เชื้อราบิวเวอร์เรีย เชื้อรามีประโยชน์ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดี

เชื้อราบิวเวอร์เรีย (Beauveria bassiana) เป็นเชื้อราที่มีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาว สามารถเติบโต และแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วในร่างกายของแมง และแมลงต่างๆ และสามารถคงอยู่ตามสภาพแวดล้อมได้ยาวนาน

ปัจจุบัน ได้มีการเพาะเพื่อเพิ่มจำนวนสำหรับไปใช้ในด้านการกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นสารชีวภาพชนิดหนึ่งสำหรับกำจัดแมง และแมลงศัตรูพืชต่างๆ อาทิ เพลี้ย ไรแดง หนอน แมลงปากดูด และผีเสื้อชนิดต่างๆ

-ขั้นตอนผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรีย

1.นำข้าวสาร หรือข้าวเก่า มาซาวในน้ำสะอาด 4 ครั้ง เพื่อล้างมอด ยาฆ่าแมลง ที่ปนเปื้อนออกให้หมด ตากแดดไว้พอหมาด

2.นำข้าวที่ตากไว้ ตักใส่ถุงก้นจีบในปริมาณ 2 ขีดครึ่ง ใส่น้ำเปล่า 25 cc เพื่อไม่ให้ข้าวแห้ง ในขณะที่อยู่ในหม้อแรงดัน

3.ใส่คอขวดที่ปากถุง ใยสังเคราะห์ และปิดฟรอยที่ฝา

หลังจากนั้นนำไปนึ่งที่เตาแรงดันเพื่อฆ่าเชื้อ

1 เตา สามารถใส่ข้าวได้ 30 กิโลกรัม นึ่งในอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส แรงดัน 15 ปอนด์ ใช้เวลาในการฆ่าเชื้อ 20 นาที ก็จะได้เชื้อที่สะอาด

หลังจากนั้น นำเชื้อที่นึ่งเสร็จไปห้องบ่มเชื้อ

การ ฉีดพ่นควรฉีดพ่นในระยะประมาณ 1-2 เดือน/ครั้ง เพราะการเจริญเติบโตของเชื้อราตั่งแต่ระยะเกาะติดกับตัวแมลงจนถึงการแพร่ เส้นใย และสปอร์จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ดังนั้น ควรฉีดพ่นในระยะห่างในช่วงนี้จึงจะดีที่สุด

สนใจสอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณอนันต์ กอเจริญ กลุ่มผลิตสารชีวภัณฑ์และเลี้ยงแมลง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร.088-007-5337