เห็ดถังเช่าจากดักแด้ไหม ทำง่ายหลากหลายสรรพคุณ

ถังเช่า เป็นสมุนไพรที่หลายท่านนิยมรับประทานเป็นอาหารเสริมสุขภาพ เนื่องจากมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญที่มีคุณค่ามากมาย อาทิ ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด มีฤทธิ์บำรุงไต เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิต ปรับสมดุลในร่างกาย และอื่นๆ

จากหลากหลายสรรพคุณนี้เอง จึงทำให้ถังเช่ามีราคาแพงมาก ถังเช่าหรืออาจจะเรียกว่าหญ้าหนอน ในธรรมชาติเชื้อเห็ดกลุ่มนี้เป็นเชื้อราที่เจริญเติบโตภายในตัวแมลง โดยสร้างเส้นใยรวมตัวกันเกิดเป็นดอกเห็ด ชาวทิเบตเรียก ชูคาบู ชาวจีนเรียก ชูเช่า หรือ ตังถังเช่า ชาวทิเบตใช้เป็นสมุนไพรตำรับทิเบต แก้ไตบกพร่อง บำรุงกำลังในช่วงพักฟื้นไข้

การเพาะเห็ดถังเช่าด้วยการใช้ดักแด้ไหม เริ่มศึกษาวิจัยมาตั้งแต่ปลายปี 2558 กรมหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ โดย คุณวิโรจน์ แก้วเรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ไหม กรมหม่อนไหม และ ผช.ดร. รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลที่ว่า ดักแด้ไหมไทยเป็นแหล่งธาตุอาหารโปรตีนที่อาจนำมาใช้เสริมอาหารโปรตีนจากสัตว์และพืชที่เป็นอาหารได้ อีกทั้งดักแด้ของไหมนั้นคนไทยใช้บริโภคเป็นอาหารมานานแล้ว ประกอบกับปัจจุบันนี้คนไทยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น น่าจะเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่ใช้เป็นอาหารเสริม อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของดักแด้ไหม ที่นอกจากจะใช้เส้นใยแล้ว ดักแด้ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการเพาะเห็ดถังเช่าที่มีราคาแพงอีกด้วย

คุณเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ (ขวา) คุณณัฐกานต์ งามแสงฤทธิ์ (ซ้าย)
ปฏิบัติงานในห้องปลอดเชื้อ
รังไหมและดักแด้
หลังจาก 45 วัน พร้อมนำไปอบแห้ง

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ คุณสยุมพร สุภาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์  ได้มอบหมายให้ คุณเสาวนีย์ อภิญญานุวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คุณณัฐกานต์ งามแสงฤทธิ์ ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการ เป็นผู้ให้ข้อมูลทราบว่า การเพาะเห็ดถังเช่าจากดักแด้ไหมนั้น อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัย หากเกษตรกรที่สนใจสามารถศึกษาดูงานและนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เริ่มจากการเตรียมเชื้อเห็ดถังเช่าที่มีคุณภาพดีให้พร้อม จากนั้นคัดเลือกรังไหมที่สด สะอาด ใช้มีดโกนผ่ารังไหมออกเป็น 2 ส่วน เพื่อเอาตัวดักแด้ที่อยู่ภายในรังไหมออกมาจากรังไหม นำไปทำความสะอาดด้วยน้ำและแอลกอฮอลล์ คัดเลือกดักแด้ที่สมบูรณ์ตามจำนวนที่ต้องการผลิต จากนั้นจึงนำไปปฏิบัติงานในตู้ปลอดเชื้อ เริ่มต้นการนำเชื้อเห็ดถังเช่าใส่หลอดหรือเข็ดฉีดยา ฉีดเข้าไปในตัวดักแด้ไหม ประมาณตัวละ 0.5-1.00 ซีซี แล้วนำดักแด้ที่ฉีดเชื้อถังเช่าแล้วใส่ภาชนะหรือกล่องพลาสติกที่เหมาะสม นำไปวางไว้ในห้องเย็นหรือตู้เย็นที่ทึบแสง ประมาณ 2 สัปดาห์ จากนั้นจึงนำออกมาวางบนชั้นวางในห้องเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ 18 องศาเซลเซียส วางทิ้งไว้ประมาณ 45 วัน จะเห็นเห็ดถังเช่าเจริญเติบโตเต็มที่ มีสีเหลืองทองที่โผล่ออกมาจากดักแด้ไหมภายในกล่องพลาสติก นำเห็ดถังเช่าที่เจริญบนดักแด้ไหมไปอบแห้งในตู้อบ นำไปบรรจุในซองพลาสติกป้องกันความชื้นหรือบรรจุในขวดแก้วหรือภาชนะที่สวยงามเหมาะสม

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เลขที่ 339 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ (053) 114096 หรือ (081) 881-8749