เกษตรกรวังวิเศษ แก้ปัญหายาง-ปาล์ม ราคาตก ปลูกเตยหอมตัดใบ กำเงินหมื่นทุกเดือน

คุณยุพิน หนูรอด อยู่บ้านเลขที่ 305 หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เกษตรกรปลูกเตยหอมตัดใบ ตัดใบเตยหอมสีเขียวเข้มใบใหญ่จำนวนมาก เพื่อเตรียมส่งขายให้กับลูกค้า

คุณยุพิน เล่าว่า ตนเองเป็นชาวสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ประสบปัญหาราคาตกต่ำ แล้วมาปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชผสมผสานหลายชนิด มาประมาณ 20 ปี หนึ่งในนั้นคือ ปลูกเตยหอมตัดใบขายบนเนื้อที่ 3 ไร่ แบ่งเป็น 3 แปลง ตัดใบขายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่งขายให้กับร้านขายดอกไม้วันพระในจังหวัดตรัง ซึ่งการปลูกเตยหอมเหมาะกับพื้นที่ในเขตภาคใต้ เพราะมีฝนตกชุกตลอดปี ส่งผลทำให้ต้นเตยหอมเจริญงอกงามดี จนสามารถตัดใบเตยขายได้ ตามยอดสั่งซื้อของลูกค้า เดือนละ 400480 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 30 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้ 12,00014,400 บาทต่อเดือน

คุณยุพิน หนูรอด เกษตรกรปลูกใบเตย รายได้ดี

สำหรับวิธีการปลูกการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก เพียงหมั่นกำจัดวัชพืชที่อยู่ในแปลงออกเพื่อให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี ลดการเกิดโรคระบาดและแมลงศัตรูพืช และยังช่วยให้ต้นเตยหอมเติบโตดี

ใบเตยพร้อมส่ง

ที่สำคัญควรรดน้ำให้ดินมีความชื้นอยู่สม่ำเสมอ และควรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยเคมีสูตร 151515 ช่วยทำให้ใบเตยมีสีเขียวเข้ม ใบมีความแข็งและใหญ่ ตรงกับความต้องการของตลาด

แปลงใบเตย

สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณยุพิน หนูรอด โทร. 0811439076 หรือสำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ โทร. 075270801