ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ แล้วสักวันนึงจะต้องประสบผลสำเร็จ อย่างตัวมุกเองปีนี้เข้าปีที่ 4 แล้ว ที่เข้ามาช่วยที่บ้านเต็มตัว ทุกอย่างเริ่มอยู่ตัวมากขึ้น ก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมายจากการทำเกษตร ได้เรียนรู้กระบวนการคิด มีระบบการวางแผนที่ดีขึ้น มีเงินเก็บมากขึ้น เพราะรายได้ที่มีมากขึ้น แต่มีรายจ่ายที่ลดลง ซึ่งมุกพอใจและภูมิใจกับอาชีพเกษตรกรที่ตัวเองได้เลือกเดินมากๆ” คุณมุก กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสนใจติดต่อซื้อต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม หรือกิ่งพันธุ์มะนาว บ้านแพ้ว ได้ที่เบอร์โทร. 062-921-4992

ขอบคุณรูปภาพจากเพจสวนวัฒนาการเกษตร พันธุ์มะพร้าว


สำหรับแฟนๆ นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน หากต้องการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้านรายปักษ์ ส่งตรงถึงบ้าน รวดเร็วทันใจอ่านได้ในทุกๆ 15 วัน สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ คลิกลิ้ง https://shorturl.asia/0zJwQ 📲- Line: @matichonbook หรือ สำนักพิมพ์มติชน เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดต่อฝ่ายขาย 02-589-0020 ต่อ 3354

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564