แจกสูตรวิธีทำปุ๋ยหมักพระราชทาน

📣แจกสูตรวิธีทำปุ๋ยหมักพระราชทาน ขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.
🪴วัตถุดิบในการเตรียมทำปุ๋ยหมัก🪴

.
– ซากพืช : ใบไม้ ผักตบชวา หญ้าแห้ง ลำต้นถั่ว ลำต้นข้าวโพด ใบและต้นมันสำปะหลัง  กระดูกป่น ตามที่เรามีสับเป็นท่อนๆ สั้นๆ เพื่อให้เปื่อยเร็ว

.
– ปุ๋ยคอก : มูลสัตว์ชนิดใดก็ได้

– ปัสสาวะของคนหรือของสัตว์

– กากของเม็ดนุ่น ถั่ว หรือซากถั่วชนิดต่างๆ

– ดินร่วน : หากได้มาเป็นหน้าดินจะยิ่งดี
.
🟣วิธีการทำปุ๋ยหมักพระราชทาน🟣

👉🏻 เริ่มขุดหลุมให้ความกว้างประมาณ 1 เมตร ความยาว 1 เมตร และลึก 1 เมตร โดยเตรียมพื้นที่ให้สามารถแบ่งได้เป็นสองฝั่ง เป็นฝั่งที่ขุดหลุมกับฝั่งพื้นเรียบเพื่อใช้กลับดิน
.
👉🏻 ควรทำหลังคาคลุมบริเวณพื้นที่ที่ทำปุ๋ยหมัก หลังคาอาจจะนำใบจากหรือใบมะพร้าวมามุงหลังคาก็ได้
.
👉🏻 เริ่มใส่ซากพืชลงในหลุมให้เป็นชั้นๆ ไล่ลำดับดังนี้

– ชั้นแรก ให้ใส่ซากพืชที่เตรียมไว้กับปุ๋ยคอกลงในหลุมความหนาแน่นประมาณคนเหยียบซ้ำแล้วไม่ยุบ

– ชั้นสองเอาปุ๋ยคอกโรยทับให้ทั่วกันประมาณ 5 เซนติเมตร

– ถ้ามีปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 14-14-14 (แอมโมเนียม หรือยูเรีย) โรยบางๆ

– ชั้นสุดท้ายให้ทับด้วยดินละเอียดสลับกับซากพืช
.
🟣 วิธีกลับดิน 🟣

🪴 ให้กลับทุกๆ 30 วัน โดยเอาชั้นบนของกองเกลี่ยไว้ข้างๆ และเอาชั้น 2 เกลี่ยทับ บวกกับรดน้ำ หมักใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน ให้สังเกตอุณหภูมิของดิน หากร้อนและเป็นสีน้ำตาลให้นำตะแกรงร่อนแล้วเก็บปุ๋ยหมักไว้ใช้ได้เลย🤎

🪴 ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
.
#เทคโนโลยีชาวบ้าน #สูตรปุ๋ยหมัก #ปุ๋ยหมักพระราชทาน