เกษตรกร จ.ลพบุรี หันปลูกมะเขือขาวหยกสร้างรายได้ ส่งลูกเรียนจบปริญญา 2 คน โดยไม่ต้องกู้เงินใคร

คุณไวย เบ็ญมาศ และภรรยา

นายไวย เบ็ญมาศ อยู่บ้านเลขที่ 4/2 หมู่ที่ 6 ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี เกษตรกรผู้มีอาชีพเป็นนายฮ้อยมากว่า 10 ปี แต่ด้วยความที่มีภรรยาและลูกที่ต้องส่งเสียให้เรียน อาชีพนายฮ้อยไม่ตอบโจทย์ จึงเริ่มมองหาอาชีพใหม่พอดีกับมีเพื่อนแนะนำให้ลองมาทำเกษตรเขาแนะนำว่าอาชีพนี้ดีมีรายได้ทุกวัน สามารถหาเงินส่งลูกเรียนได้ทัน จึงตัดสินใจลองเปลี่ยนมาทำเกษตรตั้งแต่ตอนนั้นนับเป็นเวลาร่วม 10 ปีแล้ว

ตอนที่ตัดสินใจมาทำเกษตรเริ่มแรกคือปลูกมันสำปะหลังก่อน แต่ปลูกมันสำปะหลังต้องรอนาน 1 ปี ถึงจะเก็บขายได้ ซึ่งไม่ทันแน่ที่จะส่งลูกเรียน จึงเริ่มมองหาปลูกพืชอายุสั้นอย่างอื่นแทน เพราะพื้นที่ตรงนี้มีดินดี น้ำดี ตลาดก็อยู่ใกล้บ้าน จะปลูกอะไรคงไม่ยาก

มะเขือเปราะเป็นพืชทนแล้ง อายุสั้นปลูก 3 เดือน ให้ผลผลิต เก็บได้นาน 1 ปี สามารถปลูกได้ทุกสภาพอากาศ ถือว่าเป็นพืชอายุสั้น และให้ผลผลิตดี

เริ่มปลูกมะเขือขาว 2 ปี จำนวน 10 ไร่

มะเขือที่คุณไวยปลูกคือมะเขือขาวหยก เป็นพันธุ์ที่ได้มาจากจังหวัดสระบุรี ข้อดีของพันธุ์นี้คือจุกใหญ่ เหี่ยวช้า หากวันไหนเหลือขายไม่หมด สามารถเก็บไว้ได้ยังไม่เหี่ยว รสชาติหวาน ลูกใหญ่ เป็นที่ต้องการของตลาด ปลูก 10 ไร่ ผลผลิตดกเก็บขายวันละ 300 กิโลกรัมต่อวัน

การเตรียมดิน ไถตากดินไว้ 1 เดือน เมื่อไถเสร็จให้ขึ้นร่องใหญ่กว่าร่องอ้อย ความกว้างประมาณ 150 เซนติเมตร ยกร่องสูงทำเป็นร่องน้ำ โดยสวนทั่วไปจะใช้ระบบน้ำหยดแต่ถ้าสายตันขึ้นมาจะลำบากมะเขือจะไม่ชุ่ม พอไม่ชุ่มจะเกิดไรแดง เพลี้ยหนอน แต่ถ้าเราขุดร่องน้ำไว้ถึงเวลาฝนตก หรือปล่อยน้ำเข้าก็วิดน้ำรดได้เลยมะเขือจะชุ่มความชื้นจะเยอะเขาจะชอบ

ระยะห่างระหว่างต้น

การปลูก ที่สวนคุณไวยใช้วิธีซื้อต้นกล้าที่เขาเพาะไว้แล้วมาปลูก 1 ถาด มี 120 ต้น ราคาถาดละ 100 บาท นำกล้าลงหลุมความห่างระหว่างหลุม 70 เซนติเมตร ความกว้าง 150 เซนติเมตร เพื่อจะได้เดินในร่องทางซ้ายและขวาได้สะดวก

การดูแล ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 16-16-16 พอลูกออกให้หยุดแล้วเปลี่ยนมาใช้ชีวภาพแทน หมั่นถางหญ้าให้เตียน

“เรื่องแมลงมีบ้างดูแลโดยการใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดไล่ แต่ถ้าใช้ชีวภาพต้องฉีดบ่อย วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือให้ขยันเก็บ หนอนจะชอบกินลูกใกล้เก็บ ถ้าเราเก็บเร็วโอกาสที่หนอนจะฟักไข่เป็นตัวได้มีน้อยมาก แต่ถ้ารอให้ลูกใหญ่มากหนอนจะเจาะทัน สมมุติแทนที่จะเก็บวันนี้แต่ไม่เก็บรออีก 2 วัน วันที่ 2 นี่แหละหนอนก็กินแล้ว ให้เก็บหนี แล้วลูกใหม่ก็โต เพราะเราเก็บทุกวัน”

ลูกสวยจุกใหญ่

ส่งตลาดแถวบ้าน ผลผลิตไม่เคยเหลือ

คุณไวยเริ่มการตลาดด้วยการส่งที่ตลาดแถวจังหวัดลพบุรี คือตลาดวังเพลิง และตลาดสระโบสถ์ แต่ละที่จะมีวิธีการส่งที่แตกต่างกันอย่างที่ตลาดวังเพลิงจะเป็นการนำผลผลิตใหม่ไปเงินเก่ามาเพราะเราตั้งราคาเองไม่ได้อย่างถ้าที่ตลาดใหญ่ตั้งราคา 10 กิโลกรัม 150 บาท เราก็ได้ 150 บาท ถ้าพรุ่งนี้เหลือกิโลกรัมละ 120 บาท เราก็ได้ 120 บาท ไม่มีราคาตายตัว แต่ถ้าเป็นที่ตลาดสระโบสถ์เราสามารถตั้งราคาได้เลย เพราะเราไปส่งถึงหน้าร้าน ทุกวันนี้คุณไวยมีรายได้จากการขายมะเขือวันละไม่ต่ำกว่า 3000 บาท ใครจะไปคิดว่าปลูกมะเขือไม่กี่ไร่จะสามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาได้ 2 คน แบบไม่ต้องกู้เงินใคร

ยกร่องสูง

 

สำหรับเกษตรกรที่อยากปลูกเป็นรายได้เสริม

ไม่ยากขอให้คำนึงเพียง 1.แหล่งน้ำต้องดี 2. ปลูกแล้วต้องมีตลาดรองรับ เรื่องเงินลงทุนไม่มาก มีค่าไถ 700 บาท ค่ากล้า 1 ไร่ ใช้ 9 ถาด ถาดละ 100 เป็นเงิน 900 บาท รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าคนงาน ตกไร่ละ 2500 บาท ไม่ต้องทำเยอะ สมมุติมีน้ำพอแค่ทำ 2 ไร่ ก็ทำแค่ 2 ไร่ อาจจะเอาพืชอย่างอื่นผสมไปอย่างข้าวโพดอายุสั้น 60 วันเก็บได้ มะเขือเราร่องห่างก็เอาข้าวโพดไปปลูกพอข้าวโพดโตเก็บผลผลิตเราก็เอาต้นออกมะเขือก็โตพอดี ถือเป็นการสร้างรายได้ 2 ทาง ด้วย เกษตรกรยุคนี้ต้องปลูกพืชแซมถึงจะอยู่ได้  คุณไวยกล่าว

 

สอบถามข้อมูลและปรึกษาวิธีการปลูกโทร.090-1149-330