“ฮิวมัสล้านปี” พลิกพื้นดินในท้องถิ่น สร้างรายได้สู่ชุมชน ที่แม่เมาะ

ฮิวมัสล้านปีที่แม่เมาะ สร้างรายได้สู่ชุมชน

ผลิตผลใต้พื้นดินในท้องถิ่น เกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งบริหารและดำเนินงานโดยชุมชนสู่ชุมชนอย่างแท้จริง สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนชาวแม่เมาะกว่า 1,000 คน

ผลงานวิจัยของนักวิชาการหลายสถาบันยืนยันแล้วว่า ฮิวมัส ที่เป็นวัตถุพลอยได้จากการทำเหมืองลิกไนต์ ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง มีคุณประโยชน์ต่อพืชผลทางการเกษตรนานัปการ โดยถ่านหินลิกไนต์ที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อยู่ในเหมืองลิกไนต์ซึ่งอยู่ลึกในชั้นดิน และก่อนที่จะขุดถึงชั้นถ่านหินลิกไนต์ จะเป็นชั้นของแร่ลีโอนาร์ไดต์ ที่เกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ตามธรรมชาติ เป็นเวลาหลายล้านปี ซึ่งแร่ลีโอนาร์ไดต์นี้ สามารถใช้เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

นายสนั่น ใจงาม ผู้อาศัยอยู่ในตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และได้คลุกคลีอยู่กับถ่านหินลิกไนต์มากว่าครึ่งชีวิต เห็นประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น จึงได้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ ขึ้นเมื่อปี 2557 โดยนำลีโอนาร์ไดต์ ที่เกิดจากซากพืชย่อยสลายมาหลายล้านปีมาใช้ประโยชน์ ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเทศบาลตำบลแม่เมาะ จึงสามารถตั้งโรงงานผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสซึ่งเกิดจากส่วนผสมหลัก 6 ชนิดคือ ดินลีโอนาร์ไดต์ น้ำหมักชีวภาพ ยิปซัม ฟอสเฟต ซีโอไลต์ และโดโลไมต์ ที่ล้วนมาจากธรรมชาติ ทำให้เป็นมิตรต่อผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตสารปรับปรุงดินฮิวมัสล้านปีอินทรีย์แม่เมาะ บริหารจัดการในลักษณะการร่วมกันเป็นผู้ถือหุ้นโดยผู้ที่จะเป็นสมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จึงจะสามารถซื้อหุ้นได้ในราคาหุ้นละ 100 บาทในสัดส่วนไม่เกินคนละ 20 หุ้นปัจจุบันมีสมาชิกรวมกว่า 1,000 คน ทุกสิ้นปีจะมีการจ่ายปันผลคืนสมาชิกตามผลประกอบการ


ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้ได้ช่วยให้เกษตรกรช่วยไทยประหยัดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยบำรุงดินและเปิดรับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ผู้สนใจสอบถามข้อมูล หรือสั่งซื้อสามารถเยี่ยมชมโรงงานได้ที่ บริเวณเยื้องกับโรงเรียนแม่เมาะวิทยา หยุดทุกวันอาทิตย์ หรือ ติดต่อคุณนนท์ โทร 088-415-9468 หรือ 086-373-7507

ฮิวมัสคืออะไร ?

สารปรับปรุงดินฮิวมัส คือผลผลิตจากการนำลีโอนาร์ไดต์ (Leonardite) ซึ่งเป็นดินในชั้นถ่านหินของเหมืองแม่เมาะ เกิดจากการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์มานานหลายล้านปี มีสีน้ำตาลเข้มหรือดำ มีประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยา อาหารเสริม หรือแม้แต่ทำเครื่องสำอาง และเมื่อนำมาผสมกับมวลสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างจะได้ ฮิวมัส (Humus) ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้ร่วนซุย แก้ปัญหาดินเสียดินเป็นกรดทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีปรับสภาพดินให้เป็นกลางและเพิ่มปริมาณแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทำให้พืชแข็งแรงต้านทานศัตรูพืชได้ดี

สุขใจ.. ที่ได้ร่วมกันสร้าง

กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์