รู้หรือไม่? ซาแรนสีเงิน เหมาะสำหรับการปลูกพืชมากที่สุด

ซาแรน หรือที่เรียกกันว่า ตาข่ายกรองแสง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ใช้งานได้หลายอย่าง แต่หน้าที่หลักคือ เอาไว้กรองแสง บังแสง พรางแสง ลดความเข้มข้นหรือความแรงของแสงแดดลง ลดความร้อนที่จะส่งผลกระทบ มีหลายสี แต่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม

ซาแรนสีเงิน
ซาแรนสีเงิน

ซาแรนจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต ออกดอกออกผล ของพืชได้ด้วยคุณสมบัติการพรางแสง เกษตรกรสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสงแดดผ่านมากน้อยแค่ไหน มีตั้งแต่ 30% – 80% เลยทีเดียว นอกจากพรางแสงแล้ว ด้วยความถี่ของตาข่ายและลักษณะของตาข่าย ยังช่วยในเรื่องการกระจายของแสงทั่วถึงและดีขึ้นอีกด้วย

แปลงปลูกผักหลายๆ ที่ จะเห็นได้ว่าแต่ละที่จะมีการเลือกใช้สีของซาแรนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปลูกต้องการปริมาณแสงมากแสงน้อย แต่ทางการเกษตรแนะนำว่าสีที่เหมาะแก่การปลูกพืชมากที่สุดคือ สีเงิน นั่นเอง

ซาแรนสีเงินจะกรองแสงได้น้อยที่สุด เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ยังต้องการแสงมาก แต่ต้องการลดอุณหภูมิ ลดแรงลมหรือความแรงของเม็ดฝน อีกทั้งยังมีความแข็งแรง ทนทานอีกด้วย

ซาแรนมีประโยชน์มากกว่าที่หลายๆ คนคิด ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต ออกดอก ออกผล ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดอายุการเก็บเกี่ยวให้สั้นลง ป้องกันความเสียหายจากเชื้อโรค วัชพืช แมลงศัตรูพืช ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในการปลูกพืชเพียงแค่เลือกให้เหมาะสมก็จะตอบโจทย์ให้กับผู้ปลูก ให้พืชเจริญงอกงาม