โรคใบด่างมะละกอ

ถาม ผมปลูกมะละกอไว้ในสวนหลังบ้านไว้หลายต้น แต่ทุกๆ ต้นเกิดอาการใบเหลือง บิดม้วน พื้นที่ใบเล็กแคบลง เกือบจะเหลือแต่เส้นกลางใบ หากเกิดที่ผลพบมีจุดวงกลม เป็นรอยช้ำ เนื้อในแข็ง เนื้อสุกแก่เป็นไตแข็ง มีรสขม ไม่ทราบว่าเป็นอะไร และจะแก้ไขอย่างไร

ขอแสดงความนับถือ

ทรงวุฒิ ทองแพง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตอบ คุณทรงวุฒิ ทองแพง

อาการของโรคที่เล่ามา เรียกว่าโรคใบด่างมะละกอ หรือโรคไวรัสจุดวงแหวนของมะละกอก็เรียก มีรายงานว่าโรคดังกล่าวเข้ามาระบาดในประเทศไทย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ต่อมาไม่นานเกิดการระบาดไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ วิธีป้องกันกำจัด ให้ตัดต้นมะละกอที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป เผาทำลาย เพราะมะละกอ อายุ 2 ปี เป็นช่วงที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง โดยมีเพลี้ยอ่อนเป็นพาหะนำโรคเข้าทำลายอย่างรุนแรง อีกวิธีหนึ่ง ใช้มะละกอพันธุ์ฟลอริดา ทอเลอแรนท์ ที่มีความสามารถต้านทานโรคใบด่างมะละกอได้ดี การใช้เชื้อต้านเชื้อก็นับว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง คือใช้เชื้อไวรัสใบด่างมะละกอที่เป็นเชื้ออ่อน ฉีดพ่นให้ต้นกล้ามะละกอที่มีอายุ 1-2 สัปดาห์ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน คล้ายกับการปลูกฝีของมนุษย์ มีเกษตรกรบางรายปลูกกล้วยแซมกับแถวมะละกอ ก็นับว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ ข้อควรระวัง ไม่ควรปลูกพืชตระกูลแตงไว้ในบริเวณใกล้เคียงแปลงปลูกมะละกอ เนื่องจากเป็นแหล่งสะสมและแพร่เชื้อโรคชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี