ปลูกสับปะรดฉีกตา ทำรายได้ไร่ละ 2 แสน

สับปะรดพืชเศรษฐกิจของไทยที่ปลูกส่งขายติดอันดับโลกในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูปนานาชนิด สร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้เกี่ยวข้องมากต่อมาก โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่ำรวย และขยายการผลิตกันมาโดยตลอด

ประเมินจากการขยายกำลังการผลิต และการลงทุนเพิ่มของโรงงานเก่า และจำนวนการเกิดขึ้นของโรงงานรายใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น ตรงข้ามกับราคารับซื้อ ผลผลิตสับปะรดจากชาวไร่ที่กลับตกต่ำแบบซ้ำซาก ชาวไร่สับปะรดต้องแบกรับภาระด้านต้นทุนเกือบทุกด้าน จนต้องหันมาพึ่งพาทางภาครัฐให้ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะที่ชาวไร่หลายคนต้องแก้ปัญหาของตัวเองด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป

1463632606

คุณรุ่งเรือง  ไล้รักษา ชาวไร่สับปะรด อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่คร่ำหวอดกับอาชีพปลูกสับปะรดมานาน คิดนอกกรอบด้วยการนำพันธุ์สับปะรดฉีกตามาพัฒนาเชิงการค้าจนประสบความสำเร็จขายสับปะรดฉีกตาสร้างรายได้ไร่ละ 200,000 บาท เป็นการสร้างทางเลือกของเขาในอาชีพและได้สร้างโอกาสให้กับเพื่อนๆ ชาวไร่สับปะรดอื่นๆ เป็นการช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภาครัฐและต้องง้อโรงงานแปรรูปแต่อย่างใด

การประกอบอาชีพอะไรของทุกคนก็เป็นไปตามความถนัด ความชอบหรือไม่ ก็สืบทอดกันตามมา การปลูกสับปะรดก็เป็นอาชีพหนึ่งของชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เป็นจุดกำเนิดการปลูกสับปะรดของประเทศไทยก็ว่าได้ เรามักจะรู้จักกันในชื่อสับปะรดปราณบุรี สับปะรดสามร้อยยอด มายาวนาน ซึ่งทั้งหมดก็เป็นพันธุ์ปัตตาเวีย ใช้ผลิตป้อนโรงงานแปรรูปที่มีอยู่มากมาย สร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวไร่สับปะรดทั้งจังหวัด แต่จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นชาวหัวหินโดยกำเนิด และคลุกคลีในวงการสับปะรดมานานพอควร ขอสรุปว่าชาวไร่สับปะรดนั้น บางปีจะดูดีเพราะราคารับซื้อของโรงงานปรับขึ้น เช่น ปี 2553 – 2554 ราคาก็ประมาณ 5-6 บาทต่อกิโลกรัม แต่เพียงไม่กี่เดือนราคาจะปรับลงมาอีก อยู่ที่ประมาณ 3-4 บาท  ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนของชาวไร่

กลับมาที่เรื่องราวของคุณรุ่งเรือง เริ่มจากประวัติที่ไม่ใช่คนหัวหินแต่กำเนิด เพราะเกิดที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ก่อนไปอยู่หัวหิน ในปี 2515 กับครอบครัวที่ 136 หมู่ที่ 11 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบฯ เริ่มด้วยอาชีพรับจ้างทั่วไปในงานเกษตร เมื่อมีเงินพอได้ก็หาซื้อที่ดินไว้ทำไร่ จาก 32 ไร่ จนในปัจจุบันมีที่ทำกินถึง 200 ไร่ ซึ่งก็ใช้ปลูกสับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงานตลอดมา แล้วสะสมที่ดินเพิ่มขึ้น นับว่าเป็นเกษตรกรนักพัฒนาชั้นแนวหน้าคนหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นชาวไร่สับปะรดตัวจริง

“ชาวไร่สับปะรดตัวจริง” ที่มอบให้คุณรุ่งเรือง นั้น อยู่ที่ความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำไร่สับปะรด สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือระบบการปลูกสับปะรดของคุณรุ่งเรืองนั้นแตกต่างกับชาวไร่สับปะรดคนอื่น เขาใช้หลักวิชาการมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติครบถ้วนตามระบบ GAP ตั้งแต่การเตรียมดินที่ดี ระบบการไถที่ลึก เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน วิเคราะห์ดิน คัดหน่อพันธุ์แยกปลูกแต่ละแปลงตามขนาด จุ่มหน่อพันธุ์ป้องกันโรคเน่าก่อนปลูก

จำนวนต้นไม่ต่ำกว่า 8,000 ต้น/ไร่ ใช้ปุ๋ยตามคำแนะนำ ตามสัดส่วน N – P – K และธาตุอาหารรอง มีการให้น้ำในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง บังคับการออกดอกตามระยะด้วยการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง คุมวัชพืชได้ดี ห่อผลสับปะรดป้องกันผลไหม้ เก็บเกี่ยวตามความแก่สุกของผลสับปะรดตามมาตรฐานของโรงงาน และรักษาข้อสัญญาซื้อขายกับทางโรงงาน และลูกค้าอื่นๆ ด้วยผลผลิตคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อกันด้านซื้อขาย

จากวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ทำให้สามารถผลิตสับปะรดได้ผลผลิตระหว่าง 8,000 – 10,000 กิโลกรัม/ไร่ ผลสับปะรดผ่านมาตรฐาน STD โรงงานเกือบทั้งหมด ส่วนสับปะรดขายผลสดรสชาติก็ยอดเยี่ยม ตรงนี้ทำให้เขามีต้นทุนที่ต่ำกว่าชาวไร่คนอื่นๆ และกำไรสูง แม้ราคาซื้อสับปะรดจะตกต่ำบางปี บางฤดู แต่เขาก็อยู่ได้ และสับปะรดปัตตาเวียที่คุณภาพดี คือ เนื้อแน่นก็จะถูกตัดเพื่อขายตลาดผลสดให้พ่อค้าที่มาซื้อถึงไร่และเป็นแบบขาประจำกัน จึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตไปอีก 1 – 2 บาท/กิโลกรัม

สับปะรดฉีกตา : เพิ่มมูลค่าผลผลิต

จากสถานการณ์ด้านราคาสับปะรดส่งโรงงานที่ไม่แน่นอนทำให้ชาวไร่สับปะรดมีความเสี่ยงด้านการทำมาหากิน อาชีพทำไร่สับปะรดดูจะไม่ค่อยมั่นคงหากไม่มีทางเลือกหรืออะไรใหม่ๆ มาเสริมหรือทดแทน

1463632556

“ต้องยอมรับความจริงที่ว่า ชาวไร่สับปะรดอยู่ได้เพราะมีหน่อพันธุ์ของตัวเอง และได้แรงงานในครอบครัวในการทำกิจกรรมต่างๆ แรงงานนั้นจ้างก็ราคาสูงแล้วก็หาได้ยากมาก ต่อไปชาวไร่สับปะรดจะมีปัญหามากขึ้น ครอบครัวผมทำทุกอย่างในไร่แล้วก็มีแรงงานประจำ 3 คนก็พอได้ ผมต้องวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกันช่วงเวลาและฤดูกาลและเป้าหมายที่ต้องการ ต้องฝึกให้เขาเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติ ตอนแรกๆ ก็มีปัญหาบ้าง แต่พอเข้าที่ทุกอย่างก็ปล่อยได้ คอยไปดูและให้ข้อแนะนำบ้าง สำหรับสับปะรดฉีกตานั้น ผมนำเข้ามาเมื่อปี 2540-2541 จากการที่ราคาสับปะรดโรงงานตกต่ำมาก ราคาซื้อ 1.20 – 1.50 บาท/กิโลกรัมเท่านั้น ทำให้ผมคิดว่าควรจะหาสับปะรดพันธุ์อื่นๆ มาทดลองปลูกขายผลสด น่าจะเป็นทางเลือกได้” คุณรุ่งเรือง อธิบายความเป็นมาก่อนตัดสินใจนำสับปะรดพันธุ์อื่นมาปลูกเพิ่ม

คุณรุ่งเรือง บอกด้วยว่า ในตอนนั้นได้นำเอาสับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง, เพชรบุรี 1, เพชรบุรี 2 (เนื้อขาว), ภูแล, นางแล มาทดลองปลูกดู ซึ่งที่สุดก็เลือกเอาสับปะรดฉีกตา หรือพันธุ์เพชรบุรี1 ของศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี เพราะเห็นว่าดีกว่าทุกสายพันธุ์ แล้วก็ขยายพันธุ์ปลูกเพิ่ม สังเกตดูคุณภาพผลผลิตว่าเป็นอย่างไร เมื่อมีผลผลิตก็ทดลองนำออกขายตลาดหัวหินราคาขาย 10 บาท/กิโลกรัม และไปทดสอบการชิมที่งานพืชสวนโลกจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีการตอบรับที่ดี สับปะรดปัตตาเวียขณะนั้นราคาซื้อขายไม่เกิน 2 บาท/กิโลกรัม จุดนี้ทำให้คุณรุ่งเรืองมั่นใจว่า ความเด่นของสับปะรดฉีกตาจะเป็นโอกาสหรือทางเลือกใหม่ จึงขยายพันธุ์และผลิตเป็นการค้า ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกสับปะรดฉีกตาประมาณ 30 – 40 ไร่ ปลูกได้ผลผลิตประมาณ 100 ตัน/ปี ซึ่งตอนนี้ได้ขยายพันธุ์ขายไปพร้อมกันด้วย

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษา

บปะรดพันธุ์ฉีกตา หรือพันธุ์เพชรบุรี1 นั้นก็ใช้ระบบปลูกเหมือนกับสับปะรดปัตตาเวีย คือ เตรียมต้นให้ดี รองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์ (ขี้ไก่) สัก 1 ตัน/ไร่ คัดขนาดหน่อแยกปลูกตามขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ปลูกแบบแถวคู่ใช้ระยะปลูก 30 x 40 x 80 เซนติเมตร (ระยะต้น/ระยะแถว/ระยะแถวคู่) ปลูกได้ประมาณ 8,500 – 9,000 ต้น/ไร่ ฉีดสารคุมหญ้าด้วยไดยูรอนผสมโปรมาซิล ใส่ปุ๋ยหลักสูตร 46-0-0 ผสมสูตร 15-5-20 ช่วงแรกเมื่ออายุ 3 และ 6 เดือน ครั้งละ 10 กรัม/ต้น ประมาณ 2-3 เดือนหลังปลูกอีกด้วย ปุ๋ยทางใบโดยใช้ส่วนผสมของยูเรีย (46-0-0) 4-5 กิโลกรัม เหล็ก 5-6 กิโลกรัม สังกะสี 150 กรัม และโปรแตสเซียม 1.5 กิโลกรัม ผสมน้ำ 1,500 ลิตร ฉีดพ่น 5 ครั้ง (เดือนละครั้ง)

หลังจากฉีดปุ๋ยทางใบครั้งสุดท้ายไป 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 1 ช้อนกาแฟ/ต้น โดยใส่ที่กาบใบล่าง จนสับปะรดอายุ 9-10 เดือน จึงบังคับการออกดอกด้วยสารเอทีฟอนผสมปุ๋ยยูเรีย ตามคำแนะนำของฉลากรวม 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน ประมาณ 30 วัน จะเห็นดอกสับปะรดสีแดงที่กลางทรงพุ่มอีก 3 เดือน (90 วัน) ก็เก็บเกี่ยวได้ จะเก็บเกี่ยวผลได้เร็วกว่าสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ประมาณ 15-20 วัน ฉีดปุ๋ยเสริมสูตร 7-12-34 ผสม 0-0-60 และไมเพลค ต่อน้ำ 1,500 ลิตรอีก 2 ครั้ง และเมื่อออกดอกไป 50-60 วัน ช่วงออกดอกและให้ผลผลิตจะทำการให้น้ำช่วยให้สับปะรดได้สร้างผลผลิตคุณภาพดี มีขนาดผลโตเนื้อแน่นขึ้น

1463632564

คุณรุ่งเรือง บอกว่า ใช้วิธีการปลูกสับปะรดแบบหมุนเวียนพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ พื้นที่ปลูกใหม่ไว้ตอนขยายพันธุ์ แปรงพักฟื้นและแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะเก็บผลผลิตรุ่นเดียวแล้วไถกลบทิ้งไว้ แล้วไปปลูกที่แปลงพักฟื้นก่อนหมุนเวียนกันไป แบบทยอยปลูกโดยแบ่งเป็นแปลงละ 5 ไร่ และบังคับดอกครั้งละ 5,000 ต้น เพื่อบริหารจัดการด้านการขายผลผลิต ซึ่งโดยเฉลี่ยสับปะรดพันธุ์ฉีกตาให้ผลผลิตราวๆ 7-8 ตัน/ไร่ ต่ำกว่าพันธุ์ปัตตาเวียประมาณ 2 ตัน/ไร่ แต่เมื่อดูรายได้จากการขายผลผลิตแล้วจะต่างกันมากมาย

สับปะรดฉีกตา ราคาเป็นของผู้ผลิต

หลังจากได้มุ่งพัฒนาสับปะรดฉีกตาจนประสบความสำเร็จด้านผลผลิตและคุณภาพในระดับหนึ่งแล้ว คุณรุ่งเรืองได้เปิดตัวจำหน่ายผลผลิตและทดลองลูกค้าแบบง่ายๆ คือ เปิดร้านแล้วปอกให้คนได้ชิมดู และก็ประเมินผลว่าคนกินชอบหรือไม่ชอบ ก่อนขยายช่องทางจำหน่ายเต็มรูปแบบ เพราะปริมาณผลผลิตเริ่มมากขึ้น ตอนนี้เขามีร้านขายที่ลานจอดรถบริเวณร้านโกลเด้นเพลส (Golden Place) ที่ตัวเมืองหัวหิน ตลาดของอ.ต.ก. (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) ห้างแฟชั่นไอร์แลนด์ ตลาดบองมาร์เช่ ร้านค้าถนนสายบายพาสหัวหิน หนองพลับ และบริเวณหน้าวัดห้วยมงคล (หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดของโลก)

สำหรับการซื้อขายนั้นส่วนใหญ่จะมีการสั่งจองกันล่วงหน้าทางโทรศัพท์นัดหมายจำนวน/ปริมาณที่ต้องการ ทั้งพ่อค้า-แม่ค้าขาประจำรายใหม่ และนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวหัวหิน และไหว้หลวงปู่ทวด วัดห้วยมงคล ปัจจุบันปริมาณผลผลิตยังไม่พอกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นโดยตลอด และจากการที่เขาทราบข้อมูล ได้ลองชิม และอยากทดลองว่ารสชาติที่หวานหอม เนื้อเหลืองทองกรอบว่าจะเป็นอย่างไร จากความแปลกใหม่ที่สามารถฉีกออกเป็นตาย่อยได้โดยไม่ต้องปอกเปลือก ฯลฯ เหล่านี้ทำให้สับปะรดฉีกตามีราคาเพิ่มขึ้นโดยผู้ซื้อไม่เกี่ยงราคา

ขณะที่ผู้เขียนไปเยี่ยมสวนเพชรรุ่งเรือง (บ้านคุณรุ่งเรือง) ประมาณช่วงวันสงกรานต์ ราคาขายแบบเหมาทุกขนาดก็ราคาผลละ 25 บาท ขาดตัว ซึ่งผลผลิตที่ทำได้ก็ประมาณ 7,500 – 8,000 ผล/ไร่ (ราว 7-8 ตัน) น้ำหลักเฉลี่ย 1-1.2 กิโลกรัม/ผล ทำให้คุณรุ่งเรือง มีรายได้จากการจำหน่ายผลสับปะรดฉีกตาระหว่าง 180,000 – 200,000 บาท/ไร่/รุ่น ขณะที่สับปะรดปัตตาเวียส่งโรงงานราคาผลละไม่เกิน 4-6 บาท และสับปะรดปัตตาเวียผลสด กิโลกรัมละ 8 บาทเท่านั้น ไม่ต้องพูดถึงความต่างของรายได้จากผลผลิต หากคำนวณรายได้จากการขายหน่อพันธุ์สับปะรดฉีกตาไปด้วยแล้วจะตกใจ เพราะหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้นแม่เดิมจะให้หน่อระหว่าง 3 – 5 หน่อต่อต้น ปล่อยไว้แล้วบำรุงให้น้ำ ให้ปุ๋ยสักพัก หักออกขายตามใบจองอีกหน่อละ 10 บาท เป็นไงครับเห็นทางรวยหรือยัง

สรุปว่าตอนนี้ คุณรุ่งเรือง กลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการปลูกสับปะรดผลสดไปแล้ว ด้วยการคิดนอกกรอบ รับนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงสับปะรดฉีกตา ผลผลิตปีละกว่า 100 ตัน เขามองว่า ต่อไปในอนาคตผลผลิตจะมากขึ้น จึงคิดหาแนวทางรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยการติดต่อหาเครื่องคั้นน้ำ และบรรจุขวดเพื่อทำน้ำสับปะรดฉีกตาซึ่งต่อไปก็จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น จึงเตรียมการด้านการแปรรูปไว้แล้ว

ผู้เขียนเห็นว่า คุณรุ่งเรือง เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าที่อัธยาศัยที่ดี ไม่หวงวิชา และไม่เอาเปรียบเกษตรกรและคู่ค้า นับว่าเป็นส่วนเสริมให้สินค้า (ผลผลิตสับปะรดฉีกตา) ไปได้โลดยิ่งขึ้น ปัจจุบันใช้บ้านและสวนเป็นสถานที่จำหน่าย (ติดต่อ) กับลูกค้า เพราะไปมาสะดวกมาก เดินทางจากถนนสายบายพาสชะอำ-ปราณบุรี ระยะทางก็สัก 4-5 กิโลเมตร พอถึงสี่แยกวัดห้วยมงคล (หลวงปู่ทวด) เลี้ยวขวามือ ประมาณ 2-3 กิโลเมตรผ่าน อบต.หินเหล็กไปนิดหน่อยก็ถึงสวนเพชรรุ่งเรืองอยู่ขวามือ ขึ้นถนนไปห้วยมงคลประมาณ 6-7 กิโลเมตรถึงสี่แยกหนองตะเภาเลี้ยวขวาเข้าไป ป้ายเด่นชัดเจน เขาจะรออยู่ที่นั่น โทร.085-2996701

หลังจากแวะพบคุณรุ่งเรือง  แล้วได้เดินทางไปวัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อเป็นสิริมงคล แล้วออกมาตรงสี่แยกตลาดห้วยมงคล ได้พบกับคุณโสภา พร้อมเพรียง และคุณพรอำนวย รักอยู่ สองสามีภรรยา ที่เปิดร้านจำหน่ายสับปะรดฉีกตาและสับปะรดปัตตาเวียอยู่ใกล้ๆ กับวัดห้วยมงคล

สองสามีภรรยา เล่าให้ฟังว่า ร้านคุณอ้อ เป็นเจ้าแรกที่เริ่มวางขายสับปะรดฉีกตา ซึ่งพันธุ์ที่ปลูกเป็นพันธุ์แท้ผลผลิตรับรองได้ไม่เพี้ยน สั่งมาจากศูนย์ฯ เพชรบุรี ที่ร้านนำหน่อพันธุ์มาขายบางส่วนรับมาจากศูนย์เพชรบุรี เมื่อก่อนขายดีมาก เดี๋ยวนี้ลดลงนิดหน่อยเพราะมีร้านเปิดใหม่เกือบ 20 กว่าแห่ง รอบๆ สี่แยกห้วยมงคลนี้ แต่ภาพรวมยอดขายก็ยังไปได้ ราคาขายนั้นแบ่งเป็น 3-4 เกรด ตามขนาดของผลคือ ผลใหญ่สุดราคาขายผลละ 100 บาท ผลรองลงมาราคาผลละ 70 บาท หรือ 3 ผลคิดให้ 200 บาท เกรดขนาดผลที่ 3 ขายผลละ 50 บาท ส่วนขนาดผลเล็กสุด ประมาณ 300 – 400 กรัม/ผล ขายควบ 3-4 ผลขายควบ 100 บาท ที่ร้านนี้ให้สั่งผู้ปลูกเก็บผลผลิตในระยะตาเต็ม – แก่เต็มที่ถึงสุกตาเหลืองอมเขียวสัก 20 เปอร์เซ็นต์ เพื่อวางขายได้หลายวัน

สำหรับผลสับปะรดฉีกตาที่ขายเหลือสุดท้าย คือ สุกมากจะนำไปกวน ซึ่งให้เนื้อสับปะรดที่กวนแล้วออกเป็นสีเหลืองทอง รสชาติอร่อยมาก กลิ่นหอมกว่าปัตตาเวีย ตอนนี้มีไร่ของตัวเองและกำลังขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น ส่วนหน่อที่นำมาขายนั้น ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หน่อใหญ่ขายหน่อละ 25 บาท ก็มีลูกค้าซื้อไปกันมากเหมือนกัน คิดว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้าผลผลิตจะออกมามาก แต่ก็ยังดีกว่าสับปะรดปัตตาเวีย

บริเวณหมู่บ้านห้วยมงคลนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะวัดห้วยมงคลสร้างหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก นักท่องเที่ยวมาก อีกอย่างมีตลาด 2 แห่ง และจะมีตลาดน้ำแห่งใหม่ที่หมู่บ้านห้วยมงคลซึ่งผู้คนหรือนักท่องเที่ยวจะเข้ามามากกว่าเดิม จากการที่มาเที่ยวหัวหินแล้วเลยขึ้นมาตลาดน้ำหัวหิน ตลาดน้ำสามพันนามแล้วตรงขึ้นมาเลย เส้นทางสะดวกมาก ไปมาสะดวก มีอาหารและหลายอย่างให้ท่องเที่ยว ยังไงก็แวะไปอุดหนุนกันบ้าง ติดต่อร้านคุณอ้อ เบอร์ 082-0731100

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์