ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ เมื่อติดผลผิวเปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล สาเหตุเกิดจากอะไร มีวิธีป้องกันอย่างไร

ผมปลูกมะนาวไว้ในวงบ่อซีเมนต์หลายต้น ผมดูแลอย่างสม่ำเสมอ แต่มีบางต้นเมื่อติดผลแล้ว พบบางผลผิวเปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล ไม่ทราบว่าเป็นอะไร และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ขอคำแนะนำจากคุณหมอเกษตร ช่วยกรุณาอธิบายด้วยครับ

 

อาการดังกล่าวเกิดจากการเข้าทำลายของไรสนิม ทั้งนี้ ไรสนิมเป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวอ่อนสีขาวอมเหลือง หากสังเกตไม่ดีจะไม่พบตัว การเข้าทำลายมักเกิดกับผลที่อยู่ในร่มเงาและลับตา ทำให้ผิวเปลือกของผลมะนาวที่ปกติมีสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหนาและกร้าน เมื่อพบให้เด็ด เผา หรือฝังทำลาย หากเริ่มแสดงอาการไม่รุนแรงให้ฉีดพ่นด้วย กำมะถันผง ซื้อได้ตามร้านจำหน่ายวัสดุเกษตรทั่วไป อัตรา 60 กรัม ต่อน้ำ 1 ปี๊บ หรือ 20 ลิตร ฉีด 2 ครั้ง เว้นช่วง 5 วัน การระบาดของไรแดงจะหมดไป และต้องงดการฉีดพ่นก่อนเก็บผลผลิต 3 วัน