ขึ้นฉ่ายเงินแสน ทดแทนสวนยาง สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนตรัง

คุณภัชรวดี เจริญฤทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 49/3 หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนยางพารา พื้นที่เกือบ 3 ไร่ ในช่วงราคายางพาราตกต่ำ หันมาปลูกขึ้นฉ่ายไร้ดิน เป็นรายแรกของอำเภอหาดสำราญ สร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงราคายางพาราตกต่ำ โดยมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

คุณภัชรวดี เจริญฤทธิ์ เกษตรกรปลูกขึ้นฉ่ายไร้ดิน

คุณภัชรวดีเป็นคุณนายสารวัตร แต่คิดต่างโดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนยางพารา หันมาปลูกผักขึ้นฉ่ายแบบไร้ดิน ซึ่งเกษตรกรรายอื่นๆ ในอำเภอหาดสำราญ ยังไม่มีใครทำ และส่วนใหญ่จะปลูกพืชผักอายุสั้น เช่น แตงกวาหรือถั่วฝักยาว เพราะคิดว่าการปลูกพืชแบบนี้จะดูแลยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า แต่ความจริงแล้วเป็นการลงทุนแค่ครั้งเดียวสำหรับค่าวัสดุอุปกรณ์

แปลงขึ้นฉ่ายไร้ดิน

โดยคุณภัชรวดี เล่าว่า เริ่มต้นทดลองปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนยางพาราจำนวน 2 งาน และได้ศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสอบถามเพื่อนๆ ก่อนที่จะลงมือทำ เริ่มจากการนำเมล็ดผักขึ้นฉ่ายมาลงแปลงเพาะปลูก ขนาด 1.5×4 เมตร โดยใช้ท่อพีวีซีเจาะหลุม ทดลองผิดทดลองถูกอยู่หลายครั้งจนประสบความสำเร็จ จากนั้นก็ทำต่อมาเรื่อยๆ ปัจจุบันขยายโรงเรือนเพิ่มในพื้นที่เกือบ 3 ไร่ มีแปลงปลูกทั้งหมด 24 แปลง

สร้างงานให้คนในชุมชน

การปลูกขึ้นฉ่ายในแปลงเพาะปลูก ขนาด 1.5×4 เมตร ใช้ท่อพีวีซีเจาะหลุม แปลงละประมาณ  300 ต้น โดยใช้ระบบน้ำไหลเวียน พร้อมให้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพอัตราส่วน 1 : 20 ลิตร สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ฉีดพ่น ซึ่งหลังจากใช้เวลาปลูกประมาณ 50-60 วัน ก็สามารถเก็บขายได้ในราคากิโลกรัมละ 80-100 บาท แต่หากเป็นหน้าฝน ขึ้นฉ่ายก็จะมีราคาสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 150-200 บาท แล้วแต่ขนาดลำต้น สามารถเก็บขึ้นฉ่ายขายได้วันละมากกว่า 100 กิโลกรัม สร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงราคายางพาราตกต่ำ โดยมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขึ้นฉ่ายเงินแสน ไม่ง้อเงินเดือนสามี

ส่วนระยะเวลาการปลูกขึ้นฉ่ายแบบไร้ดินจะใช้ระยะเวลาปลูกสั้นกว่าการปลูกแบบลงดินถึงเท่าตัว อีกทั้งไม่มีโรคและแมลงรบกวน ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำฝนหรือน้ำค้าง แถมยังเก็บเกี่ยวได้ง่าย เพราะสามารถเลือกถอนขึ้นมาได้ทั้งต้นโดยไม่บอบช้ำ และยังเก็บขายได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นพืชเชิงสมุนไพรซึ่งเป็นที่ต้องการสูง จึงมีลูกค้าสั่งซื้อจากหลายจังหวัดในภาคใต้

คุณนนท์นภนต์ นาพอ เกษตรอำเภอหาดสำราญ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกร
เกษตรตำบล เยี่ยมแปลงเกษตรกร

ทั้งนี้ ยังเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้และยินดีที่จะแนะนำและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกขึ้นฉ่ายทดแทนสวนยางพาราโดยมีตลาดรองรับอยู่แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณภัชรวดี (สวนผักเพียวเพียว) โทร. 082-179-7987 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง โทร. 075-208-785