ฉีดปุ๋ยทางใบสับปะรด ทำได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา/เงินค่าปุ๋ย

เฟสบุ๊ค Montri Klakhai ให้แง่คิดการผลิตสับปะรด โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ย น่าสนใจมาก จึงขอนำมาถ่ายทอดต่อ

“เกือบจะสองรอบปี ที่ราคาผลผลิตเกษตรราคารูดต่ำมักมาก สับปะรดก็ไม่พ้นสงครามราคาที่ว่าต่ำนี้ ทางหนึ่งที่ชาวไร่ต้องกลับมาทบทวนถึงการปฎิบัติในแปลง ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ไม่ใช้ปัจจัยการผลิตมากเกินจำเป็น เอาแค่เรื่องปุ๋ยก็ช่วยได้มาก วิธีการฉีดปุ๋ยทางใบทำได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา/เงินค่าปุ๋ย แรงงาน ฯลฯ ได้ทั้งน้ำและธาตุอาหารที่นำไปใช้ได้เร็วกว่า ไม่ธรรมดา 4 ช่องทาง – ปากใบ เนื้อเยื่ออ่อนล่างสุดของใบ รากโคนต้น/กาบใบ และรากในดิน …”