เผยผลวิจัย กยท. ใช้นวัตกรรม “มีดนกเงือก” ได้น้ำยางเพิ่ม 13.52% ประหยัดหน้ากรีด 66.1%

“นวัตกรรม-มีดกรีดยางนกเงือก” เกิดจากการคิดค้น ของ “คุณมะนายิ ราหู” ซึ่งเป็นลูกหลานชาวสวนยาง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่ประสบปัญหาต้นยางหมดหน้ากรีดเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็น เพราะใช้มีดกรีดรุ่นเก่า (เจ๊ะบง) ที่ต้องลับมีดให้คมทุกวัน หากแรงงานกรีดยางไม่มีฝีมือ จะทำให้หน้ากรีดเป็นตะปุ่มตะป่ำ ต้นยางเสียหาย และอายุการให้ผลผลิตลดลง

คุณมะนายิ ราหู เกิดแรงบันดาลใจที่จะคิดค้นมีดกรีดยางแบบใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาการกรีดยาง โดยเขาได้ไอเดียการออกแบบมีดจากกบไสไม้โบราณ ที่ตั้งความหนาบางของการไสได้ และมีดโกนหนวดที่คมกริบ โดยไม่ต้องลับใบมีด ใช้เวลาคิดค้นลองผิดลองถูก 7 ปี จนได้มีดนกเงือก ที่กรีดโดยการลาก ได้น้ำยางมาก มีคุณภาพมาตรฐานในการกรีด 10 คน กรีดทำได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน ซึ่งมีดรุ่นเก่าทำไม่ได้ เพราะใช้ทักษะมากเกินไป ทั้งเรื่องการลับมีด-การกรีด (กรีดแบบลากหรือกระตุก)

คุณมะนายิ ได้รับเงินทุนสนับสนุนแปลง “สิ่งประดิษฐ์” เป็น “นวัตกรรม” จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช : NIA) เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เข้าสู่ระบบตลาดอุตสาหกรรม ผลิตมีดกรีดยางนกเงือก คุณภาพดี ราคาไม่แพง ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อเกษตรกรชาวสวนยางและประเทศชาติสูงสุด

ต่อมา คุณมะนายิ ได้ร่วมมือกับ คุณประยุทธ์ พุทธาโกฐิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานกลึงและปั๊มโลหะ จัดตั้ง บริษัท แอดวานช์ คิว จำกัด ขึ้นมาเพื่อผลิตมีดนกเงือกสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรม โดยนำผลงานชิ้นนี้ออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดเมื่อปลายปี 2553 ณ งานวันยางพาราแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปรากฏว่า มีดนกเงือกได้รับการตอบรับจากเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นต้นแบบองค์ความรู้ทางด้านยางพาราของประเทศไทย

ที่ผ่านมา มีดนกเงือก ได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย ปี 2555 ได้รับรางวัลยกย่องผลิตภัณฑ์ดีเด่น ช่อง Work Point TV จากรายการนักประดิษฐ์พันล้าน ปี 2556 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ปี 2557 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น โครงการประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า : ยางพารา จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2559 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย Premium Products of Thailand-The Pride of Thais (Thailand Industry Expo 2016) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา เผย “มีดนกเงือก”  ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำยาง 13.52%

ในอดีต การพัฒนาแรงงานกรีดยางที่มีฝีมือ นับเป็นเรื่องยาก เพราะต้องอาศัยระยะเวลาในการฝึกฝนฝีมือ แต่วันนี้ การแก้ไขปัญหาแรงงานกรีดยางกลายเป็นเรื่องง่ายเสียแล้ว เพียงแค่ใช้ “นวัตกรรมมีดนกเงือก” เพราะฝึกกรีดง่าย ด้วยวิธีการกรีด-ท่าทางที่ง่าย สะดวก ลดความล้าในการทำงาน แถมได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นในทุกๆ พื้นที่ ช่วยขยายโอกาสสร้างรายได้และผลกําไรมหาศาลให้กับประเทศไทย

ล่าสุด ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิดเผยผลงานวิจัยระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา นายเฉลิมเกียรติ ศรีเสาวคนธร นายก อบต. ลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา และ คุณมะนายิ ราหู นวัตกรผู้ประดิษฐ์คิดค้นมีดนกเงือก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของมีดนกเงือกกับมีดกรีดรุ่นเก่า (เจ๊ะบง) ในแปลงปลูกยางพื้นที่เดียวกัน พบว่า แปลงต้นยางที่ใช้มีดนกเงือกกรีดได้ปริมาณน้ำยางมากกว่าแปลงที่กรีดด้วยมีดเจ๊ะบง เฉลี่ย 13.52% และมีดนกเงือกประหยัดหน้ากรีดกว่ามีดเจ๊ะบง เฉลี่ย 66.1% มีดนกเงือกกรีดบางกว่ามีดเจ๊ะบง เฉลี่ย 127.5%

ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ระบุว่า ปัจจุบัน (2559) ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 14 ล้านไร่ หากเกษตรกรชาวสวนยางใช้มีดนกเงือกทั้งหมด รายได้จะเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 27,040 ล้านบาท ต่อปี มาจากผลผลิตยางต่อปี 4 ล้านตันxน้ำยางที่เพิ่มขึ้น 13.52%x50,000 บาท ต่อตัน นั่นเอง ดังนั้น การใช้นวัตกรรม-มีดนกเงือก ประเทศชาติจะได้รับประโยชน์มหาศาล ขณะเดียวกันจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในภาวะราคายางตกต่ำในปัจจุบัน

ในเอกสารงานวิจัยดังกล่าว คุณพิเชษฐ์ ไชยพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เขียนคำนำที่มาของโครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ว่า มีดนกเงือกเป็น “นวัตกรรม-มีดกรีดยาง” ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาการกรีดยางได้มากกว่าการใช้มีดเจ๊ะบง (มีดรุ่นเก่า) ได้หลายประการ ปัจจุบัน มีดเจ๊ะบงใช้งานได้ดี ได้รับความนิยมมานานกว่า 100 ปี แต่มีปัญหาในเรื่องการกรีดยาง เช่น ขาดทักษะเรื่องการลับมีดไม่คม การกรีดหนา-หน้ายางหมดเร็ว (กว่าเวลาอันควร) หน้ากรีดเสีย-ต้องโค่นและปลูกใหม่ก่อนเวลาอันควร ได้น้ำยางน้อย ไม่สม่ำเสมอ การอบรมฝึกกรีดใช้เวลานานหลายวัน งบลงทุนสูงในการฝึกอบรม ส่งผลทำให้การทำสวนยาง ไม่คุ้มค่าและไม่ยั่งยืน

ในเอกสารดังกล่าว ยังระบุอีกว่า มีดนกเงือกเป็นมีดกรีดยางอีกหนึ่งทางเลือกที่เปิดตัวมานานกว่า 5 ปี ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ รวมทั้งตอบโจทย์ได้เพิ่มขึ้นจากมีดรุ่นเก่าหลายประการจากประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริง เช่น กรีดยางเพียง 1 มิลลิเมตร (1 ปี เสียหน้ากรีดเฉลี่ย 8 นิ้ว) ได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้น 10-15% ช่วยประหยัดหน้ายาง ทำให้การทำสวนยางยืนยาว มั่นคงขึ้น หน้ากรีดเรียบสวย ไม่ต้องลับมีด แก้ปัญหาลับมีดไม่คมของผู้กรีดยางได้เป็นอย่างดี งบลงทุนต่ำในการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานคุณภาพการกรีดยาง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย

มีดนกเงือก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต  ครองใจลูกค้าทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของนวัตกรรมมีดนกเงือก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มีดกรีดยางชนิดไม่ต้องลับมีด เพราะถูกออกแบบและพัฒนาใบมีดกรีดยางให้มีความคม 2 ด้าน เป็นแบบชนิดถอดเปลี่ยนใบมีดได้ ช่วยแก้ปัญหาการลับมีดไม่คมของผู้กรีดยางได้ที่ต้นเหตุ ด้วยการผลิตใบมีดระบบอุตสาหกรรม เข้ามาแทนการลับมีด ทำให้ประหยัดเวลา ไม่เสียเวลาในการลับมีด รวมทั้งสามารถบังคับความหนา-บาง ของการกรีดได้ ทำให้ได้น้ำยางมากขึ้น ร้อยละ 10-15 เนื่องจากการออกแบบใบมีด เมื่อกรีดแล้ว สันคลองมีดมีอุปกรณ์ยกตัวขึ้น ทำให้ไม่ทับท่อน้ำยาง ทำให้น้ำยางไหลออกเต็มที่ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศชาติหลายหมื่นล้านบาท

มีดกรีดยางนกเงือก ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการลับมีดไม่คม ซึ่งมีดกรีดยางรุ่นเก่าจะต้องลับมีดอยู่บ่อยครั้ง บางวันคมบ้างไม่คมบ้าง หากลับมีดไม่คมจะส่งผลให้ได้น้ำยางน้อยลง 10-20% จึงทำให้ต้องกรีดหนา ทำให้เปลืองหน้ากรีด แต่ใบมีดนกเงือก 1 ใบ กรีดได้ถึง 4,000 ต้น ไม่ต้องเสียเวลาลับมีด แถมกรีดน้ำยางได้มากกว่าปกติ” คุณมะนายิ กล่าว

มีดนกเงือก สามารถยืดอายุการกรีดยางจาก 25 ปี เป็น 50 ปี เนื่องจากมีดนกเงือก กรีดบางเพียง 1 มิลลิเมตร ใน 1 ปี เสียพื้นที่หน้ากรีดเพียง 8 มิลลิเมตร ในขณะที่มีดรุ่นเก่า กรีดหนา 1.8-3 มิลลิเมตร ใน 1 ปี เสียพื้นที่หน้ากรีด 18-24 มิลลิเมตร ดังนั้น มีดกรีดยางนกเงือก จึงช่วยยืดอายุการกรีดเพิ่มขึ้นจากเดิม 2-3 เท่า ทำให้ประหยัดงบประมาณการลงทุนปลูกยางใหม่ได้หลายแสนล้านบาท

คุณประยุทธ์ พุทธาโกฐิรัตน์ ประธานบริษัท แอดวานช์ คิว จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน มีสวนยางพาราขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หันมานิยมใช้มีดกรีดยางนกเงือกกันอย่างแพร่หลาย เช่น บริษัท เทอราโกร (กลุ่มเบียร์ช้าง)  บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์ (ทดลองใช้มีดกรีดยางนกเงือกมา 3 ปี ได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% ด้าน คุณพินิจ จารุสมบัติ ได้สั่งซื้อมีดกรีดยางนกเงือกล็อตใหญ่เพื่อใช้ในสวนยางของตัวเองและเครือข่าย ฯลฯ

นอกจากนี้ มีดกรีดยางนกเงือกยังได้รับความนิยมในต่างประเทศอย่างแพร่หลาย เช่น สปป. ลาว พม่า กัมพูชา ศรีลังกา อินเดีย ปาปัวนิวกีนี จีน ฟิลิปินส์ โกตดิวัวร์ (ไอวอรี่โคสท์) บราซิล อินโดนีเซีย ตลอดจนสวนยางพารารายใหญ่ของมาเลเซีย ได้แก่ Tradewinds, IOI, Sime Darby, Risda,RRIM

 

อินโดนีเซีย ใช้ “มีดนกเงือก” แก้ปัญหา ราคายางตกต่ำ

คุณประยุทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน อินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกสวนยางมากถึง 5.7 ล้านเฮกเตอร์ ซึ่งสวนยางส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาลอินโดนีเซีย (PTPN) ทำให้ดูแลจัดการ-ควบคุม ได้ง่ายกว่าของไทย แต่อินโดนีเซียใช้ระบบการจ้างแรงงานกรีดยาง ในลักษณะเงินเดือน ไม่ได้แบ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนไทย ทำให้แรงงานขาดความตั้งใจ ความกระตือรือร้นในการทำงานกรีดยาง ต่อต้น ต่อคน ต่อวัน จึงได้ผลผลิตน้อยกว่าไทย

ผลกระทบจากราคายางตกต่ำทั่วโลกในปีที่ผ่านมา Consulting Firm ซึ่งเป็นกลุ่มสวนยางขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นตัวแทนรัฐบาลอินโดนีเซีย ศึกษาหาช่องทางพัฒนาสวนยางให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนได้มากที่สุด ได้คัดเลือกใช้นวัตกรรม “มีดกรีดยางนกเงือก” เป็นหนึ่งในทางออก ที่อินโดนีเซียนำมาใช้แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำ เพราะมีดนกเงือก ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสร้างความยั่งยืนแก่การทำสวนยางได้สูงสุด เนื่องจากกรีดยางได้บาง เพียงแค่ 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 ปี เสียพื้นที่หน้ายางเพียง 6-8 นิ้ว ประหยัดหน้ายาง 2-3 เท่า เท่ากับปลูกสวนยางพาราครั้งเดียว เก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิต

ประการต่อมา มีดนกเงือกช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำยาง สร้างรายได้เพิ่ม 10-15% ขณะเดียวกันแรงงานสามารถเพิ่มจำนวนการกรีดต้นยางได้เพิ่มขึ้น 10-40% ต่อวัน ลดจำนวนแรงงานกรีดยางได้ ช่วยแก้ปัญหาขาดแรงงานกรีดยางได้เป็นอย่างดี มีดนกเงือกช่วยให้หน้ายางเรียบสวยกรีดได้ยาวนาน พร้อมแก้ปัญหาการลับมีดไม่คมของผู้กรีดยางได้ด้วยระบบถอดเปลี่ยนใบมีด ทำให้คุณภาพการกรีดมีคุณภาพและมาตรฐาน ง่ายแก่การควบคุมดูแลสวนยางพาราขนาดใหญ่ เหล่านี้เป็นประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่นวัตกรรม-มีดนกเงือก สามารถตอบโจทย์ปัญหาของชาวสวนยางยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี

เจอกันใน “วันยางพาราบึงกาฬ 2018”

ปัจจุบัน ทางบริษัทได้พัฒนาสินค้ามีดนกเงือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ รุ่นด้ามเหล็ก รุ่นด้ามไม้ รุ่นด้ามอะลูมิเนียม ด้ามเหล็ก+ด้ามไม้ และสินค้าตัวใหม่ล่าสุดคือ อุปกรณ์ไฟฉายสำหรับติดด้ามมีด เพื่อเพิ่มแสงสว่างระหว่างทำงานในยามค่ำคืน ขอเชิญชวนผู้สนใจเยี่ยมชมนวัตกรรมมีดนกเงือก พร้อมทดลองใช้สินค้าได้ ในงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ระหว่าง วันที่ 17-23 มกราคม 2561 ในครั้งนี้ ทางบริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันกรีดยางระดับประเทศ และประกวดการออกแบบด้ามมีดกรีดยางนกเงือก เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในงาน หรือสั่งซื้อกับบริษัทได้ตลอดเวลา ทางเบอร์โทร. (02) 713-0114-5 และ (081) 733-2070

1303M23_AI_Postcard Campaign8