ชุมชนบ้านใหม่ นนทบุรี ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษสู่สังคม

เพราะมันคือชีวิต ชีวิตนี้เป็นของเรา ออกแบบชีวิตเราได้เอง ให้กำลังใจตัวเอง มองโลกให้กว้างๆ แล้วเราจะมีความสุขและโชคดีกว่าคนอื่น เมื่อชีวิตต้องเดินไปข้างหน้า อาจจะช้าบ้างหรือเร็วบ้างไม่มีปัญหา เนื่องจากโลกที่น่ารักน่าอยู่ใบนี้ มีของขวัญที่มอบให้กับทุกคนอยู่ 2 อย่าง คือเวลากับความยุติธรรม จะสามารถมีและได้เท่ากันหมด เวลากับการเปลี่ยนแปลงจะเดินคู่พร้อมกันไปเสมอ ความเปลี่ยนแปลงจะสามารถให้เราสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งได้อย่างชัดเจน พร้อมขยายทำให้มีพื้นที่ของชีวิตในการก้าวเดินได้มากเพิ่มขึ้น ปัจจุบันคือเวลาที่ดีที่สุด

สวัสดีครับแฟนๆ ขอต้อนรับด้วยคำว่าสวัสดีและขอบพระคุณอย่างมากมายจากเทคโนโลยีชาวบ้านและผู้เขียนเป็นเบื้องแรก ทุกเรื่องราวจากคอลัมน์นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆ เรียกได้ว่าเป็นแฟนประจำ มีการส่งเสียงไปให้แรงใจ โทร. 081-846-0652 หรือทางเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อ สมยศ ศรีสุโร หรือไอดีไลน์ Janyos กันอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งที่ให้แรงใจกันอย่างสม่ำเสมอ

ปักษ์นี้ขอนำเสนอแฟนๆ ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับ เนื่องจากที่นี่ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เกษตรกรประกอบอาชีพปลูกผักหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาได้พบเจอกับหลากหลายปัญหา เช่น ราคาผลผลิตตกต่ำ ล้นตลาด ต้นทุนการผลิตสูง และคุณภาพชีวิตแย่เนื่องจากการใช้สารเคมี ที่สำคัญประการสุดท้ายคือต้องผ่านพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อในพื้นที่

จากปัญหาที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรนำโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเกษตรบางใหญ่จึงได้ร่วมมือกันเข้ามาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มและมีตลาดที่สามารถรองรับผลผลิตที่แน่นอน เริ่มต้นจากการให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพนำมาใช้ในทุกแปลงที่ปลูกผัก

ต่อมาจึงได้มีการรวมกันดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบ้านใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมด้วยมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ตั้งแต่การบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารธุรกิจ การเชื่อมโยงกิจกรรม วัตถุดิบ พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

เริ่มต้นเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 มีสมาชิกเพียงแค่ 7 ราย และมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาเพิ่มขึ้น 25 ราย มีพื้นที่ปลูกผัก 112 ไร่ พร้อมกับเป็น “ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอบางใหญ่” และมีการต่อยอดเป็นกลุ่มปลูกผักแปลงใหญ่ตำบลบ้านใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย มีพื้นที่ปลูกผักรวมทั้งสิ้น 177 ไร่

และสมาชิกสามารถทำตามเป้าหมายการพัฒนา 5 ด้านของการปลูกผักแปลงใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ คือ 1. ใช้ปุ๋ยและสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร 2. ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีระบบน้ำทางการเกษตร 3. เพิ่มคุณภาพให้ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตร 4. มีการพัฒนาช่องทางการตลาดให้ได้ทั่วไป และ 5. มีการจัดประชุมสมาชิกทุก 4 เดือน เพื่อนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขปรับปรุง

วิสาหกิจชุมชนคนปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ วางแผนการผลิตของกลุ่มโดยมีการใช้การตลาดนำการผลิต พร้อมกับการคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำใบตองมาห่อผักเป็นกำ หรือกาบกล้วยมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น สามารถนำผลผลิตที่ได้จากการขายส่งแม่ค้าคนกลางนำไปเช่าพื้นที่จำหน่ายเอง ไม่ว่าตลาดไท ซีเล็ค และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ในห้างเซ็นทรัล และได้พัฒนาหาช่องทางจำหน่ายให้มากขึ้น เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าอื่นๆ และจำหน่ายทางออนไลน์

คุณจารุณี นุชมี

ท่านใดสนใจจะไปเยี่ยมหาหรือต้องการผักปลอดภัยจากสารพิษไปบริโภค กรุณาติดต่อรายละเอียดได้ที่ คุณจารุณี นุชมี ประธานกลุ่ม ได้ตลอดเวลา โทร. 087-499-5464

สุดท้ายขอขอบพระคุณ คุณดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 ดร.กัลลิกา ตาระกา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ คุณนวรัตน์ ไทยเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และ คุณอดิศร นิ่มอนงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี