เกษตรกรท่าบ่อ เพาะเห็ดฟาง สร้างรายได้เสริม หลังว่างจากการทำนา ใช้เงินลงทุนเพียงหลักหมื่น

อาชีพโดยอิสระ ไม่ขึ้นตรงต่อใคร ของชาวบ้านโพนธาตุ ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย คือ การทำนา เมื่อว่างเว้นจากการทำนา ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อย หากใช้เวลาที่มีอยู่สร้างรายได้เสริม

คุณวิสันต์ อินทะปัญญา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโพนธาตุ ผู้นำวิธีการเพาะเห็ดฟางเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริม เล่าว่า อดีตชาวบ้านทำนาเพียงอย่างเดียว มีระยะเวลาไม่น้อยที่ว่างเว้นจากการทำนาในแต่ละปี จึงมองหารายได้เสริม ซึ่งตนได้ออกไปศึกษาและสมัครเข้ารับการอบรมการเพาะเห็ดฟางในจังหวัดใกล้เคียง เมื่อได้ความรู้ จึงนำมาเผยแพร่ต่อภายในชุมชน

ปี 2553 เกษตรกรบ้านโพนธาตุ เริ่มก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโพนธาตุขึ้น มีคุณวิสันต์ เป็นประธานกลุ่ม มีสามาชิก 13 คน มีโรงเพาะเห็ดฟางทั้งสิ้นเกือบ 50 โรง

โรงเรือนเพาะเห็ด จำเป็นสำหรับผู้เพาะ เริ่มแรกสร้างโรงเรือน ขนาด 6X10 เมตร ใช้เงินลงทุน 17,000 บาทต่อโรงเรือน

ใน 1 โรงเรือน เพาะเห็ดได้ 30 ก้อน ใช้เวลาเพียง 20 วัน เก็บขายครั้งแรกได้ และเก็บได้เรื่อยๆ จนกว่าเห็ดจะหยุดออก จึงรื้อทิ้งแล้วลงใหม่

ต้นทุนก้อนเชื้อเห็ด ก้อนละ 13 บาท และต้องสั่งซื้อจากจังหวัดกาฬสินธุ์

ราคารับซื้อเห็ดฟาง เฉลี่ย 50-60 บาท ต่อ กิโลกรัม ตลอดการเพาะเห็ดฟาง 6 ปีที่ผ่านมา ราคารับซื้อเห็ดฟางต่ำสุดอยู่ที่ กิโลกรัมละ 40 บาท ซึ่งถือว่ายังได้ราคาที่ดี

การเพาะเห็ดฟาง เริ่มจากการนำวัสดุเพาะ ได้แก่ ขี้มัน มูลควาย หัวเชื้ออีเอ็ม กากน้ำตาล ยิปซั่ม หมักรวมกันไว้นาน 5 วัน จากนั้นเข้าขึ้นแปลง ใช้เครื่องอบไอน้ำฆ่าเชื้อ วันรุ่งขึ้นนำเชื้อเห็ดโรย แล้วใช้ผ้าคลุมโรงเรือนให้สนิทนาน 3-5 วัน รดน้ำรอบโรงเรือนและใต้ชั้น เมื่อครบ 3-5 วันแล้ว เปิดผ้าคลุมออกนิดหน่อยเพื่อระบายอากาศ รอ 3-5 วันถัดมา สามารถเก็บเห็ดฟางขายได้

แต่ละโรงเรือนเฉลี่ยเก็บเห็ดฟางได้ 150-200 กิโลกรัม

ผู้สนใจ ติดต่อได้ที่คุณวิสันต์ อินทะปัญญา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดฟางบ้านโพนธาตุ ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ 083-6744460