โรงเรือนผักอัจฉริยะนำร่องปลูกผักเคล ผักโตดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาโรงเรือนผักอัจฉริยะต้นแบบที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นโรงเรือนพืชที่ควบคุมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติที่สมการควบคุมมีตัวแปรต้น เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ฯลฯ ตั้งแต่สองตัวแปรขึ้นไปในสมการเดียวกัน เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ในโรงเรือน โดยสอดคล้องกับหลักทางเกษตรศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทอร์โมไดนามิกส์ การควบคุมควรใช้สมองกลฝังตัวที่ติดตั้งในโรงเรือน

โดยได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นจุดสาธิตถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยเฉพาะโรงเรือนพืชอัจฉริยะแบบต่างๆ มีการใช้เซ็นเซอร์และสมองกลฝังตัว มาควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ง่ายต่อเกษตรกรในการพัฒนาต่อยอด

โรงเรือนผักอัจฉริยะต้นแบบ มีขนาด 6x9x2.2 เมตร (กว้างxยาวxสูง) หลังคาด้านบนเป็นพลาสติก ด้านข้างเป็นมุ้งตาข่าย 32 mesh ด้านในโรงเรือนมีกระบะปลูกผักแบบยกพื้นขนาด 1x6x0.9 เมตร (กว้างxยาวxสูง) จำนวน 3 กระบะ มีเครื่องทำความชื้นแบบแผ่นระเหยน้ำหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือน จำนวน 2 เครื่อง แต่ละเครื่องมีพัดลม 2 ตัว เป่าอากาศผ่านแผงรังผึ้งที่มีน้ำปล่อยลงมา น้ำบนแผงรังผึ้งจะระเหยและดึงความร้อนออกจากอากาศ ทำให้ลมที่เป่าออกมาเย็นและชื้นช่วยลดอุณหภูมิได้ ควบคุมด้วยสมองกลฝังตัวทุก 30 วินาที ให้เปิดเครื่องทำความชื้นอัตโนมัติ ถ้าอุณหภูมิข้างในโรงเรือนสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ข้างในโรงเรือนต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

ด้านบนโรงเรือนมีตาข่ายพรางแสง เปิด-ปิด ด้วยมอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า ควบคุมด้วยสมองกลฝังตัวทุก 60 วินาที ให้ปิดตาข่ายพรางแสงอัตโนมัติ เมื่อความเข้มแสงอาทิตย์ภายนอกโรงเรือนมีความสว่างสูงกว่า 30,000 ลักซ์ โดยความเข้มแสงด้านในจะลดลงเหลือราว 10,000 ลักซ์ เพื่อลดความร้อนได้ทันก่อนที่ความร้อนจะสะสมใต้หลังคา มีระบบให้น้ำและปุ๋ยที่ควบคุมด้วย timer ตั้งเวลาให้น้ำวันละ 9 ครั้ง ทุกชั่วโมง (08.00-16.00 น.) ให้ปุ๋ยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยในถังปุ๋ยจะผสมปุ๋ยสูตร 20-20-20 จำนวน 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 100 ลิตร ทั้งนี้ จะมีเครื่องกวนปุ๋ยที่ตั้งเวลากวนปุ๋ยก่อนให้ปุ๋ย 5 นาที 

ได้ทำการทดสอบการปลูกผักเคลราชินีแห่งผักใบเขียวที่กำลังเป็นที่นิยม โดยผักเคลที่ปลูกในโรงเรือนจะไม่ใช้สารเคมี ใช้แต่ชีวภัณฑ์กำจัดแมลง ปลูกในกระบะขนาด 1×6 เมตร ใช้วัสดุปลูกเป็นทรายหยาบที่ผสมปุ๋ยหมัก ปลูกลงกระบะ ระยะปลูกราว 30 เซนติเมตร จำนวน 8 แถว สามารถปลูกได้ราว 240 ต้นต่อกระบะ จากการสังเกตการเจริญเติบโตพบว่า ผักมีการเจริญเติบโตได้ดีในโรงเรือน ได้ผลผลิตรวม 41.2 กิโลกรัม

เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าชมโรงเรือนผักอัจฉริยะได้ที่ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม โทรศัพท์ 02-940-5791 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง โทรศัพท์ 038-692-355