พริกไทยซีลอน พืชไม้เลื้อยอายุยืน ปลูกง่าย ให้ผลผลิตดี

“พริกไทย” เป็นต้นไม้อายุยืน จัดอยู่ในประเภทไม้เลื้อย ลักษณะลำต้นจะเป็นข้อๆ ลักษณะใบจะมีสีเขียวสด มีใบที่ใหญ่คล้ายใบโพ ดอกของพริกไทยจะมีดอกที่เล็ก และออกดอกเป็นช่อตรงข้อของลำต้น มีลักษณะเป็นพวง จะมีเมล็ดกลมๆ ติดกันอยู่เป็นพวง สำหรับบ้านเราพริกไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการประกอบอาหาร เป็นยารักษาโรค และในปัจจุบัน พริกไทยยังพบมากในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ความงามบางชนิด

คุณชัยยศ วันคง อายุ 38 ปี เจ้าของสวนกิ่งพันธุ์พริกไทยซีลอน

หากพูดถึงสรรพคุณทางยาพื้นบ้าน ส่วนมากใช้รักษาและบรรเทาอาการเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ขับพยาธิ แก้ลมจุกเสียดแน่น ท้องอืดเฟ้อ ขับลม ขับเสมหะ ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุแก้อาการอาหารไม่ย่อย ระงับอาการอาเจียน ผ่อนคลายอาการไม่สบายจากอาหารเป็นพิษ นี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์จากพริกไทยเท่านั้น

แปลงเพาะกิ่งพันธุ์พริกไทยซีลอน

แท้จริงแล้ว พริกไทยเป็นพืชที่สามารถใช้รักษาในโรคต่างๆ ได้ทุกส่วน เช่น ราก ช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะ, เถาพริกไทย ช่วยรักษาอาการท้องร่วงอย่างรุนแรง, ดอก ช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น, เมล็ด ช่วยแก้หวัดและลดไข้, ใบและราก ช่วยแก้อาการปวดมวนท้อง เป็นต้น

ต้นพันธุ์พริกไทยซีลอน

คุณชัยยศ วันคง อายุ 38 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันคุณชัยยศประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกพริกไทยซีลอน เจ้าของเพจเฟซบุ๊ก กิ่งพันธุ์พริกไทยซีลอน คุณชัยยศ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาเป็นเกษตรกรว่า เดิมทีผมเกิดในครอบครัวเกษตรกร ทำให้รู้สึกว่าการเกษตรก็เหมือนชีวิตของเรา เข้าใจและรับรู้เรื่องการทำการเกษตรมาตั้งแต่จำความได้ เริ่มทำงานรับจ้างทำการเกษตรทั่วไป และช่วยที่บ้านทำเกษตรตั้งแต่อายุ 15 ปี

“พอเรียนจบอนุปริญญา ก็ได้เข้ากรุงเทพฯ มาทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ในช่วงแรกก็ดูจะเป็นไปด้วยดี มีเงินเดือนที่แน่นอน ส่งให้พ่อแม่และเลี้ยงดูตนเอง แต่พอระยะเวลาผ่านไปหลายปี เริ่มทำให้มองเห็นว่าการจะพัฒนาไปให้ไกลกว่าเดิมกับอาชีพตรงนี้ที่ทำอยู่คงเป็นไปไม่ได้ เลยเกิดความคิดว่างั้นเรากลับไปพัฒนาพื้นที่ดินของพ่อแม่ดีกว่า เชื่อมั่นว่ายังไงเราก็ทำได้ เหตุผลนี้ทำให้ตัดสินใจออกจากงานประจำในอายุ 27 ปี”

เตรียมต้นพันธุ์พริกไทยซีลอน แพ็กส่งลูกค้า

คุณพ่อของคุณชัยยศเคยปลูกพริกไทยมาก่อน ทำให้คุณชัยยศและครอบครัวมีความรู้และประสบการณ์อย่างมากในการปลูกพริกไทยให้ได้ผลผลิตที่ดี ในตอนนั้นคุณแม่ของคุณชัยยศก็ได้ยกที่ดินจำนวน 4 ไร่ ให้กับคุณชัยยศเพื่อใช้ทำกิน คุณชัยยศเริ่มต้นพัฒนาที่ดิน 4 ไร่ จากการปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอน จำนวน 600 หลัก และปลูกพืชผัก ผลไม้ โดยใช้หลักการทำเกษตรแบบผสมผสาน ที่สามารถมีผลผลิตไปขายได้ในทุกวัน ทำให้คุณชัยยศมีรายได้ตลอดทั้งปีจากการทำเกษตร

สวนพริกไทยซีลอน

คุณชัยยศ กล่าวว่า เหตุผลที่ทำให้เลือกปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอน เพราะพริกไทยพันธุ์ซีลอนเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศบ้านเราอย่างมาก และพริกไทยพันธุ์ซีลอนให้ผลผลิตที่เยอะ เมล็ดใหญ่ ช่อที่ยาว พริกไทยพันธุ์ซีลอนปลูกแล้วยังไงก็มีตลาดรองรับอย่างแน่นอน และสามารถให้ผลผลิตได้นาน

พริกไทยซีลอนมีคุณลักษณะเด่นคือ มีใบและทรงพุ่มใหญ่ ฝักยาว น้ำหนักดี สามารถเก็บฝักอ่อนจำหน่ายได้ เมื่อฝักมีอายุตั้งแต่ 3-6 เดือน ซึ่งถือเป็นข้อดี เพราะสามารถอั้นฝักไปเก็บขายในช่วงเดือนที่พริกไทยมีราคาแพงได้ อีกทั้งพริกไทยสายพันธุ์นี้ไม่ค่อยมีโรครบกวน แต่จะมีปัญหาเดียวในช่วงปลายฝนต้นหนาวคือ ราน้ำค้าง ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยุ่งยาก

สวนพริกไทยซีลอน ที่เจริญเติบโตเต็มที่

คุณชัยยศอธิบายถึงขั้นตอนการปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอน เนื่องจากพื้นที่ปลูกเป็นที่ราบสูง ทำให้สวนของคุณชัยยศประสบปัญหาในช่วงฤดูแล้งเพราะมีน้ำใช้ที่จำกัดมากๆ ในการทำเกษตร ทำให้ในช่วงฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตกลงมา คุณชัยยศต้องใช้น้ำอย่างจำกัดเพื่อหล่อเลี้ยงต้นพริกไทยให้ต้นไม่ตาย เนื่องด้วยพริกไทยชื่นชอบน้ำมาก หากได้รับน้ำที่มากพอสมควรในการดูแล จะทำให้ต้นพริกไทยสมบูรณ์ได้ดี ส่งผลให้ได้รับผลผลิตที่มากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนในการปลูกพริกไทยพันธุ์ซีลอน หลังจากเตรียมดินเสร็จแล้ว เตรียมนำหลักปลูกลงดินในความลึกที่ 3-3.5 เมตร เว้นระยะห่าง 2×2 เมตร โดย 1 หลัก สามารถปลูกได้ 3 ต้น ถือว่ากำลังพอดีสามารถเติบโตได้ดี ไม่มีการแย่งอาหารของพืช ในส่วนของการรดน้ำจะใช้สายน้ำหยดในการรด ในช่วงแรกของการเพาะปลูก อาจจะรดน้ำวันละ 1 ครั้ง หรือวันเว้นวัน ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศของแต่ละที่ เพราะในช่วงแรกของการเพาะปลูก เมล็ดพันธุ์ต้องการน้ำเป็นอย่างมากเพื่อช่วยในการเจริญเติบโต แต่หากต้นพริกไทยโตแล้ว สามารถเปลี่ยนการรดน้ำได้เป็น 3-4 วัน 1 ครั้ง พริกไทยพันธุ์ซีลอนสามารถเก็บผลผลิตได้ครั้งแรกเมื่ออายุครบ 9 เดือน และผลผลิตจะดกมากเมื่อมีอายุครบ 2 ปี พริกไทยพันธุ์ซีลอนถือเป็นพืชที่สามารถออกผลผลิตได้นาน ให้ผลดก และทนต่อโรค

คุณชัยยศ กล่าวว่า ในส่วนของผลผลิตพริกไทยจะถูกไปจำหน่ายในตลาดใหญ่สำหรับขายส่ง โดยราคานั้นจะเป็นไปตามราคาของตลาดในแต่ละวัน จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาติดต่อถึงหน้าสวน ทำให้สวนของเราเป็นที่รู้จักโดยการบอกต่อ ทำให้มีผู้รู้จักและสนใจเข้ามาติดต่อซื้อกิ่งพันธุ์เพื่อนำไปปลูกสร้างอาชีพ และผู้ที่ต้องการซื้อกิ่งพันธุ์เพื่อไปขายต่อ ครั้งนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สวนพริกไทยพันธุ์ซีลอนเป็นที่รู้จักอย่างมากในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง.

แต่เมื่อเวลาผ่านไป การเพาะกิ่งพันธุ์พริกไทยซีลอนเกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่รับกิ่งพันธุ์เพื่อไปขายต่อ กดราคาทางสวนของเรา ทำให้ในหลายครั้งก็เท่าทุนหรือขาดทุนไปเลย เพราะในแต่ละพื้นที่การดูแลแตกต่างกัน ต้นทุนก็ย่อมแตกต่าง จุดนี้จึงทำให้คุณชัยยศใช้ประสบการณ์และวิธีการขายเมื่อสมัยเคยทำงานประจำ มาปรับกลยุทธ์และมุ่งตลาดออนไลน์

ผลผลิตเมล็ดพริกไทยซีลอน

คุณชัยยศ กล่าวว่า สวนของเราสามรถกำหนดราคาขายกิ่งพันธุ์พริกไทยซีลอนเองได้ การปลูกพริกไทยให้ต้นสมบูรณ์อายุยืน ให้ผลผลิตดก ต้องให้ความสนใจใส่ใจเป็นพิเศษ และจุดแข็งของสวนเราที่ทำให้ครองใจลูกค้ามายาวนานจนเกิดการบอกต่ออย่างแพร่หลาย

“ทางสวนให้คำปรึกษากับทุกคนที่มีปัญหาและต้องการคำตอบเกี่ยวกับพริกไทยซีลอน สามารถตอบได้ทุกปัญหาพร้อมบอกแนวทางแก้ไข ถึงแม้ไม่ใช่ลูกค้าของสวน เพื่อสนับสนุนพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของไทย”

สำหรับท่านใดที่สนใจผลผลิตพริกไทยซีลอน กิ่งพันธุ์พริกไทยซีลอน สามารถติดต่อคุณชัยยศ วันคง อายุ 38 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 086-203-9789 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ทางเฟซบุ๊ก กิ่งพันธุ์พริกไทยซีลอน

 

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565