รู้หรือไม่? ใช้ไส้เดือนฝอย สามารถกำจัดแมลงได้

ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง เป็นชีวภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิด สามารถทำให้แมลงตายภายใน 48 ชั่วโมง สามารถกำจัดแมลงได้มากกว่า 200 ชนิด เข้าทำลายแมลงได้ทั้งหนอนทั้งยังมีความปลอดภัยต่อมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไส้เดือนฝอยมีเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เลือดแมลงเป็นพิษ นอกจากจะฆ่าแมลงศัตรูพืชต่างๆ ได้แล้ว ยังสามารถฆ่าปลวกและแมลงสาบซึ่งเป็นแมลงในบ้านได้อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร
ขอบคุณภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร

ไส้เดือนฝอยจะสามารถเข้าทำลายแมลงได้ทั้งระยะตัวหนอน และตัวเต็มวัยของแมลง ผ่านทางช่องเปิดปากหรือรูทวาร แล้วเคลื่อนที่ไปยังช่องว่างในตัวแมลงซึ่งมีน้ำเลือด และปลดปล่อยแบคทีเรียออกมาและสร้างสารพิษ ทำให้แมลงเกิดอาการเลือด เป็นพิษและตายลง ไส้เดือนฝอยจะเติบโต ขยายพันธุ์อยู่ในตัวแมลงจนแมลงเหลือแต่ซาก ตัวอ่อนในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมจะเคลื่อนที่ออกมานอกซากแมลง และรอที่จะเข้าสู่แมลงตัวใหม่ต่อไป

ขอบคุณภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร
ขอบคุณภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร

วัสดุอุปกรณ์ชุดผลิตไส้เดือนฝอย

– ชุดนึ่งฆ่าเชื้ออาหาร

– ถุงมุ้งกันแมลง

– กระบอกพร้อมเข็มฉีดยา

– ภาชนะผสมอาหาร

– ผ้าสะอาด

– ภาชนะเพาะเลี้ยง

– ภาชนะคลุกอาหาร

– ภาชนะพ่นแอลกอฮอล์

ขอบคุณภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร
ขอบคุณภาพจาก : กรมวิชาการเกษตร

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอย

– ไข่ไก่ 4 ฟอง 260 มิลลิลิตร

– น้ำมันหมู 130 มิลลิลิตร

– น้ำสะอาด 260 มิลลิลิตร

รวมปริมาณ 260 มิลลิลิตรต่อการผลิต 1 ครั้ง

วิธีเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง 

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอาหารเพาะเลี้ยง

ใช้ไข่ไก่ 4 ฟอง ผสมน้ำมันหมู 130 มิลลิลิตร และน้ำสะอาด 260 มิลลิลิตร เขย่าให้อาหารเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 2 คลุกอาหารและบรรจุภาชนะ

เทอาหารลงบนก้อนฟองน้ำ ตัดขนาด 1×1 เซนติเมตร และคลุกอาหารให้ทั่วก้อนฟองน้ำ แบ่งใส่ภาชนะเท่ากัน 20 ใบ เสร็จแล้วปิดฝาภาชนะและทำการเจาะรูขนาดเล็กที่ฝาภาชนะ

ขั้นตอนที่ 3 นึ่งฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุอาหาร

เติมน้ำลงในหม้อ 2.5 ลิตร นำตะแกรงรองใส่ลงไป และนำถุงขนาด 24×36 นิ้ว ตัดมุมก้นถุงทั้งสองด้าน และสวมถุงในหม้อ นำภาชนะบรรจุก้อนอาหารใส่เรียงเป็นวง ครบ 20 ใบ ทำการรวบปากถุง ปิดฝาหม้อ นึ่งฆ่าเชื้ออาหารเป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นพักอาหารไว้ในหม้อนึ่ง 30 นาที จึงนำออกตั้งวางให้เย็นก่อนใส่หัวเชื้อ

ขั้นตอนที่ 4 ใส่หัวเชื้อไส้เดือนฝอย

พ่นแอลกอฮอล์ 70% บนผ้าสะอาด นำผ้าเช็ดภาชนะทุกใบเพื่อฆ่าเชื้อ ดูดหัวเชื้อจากถุง ครั้งเดียวหมด ใช้เข็มฉีดยาเบอร์ 118 และกระบอกฉีด 20 มิลลิลิตร โดยฉีดผ่านรูที่ฝาภาชนะประมาณ 1 มิลลิลิตรต่อภาชนะครบทั้งหมด 20 ภาชนะ 

ขั้นตอนที่ 5 บ่มเพาะเลี้ยง

นำภาชนะที่ใส่หัวเชื้อแล้วไปตั้งวางในถุงมุ้งกันแมลง นำไปบ่มเพาะที่อุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลา 7 วัน 

ไส้เดือนฝอยเพิ่มปริมาณเมื่อบ่มเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิห้องปกติเป็นเวลา 7 วัน ไส้เดือนฝอยขยายจำนวนเพิ่มขึ้น 300 เท่าได้ 15 ล้านตัวต่อ 1 ภาชนะ เท่ากับใน 1 รอบการผลิต เพาะเลี้ยงจำนวน 20 ภาชนะ จะได้ไส้เดือนฝอย 300 ล้านตัว 

วิธีการนำไปใช้

  1. ขยำฟองน้ำที่มีไส้เดือนฝอยในน้ำเปล่าเพื่อให้ไส้เดือนฝอยออกมา โดยผสมซันไลต์เล็กน้อยเพื่อให้ไส้เดือนฝอยออกมาจากฟองน้ำได้ง่ายขึ้น
  2. ล้างฟองน้ำที่ขยำแล้วด้วยน้ำเปล่าอีก 2 น้ำ เพื่อให้ไส้เดือนฝอยออกมาให้หมด
  3. เทน้ำล้างไส้เดือนฝอยทั้งหมดรวมกันแล้วนำไปฉีดพ่นกำจัดศัตรูพืช

กลไกการทำลายแมลงศัตรูพืช

ไส้เดือนฝอยจะเข้าทางช่องเปิดบนตัวแมลง ได้แก่ ปาก รูหายใจตามผิวหนัง และรูทวาร แล้วเคลื่อนที่ไปยังช่องว่างในลำตัวแมลง ปลดปล่อยแบคทีเรียซึ่งเป็นพิษ และตายภายใน 24-48 ชั่วโมง เข้าทำลายแมลงได้ทั้งหนอนและตัวเต็มวัย

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือคู่มือเกษตรกร “รู้ไว้ใช้จริง” ชุดแมลงศัตรูพืช / กรมวิชาการเกษตร