เกษตรกรตรัง ปลูกข้าวโพดหวาน 75 วัน กำไร 20,000 บาทต่อไร่

ข้าวโพดหวานอุดมไปด้วยวิตามินเอที่มีมากเป็นพิเศษ มีกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย เส้นใยอาหารและเกลือแร่ชนิดต่างๆ ทั้งฟอสฟอรัส แคลเซียม และเหล็ก ช่วยบำรุงสุขภาพทำให้ร่างกายสดชื่น ช่วยบำรุงสายตา ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดี และเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกสร้างรายได้เสริมที่น่าสนใจให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวโพดหวานเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย อายุการเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 70-75 วัน สร้างรายได้หมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี

คุณสวัสดิ์ เต็งเฉี้ยง หรือ ลุงหวัด

คุณสวัสดิ์ เต็งเฉี้ยง หรือ ลุงหวัด เกษตรกรหมู่ที่ 5 บ้านยางงาม ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานสร้างรายได้เสริมจากการทำสวนยางพาราที่เจอทั้งปัญหาราคายางพาราตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ปรากฏว่าปลูกง่ายมีรายได้ดีกว่ายางพาราหลายเท่าตัว จึงหันมาเลือกปลูกข้าวโพดหวานเป็นพืชสร้างรายได้เสริม ด้วยความที่ข้าวโพดหวานนั้นปลูกได้ดีมีราคา ระยะเวลาในการปลูกไม่นานเกินไป ใช้น้ำน้อย ปลูกได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้หมุนเวียนได้ตลอดและสามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง จึงเป็นเหตุผลที่เลือกปลูกและยึดเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน

คุณสวัสดิ์ เต็งเฉี้ยง กับข้าวโพดหวาน

โดยพันธุ์ที่เลือกปลูกคือ ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 ของกรมวิชาการ จุดเด่นคือ มีฝักขนาดใหญ่ แกนฝักเล็ก ติดเมล็ดเต็มฝัก เมล็ดเรียงแถวบนฝักเป็นระเบียบ มีเนื้อเมล็ดมาก เยื่อเมล็ดบาง และรสชาติฝักต้มดี สามารถปลูกทั่วไปทั้งในสภาพดินไร่และดินนาของภาคใต้ แต่มีข้อควรระวัง คือไม่ควรปลูกในดินทราย อีกทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์สงขลา 84-1 ในช่วงโควิด-19 มีราคาถูกเพียง 300 บาทต่อกิโลกรัม แม่ค้าชอบ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจึงเลือกปลูกสายพันธุ์นี้ เพราะคิดว่าน่าจะเป็นพืชที่สร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี

วิธีปลูก จะใช้การปลูกแบบหยอดหลุม โดยหยอดหลุมละเมล็ดหลังจากปลูกนับจากวันที่เริ่มปลูกผ่านไป 15 วัน ให้ใส่ปุ๋ย สูตร 18-8-8 ในรอบแรกเพื่อบำรุงต้นและช่วยการเจริญเติบโต หลังจากนั้นผ่านไป 15 วัน ใส่ปุ๋ย สูตร 18-8-8 ในรอบที่สอง (30 วัน)

คุณสวัสดิ์ เต็งเฉี้ยง และ คุณวิภารัตน์ มาลัยเล็ก เกษตรตำบล

ข้าวโพดหวานพันธุ์สงขลา 84-1 ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 70-75 วันเก็บเกี่ยวได้ ถ้าหากไม่พักดิน 1 ปี ปลูกได้ 4 ครั้ง แต่ถ้าจะให้ดีควรพักเพื่อปรับปรุงบำรุงดินจะดีกว่า เทคนิคการดูแลให้ได้ผลผลิตดียึดหลักการใส่ปุ๋ยบำรุง ถูกที่ ถูกเวลา ถูกปริมาณ ถูกสูตร ถูกวิธี ทำให้ได้ผลผลิตข้าวโพดหวานประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ รายได้หลังจากหักต้นทุนจากการขายอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทต่อไร่ต่อครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแม่ค้าคนกลางมาซื้อราคาส่งและลูกค้าทั่วไปมาซื้อราคาปลีก เพื่อนำไปขายฝักสดและแปรรูป เช่น ข้าวโพดต้ม ข้าวโพดปิ้ง ข้าวโพดคลุกเนย น้ำนมข้าวโพด รวมทั้งขายข้าวโพดฝักอ่อนด้วย

ข้าวโพดหวานพร้อมส่ง

การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวาน ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมข้าวโพดหวานถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะหากเก็บเกี่ยวเร็วเกินไปข้าวโพดจะหวานน้อย หากเก็บเกี่ยวช้าเกินไปข้าวโพดหวานจะมีความหวานลดลงเช่นกัน ระยะการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมคือ หลังข้าวโพดออกไหม 18-20 วัน หรือพบว่าไหมข้าวโพดเปลี่ยนเป็นสีดำ หรือเมล็ดส่วนปลายของฝักเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หากเมล็ดสีขาวแสดงว่าข้าวโพดอ่อนเกินไป หากเมล็ดสีเหลืองและเมล็ดเริ่มเหี่ยวแสดงว่าแก่จัดเกินไป

การจัดการหลังเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตควรเก็บฝักข้าวโพดหวานในที่ร่มและไม่ให้รับแสง ไม่กองฝักข้าวโพดบนพื้นดิน ควรวางบนพื้นที่ยกสูงด้วยไม้ หรือวางกองบนพื้นซีเมนต์ที่ทำความสะอาดแล้ว และไม่กองสูงในปริมาณมากเพราะจะทำให้ข้าวโพดร้อนเกิดการช้ำ ความหวานลดลง เปลือกหุ้มฝักเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล

ข้าวโพดอ่อน

การขนส่ง ควรเตรียมยานพาหนะขนส่งก่อนล่วงหน้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อขนส่งให้เร็วที่สุด หลังปลิดฝักและขนส่งควรส่งถึงตลาด หรือถึงมือผู้บริโภคภายใน 24 ชั่วโมง

ลุงหวัด บอกว่า ควรสนับสนุนให้เกษตรกรที่มีความพร้อมหันมาปลูกข้าวโพดหวาน เพราะการปลูกข้าวโพดหวานนั้นถึงแม้ว่าต้องมีขั้นตอนกระบวนการปลูกการดูแลที่ค่อนข้างจะละเอียด แต่หากผลผลิตที่ได้นั้นมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ราคาของผลผลิตนั้นก็จะสูงขึ้น ซึ่งทำให้เป็นการสร้างรายได้ที่ดีอย่างหนึ่ง ปัจจุบัน ก็ขยายพื้นที่การปลูกอยู่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและของผู้บริโภคที่มีความต้องการข้าวโพดหวานมากขึ้น ส่วนตัวมองว่าข้าวโพดหวานมีข้อดีคือ สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีทุกฤดูกาล แต่ก็มีข้อจำกัดคือ ถึงแม้ว่าข้าวโพดหวานจะสามารถปลูกได้ตลอดแต่ผลผลิตที่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศ สภาพแวดล้อม การดูแลของเกษตรกรด้วย ปัจจุบันสถานการณ์การผลิตข้าวโพดหวานนั้นมีทิศทางในทางที่ดีและคิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีแนวโน้มการผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาข้าวโพดหวานสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น

แปลงข้าวโพดหวาน

หากใครสนใจวิธีการปลูกหรือสนใจซื้อข้าวโพดหวาน ติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ 086-266-5086 คุณสวัสดิ์ เต็งเฉี้ยง หรือสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง เบอร์โทรศัพท์ 075-218-681