กรมส่งเสริมการเกษตร จับตาช่วงไม้ผลติดดอก เน้นคุมคุณภาพ ส่งเสริมการตลาด

กรมส่งเสริมการเกษตร เผยข้อมูลการสำรวจไม้ผลภาคตะวันออก ระยะออกดอกและติดผล เพื่อวางแนวทางการบริหารจัดการไม้ผลให้มีประสิทธิภาพต่อเกษตรกร

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อมูลการประมาณการผลผลิต ครั้งที่ 2/2561 จากคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออกคาดการณ์ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ในขณะนี้อยู่ในช่วงระยะออกดอก ทุเรียนและเงาะ คาดว่าผลผลิตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยออกดอกแล้วประมาณ 95.42%และ 80% ตามลำดับ

ส่วนมังคุด และลองกอง แม้มีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ออกดอกแล้วประมาณ 25% และ 19.34 % ตามลำดับ โดยมีเนื้อที่ยืนต้นจำนวน 683,922 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4,335 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.64 เนื้อที่ให้ผลรวม 622,126 ไร่เพิ่มขึ้น 16,645 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.75 ผลผลิตรวม 811,020 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)

ทุเรียนในพื้นที่จังหวัดตราดออกดอกเต็มร้อยละ 100 แล้วส่วนจังหวัดจันทบุรีออกดอกแล้วร้อยละ 96.27 จังหวัดระยองออกดอกแล้วร้อยละ 90 คาดว่าปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,615 กิโลกรัม/ไร่เริ่มออกให้ผลได้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป

มังคุด ออกดอกในจังหวัดจันทบุรีแล้วร้อยละ 24 ส่วนจังหวัดตราดและระยองออกดอกแล้วร้อยละ 25 ซึ่งคาดการณ์ว่าส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 จะออกดอกประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตออกล่าช้า แต่คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนและมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 787 กิโลกรัม/ไร่

เงาะ ในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด และ ระยอง ออกดอกแล้วร้อยละ 80 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 1,738 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมีปริมาณผลผลิตรวมมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากฝนที่ตกส่งผลดีต่อการออกดอก และไม่มีผลต่อการติดผล

เพราะส่วนใหญ่ฝนจะตกช่วงบ่าย เย็น ไปจนถึงกลางคืน ซึ่งเงาะจะมีการผสมเกสรในช่วงเช้าและบ่ายลองกอง จังหวัดจันทบุรีออกดอกแล้วร้อยละ 13 จังหวัดตราดออกดอกแล้วร้อยละ 25 และจังหวัดระยองออกดอกแล้วร้อยละ 20 คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 526 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้นลองกองมีอายุมากขึ้น มีความสมบูรณ์และพร้อมให้ผลได้

กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด จับตาสถานการณ์ไม้ผลในระยะออกดอกและติดผลอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อช่วงการติดผลอ่อน เน้นการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเตรียมการรองรับช่วงผลผลิตออกมาก และเข้าให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหา