เตาเศรษฐกิจประยุกต์ ประหยัดกว่า 50%

เตาเศรษฐกิจประยุกต์ ลดการใช้พลังงาน ลดค่าใช้จ่ายรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานมากถึง 30,000 บาทต่อปี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/SUDYODPPP/