เกษตรกรเมืองกาญจน์ แนะเทคนิคปลูกมะม่วง พร้อมตอนกิ่งพันธุ์ขาย สร้างรายได้ตลอดปี

“มะม่วงมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ มะม่วงในเมืองไทยมีหลายร้อยสายพันธุ์ มีรสชาติดีมากๆ ก็เยอะ ผมจะแบ่งมะม่วงออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ 1. มะม่วงผิวอ่อน 2. มะม่วงมัน 3. มะม่วงสุก ครับ”

มะม่วงภายในสวน
คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย เจ้าของสวนบ้านล้วนไม้ดี

คุณสุรศักดิ์ ศรีอำนวย เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง และเจ้าของ สวนบ้านล้วนไม้ดี ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หนุ่มใหญ่จากแดนใต้ ที่นำความชอบด้านการเกษตรมาสานต่อในพื้นที่ของภรรยา ด้วยการทดลองปลูกพืชชนิดต่างๆ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องพบกับความผิดหวัง ผ่านการทดลองมาหลายครั้งหลายครา สุดท้ายก็เจอพืชที่ตอบโจทย์สภาพดิน ฟ้า อากาศ นั่นก็คือการปลูกมะม่วง จนกลายเป็นธุรกิจของครอบครัว และสร้างรายได้ได้ตลอดปีจากการขายผลผลิตและกิ่งพันธุ์ของมะม่วง

คุณสุรศักดิ์ เล่าว่า ตนเองเป็นคนภาคใต้ เคยมีอาชีพวาดรูป หลังจากแต่งงานจึงย้ายมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี ครอบครัวทางฝั่งภรรยามีพื้นที่สำหรับทำสวน จึงเห็นช่องทางการสร้างอาชีพจากการทำเกษตร จึงทดลองปลูกพืชกว่า 100 ชนิด แต่ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวัง เพราะด้วยพื้นที่ สภาพอากาศต่างๆ ของพื้นที่นั้นแล้งจัด ไม่ตอบโจทย์ชนิดของพืชที่ปลูก จากนั้นจึงเกิดไอเดียว่าเหลือพืชชนิดใดมากที่สุด จะลงมือปลูกพืชชนิดนั้น ปรากฏว่าเหลือมะม่วง จึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกมะม่วงอย่างจริงจังจนมาถึงปัจจุบัน ในพื้นที่กว่า 30 ไร่

มะม่วงภายในสวน

“ผมคนภาคใต้ หลังจากนั้นมาแต่งงานอยู่ที่เมืองกาญจน์ ครอบครัวทางฝั่งภรรยามีสวนอยู่แล้ว จึงเห็นช่องทางในการทำสวน หลังจากที่ลงมือทำ ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เพราะด้วยความรู้สึกหรือความเคยชินของคนใต้ เพราะที่ภาคใต้ ปลูกอะไรก็ขึ้นหมดเลย แม้กระทั่งเมล็ดทุเรียน โยนไปที่โคนต้นกล้วยก็ยังขึ้นเลย ความที่ดิน ฟ้า อากาศ มันอุดมสมบูรณ์ ตอนแรกก็นำไม้ผลทางภาคใต้มาปลูก ปรากฏว่าไม่มีอะไรรอด ปลูกแบบไม่ใช้ระบบน้ำ ผมก็ปลูกหลากหลาย ในเมื่อปลูกอะไรไม่รอด ผมจึงคิดว่าปลูกอะไร แล้วเหลือพืชชนิดนั้นมากที่สุด ผมก็ปลูกอันนั้น จาก 100 ชนิด ก็เหลือมะม่วง ขนุน น้อยหน่า นุ่น ที่ทนแล้งสุดขีด เพราะเมืองกาญจน์แล้งจัด ปรากฏว่ามะม่วงเป็นพืชที่เหลือเยอะมาก ทนแล้ง จากนั้นผมก็เริ่มศึกษาข้อมูลและปลูกมาจนถึงปัจจุบันครับ มะม่วงมีความหลากหลายทางสายพันธุ์ มะม่วงในเมืองไทยมีหลายร้อยสายพันธุ์ มีรสชาติดีมากๆ ก็เยอะ ผมจะแบ่งมะม่วงออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ครับ 1. มะม่วงผิวอ่อน 2. มะม่วงมัน 3. มะม่วงสุก ความหลากหลายทางรสชาติและสายพันธุ์เยอะมากครับ”

ภายในสวนของคุณสุรศักดิ์ จะมีการปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ ตาม 3 กลุ่มหลักที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีพันธุ์ยอดนิยม ดังต่อไปนี้

  1. มะม่วงผิวอ่อน เช่น สายพันธุ์สามฤดู โชคอนันต์ มันเดือนเก้า เป็นต้น
  2. มะม่วงมัน เช่น สายพันธุ์เขียวเสวย มันขุนศรี มันศาลายา เป็นต้น
  3. มะม่วงสุก เช่น สายพันธุ์พราหมณ์ขายเมีย เป็นต้น

เมื่อสอบถามถึงเรื่องการปลูก คุณสุรศักดิ์ เล่าให้เราฟังว่า ต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การคัดสายพันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด การเลือกกิ่งพันธุ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ถัดมาในเรื่องของการดูแลมะม่วงทั้งหมดภายในสวนนั้น แทบไม่มีความแตกต่าง ถึงแม้จะมีความหลากหลายทางด้านสายพันธุ์ รวมถึงด้านโรคและแมลงต่างๆ ที่มักจะมารบกวนด้วยนั่นเอง

“ที่ผ่านมามักจะเจอคำถามเกี่ยวกับการปลูก การดูแลครับ อย่างเช่น มะม่วงพันธุ์นี้ต้นสูงไหม สายพันธุ์ไหนดูแลยาก ดูแลง่าย ผมก็ตอบว่า ไม่มีความแตกต่าง มะม่วงถ้าปล่อยให้โต จะมีความสูงใกล้เคียงกันหมด ยกเว้นมะม่วงบางตัวที่มีข้อสั้น เช่น มะม่วงค่อมแคระ มะม่วงสายพันธุ์นี้จะโตช้า ก็จะมีอยู่บ้าง แต่ก็น้อยมากครับ ด้านโรคและแมลงมีความต้านทานโรคที่ไม่แตกต่างกันเท่าไร ถ้ามีโรคที่ร้ายแรง มันจะติดทุกสายพันธุ์ ยาก ง่าย แตกต่างกันออกไป”

นอกจากนี้ คุณสุรศักดิ์ ยังตอกย้ำความมั่นใจให้ฟังอีกว่า มะม่วงภายในสวนนั้น เป็นการปลูก  แบบออร์แกนิก 100% ไม่มีการใช้สารเคมี ปุ๋ยและยาที่ใช้ภายในสวนจะเป็นแบบชีวภาพทั้งหมด

“ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยคอก ยาที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงเดี๋ยวนี้ดีมาก เราไม่ต้องปิดจมูก ใช้มือคนได้ เข้าปากก็ไม่เป็นอะไร พวกสารสะเดาสกัดเข้มข้น พวกหนอนตายหยาก อะไรแบบนี้ครับ แต่ถามว่าถ้าไม่ใช้เคมีเกิดปัญหาอะไรขึ้นไหม ก็มีเรื่องโรคครับ การที่เรารวบรวมมะม่วงต่างๆ จากภายในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามานั้น ผมก็มาเกือบทุกชนิด ทำให้มันก็นำโรคเข้ามาด้วย โรคบางอย่างเคมีก็เอาแทบไม่อยู่ ผมจะใช้วิธีตัดทำลาย และเผาไฟทิ้งครับ ถ้าเกิดเป็นและมีการติดต่ออย่างรุนแรงครับ”

ในด้านของราคาขาย จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กิ่งพันธุ์มะม่วง
  1. ปลูกมะม่วง เพื่อทำกิ่งพันธุ์ขายอย่างเดียว
  2. ปลูกมะมวง เพื่อขายผลผลิต แยกออกเป็นกลุ่มย่อยอีกจำนวนมาก ซึ่งผลผลิตที่มีขั้นตอนยุ่งยากน้อยที่สุด คือการขายลูกอ่อน ผลตอบแทนไว และได้ผลตอบแทนไวที่สุด

“ปัจจุบันนี้นั้น มาตรฐานเหมือนกันหมดเลย ก็คือ กิ่งทาบ 50 บาท หากย้อนไปเมื่อช่วงที่ผมเริ่มทำมะม่วงใหม่ๆ นั้น ย้อนไปเกือบ 30 ปี ตอนนั้นมั้น 15 บาท ราคานี้เป็นราคากลางมาตรฐานครับ”

ในด้านของรายได้ คุณสุรศักดิ์ บอกว่า อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ มีกลุ่มลูกค้าทั้งในและนอกประเทศที่ให้การตอบรับผลผลิตและกิ่งพันธุ์มะม่วงหลากหลายสายพันธุ์

มะม่วงภายในสวน

สำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุรศักดิ์  ศรีอำนวย เจ้าของสวนบ้านล้วนไม้ดี ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หรือเบอร์โทรศัพท์ 089-929-6305

………….

เผยแพร่ในระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565