อนันต์ กอเจริญ ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและละมุด มุ่งผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ดำเนินสะดวก

มะพร้าว เป็นพืชที่มีประโยชน์ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นราก ลำต้น กะลา ใบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำมาใช้ประโยชน์อะไร แต่ส่วนที่สำคัญของมะพร้าว ที่ใช้ประโยชน์และขายดีนั้นก็คือ เนื้อ กับน้ำมะพร้าว ซึ่งวันนี้เราจะเล่าถึงมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวที่นิยมปลูกเพื่อขายผลอ่อน

คุณอนันต์ กอเจริญ อยู่ที่ 94 หมู่ที่ 3 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เจ้าของสวนมะพร้าวน้ำหอม พื้นที่กว่า 20 ไร่ เดิมทำสวนละมุด แล้วทยอยแบ่งแปลงหันมาทำสวนมะพร้าว เพื่อที่จะได้มีผลผลิตผลัดกันในช่วงที่ละมุดยังไม่ออกผล สาเหตุที่เลือกทำสวนมะพร้าวน้ำหอม ก็เพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชที่ปลูกง่าย และมีพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดอยู่ คือมะพร้าวน้ำหอมดำเนิน บวกกับชาวบ้านบริเวณนั้นได้หันมาทำสวนมะพร้าวกันเยอะ เพราะทางการเกษตรเข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านมีการปลูกมะพร้าว และการทำสวนตามมาตราฐาน GAP เป็นแนวทางในการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและกระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค

คุณอนันต์ กอเจริญ

วิธีการดูแลสวนมะพร้าว

มีการดูแลรักษา ใส่ปุ๋ยรดน้ำ ยิ่งในช่วงหน้าร้อนก็จะรดน้ำบ่อยหน่อย เพื่อไม่ให้ขาดน้ำ กิ่งทางของต้นจะไม่มีการตัดออก จะปล่อยให้ร่วงเอง เพราะถ้าหากตัดจะทำให้ต้นเฉาได้

การใส่ปุ๋ย จะใส่ 3-4 เดือน 1 ครั้ง ที่สวนของคุณอนันต์จะมีการวิเคราะห์ดินเพื่อหาค่าปุ๋ยที่จะต้องใส่ทุกครั้ง การวัดค่าดินจะวัดโดยใช้ชุดตรวจดินของกลุ่ม เพื่อที่จะหาค่า N-P-K ที่เป็นค่าปุ๋ย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) เมื่อได้ค่าปุ๋ยทางกลุ่มก็จะมาดูว่าในสูตร จะต้องใส่ปุ๋ยกี่กิโลกรัม ต่อ 1 ต้น ปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นปุ๋ยเคมี ปุ๋ยผสม ปุ๋ยขี้ไก่ ปุ๋ยคอก

การกำจัดศัตรู

เมื่อมีการปลูก ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ย่อมมีศัตรูพวกแมลง หนอน มาคอยกวนใจเกษตรกรผู้ปลูกอยู่เรื่อย และศัตรูที่มักจะพบในสวนมะพร้าวก็มีพวกแมลง ด้วงกินยอดอ่อน กินใบ มีวิธีการรักษาโดยใช้เชื้อราเมตาไรเซียม สามารถขอได้ที่ทางการเกษตร ใช้โดยการทำกองล่อ ล่อด้วง ที่มาไข่ เมื่อตัวอ่อนโดนเชื้อราเมตาไรเซียม จะทำให้ตัวอ่อนตาย ถ้าเป็นหนอนหัวดำ จะใช้แตนเบียน ปล่อยออกมาเพื่อกำจัดหนอนหัวดำ ซึ่งแตนเบียนที่ใช้จะทำกันเองภายในกลุ่มชาวบ้าน นอกจากนี้ ยังมีสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ฉีดที่ใบ จะทำให้หนอนที่มากินใบตาย เป็นเชื้อบีที เป็นสารชีวภัณฑ์ปลอดภัย

 

ผลผลิตและรายได้

เมื่อเริ่มปลูก 3 ปี มะพร้าวก็สามารถเก็บผลขายได้ เพราะเป็นมะพร้าวน้ำหอม กินผลอ่อน จึงใช้เวลาปลูกไม่นาน ใน 1 ทะลาย มีผลเฉลี่ย 10-20 ผล พื้นที่ จำนวน 20 ไร่ ตัด 1 ครั้ง ได้ผลผลิต 2,000-4,000 ลูก มะพร้าวที่สวนของคุณอนันต์ สามารถตัดได้ทุก 20 วัน

รายได้ในแต่ละครั้งมาจากแม่ค้าเจ้าประจำจะมาตัดเองที่สวน คุณอนันต์มีหน้าที่นับลูกมะพร้าวที่แม่ค้าตัด ซึ่งมะพร้าวจะออกผลเยอะในช่วงหน้าฝน ก็จะได้ราคา ผลละ 8-9 บาท แต่พอถึงหน้าร้อน มะพร้าวจะขาดตลาด ทำให้ขายได้ราคา ผลละ 20-30 บาท

คุณอนันต์ ทำเกษตรอินทรีย์ใช้สารชีวภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อบีที เชื้อบิวเวอเรีย แล้วก็แตนเบียน ที่เริ่มทำมาได้ 2-3 ปี  เพราะครั้งก่อนเคยใช้สารเคมี และได้เข้าร่วมกับเกษตรกร young smart farmer จึงทำให้รู้ว่า สารชีวภัณฑ์ ที่ไม่ใช้สารเคมี ทำให้ได้ผลตอบรับที่ดีขึ้น เพราะถ้าหากใช้เคมีจะทำให้สารพิษตกค้างในเลือดเยอะ พอหลังจากหันมาใช้สารชีวภัณฑ์ ไปตรวจเลือดพบว่าค่าสารพิษตกค้างลดลง ทำให้สุขภาพร่างกายก็ดีขึ้น

 

อาชีพเก่ายังไม่ลืม

ไม่เพียงแต่สนใจปลูกมะพร้าวจนลืมสวนละมุด ที่เติบโตมาด้วยตั้งแต่เด็ก ละมุดที่สวนคุณอนันต์ จะเป็นพันธุ์หวานสุกดั้งเดิม ปลูกมาได้ 30-40 ปี ดูแลโดยการรดน้ำใส่ปุ๋ย ซึ่งปุ๋ยที่จะให้ ก็ต้องมีการวัดค่าวิเคราะห์ดินทุกครั้ง เพื่อไม่ให้สารอาหารในปุ๋ยขาดเกิน ใน 1 ปี จะมีการใส่ปุ๋ย 1-2 กิโลกรัม ต่อ 1 ต้น

หลังจากต้นละมุดเริ่มออกดอก จะเก็บผลได้ต้องใช้เวลา 7-8 เดือน ใน 1 ปี ละมุดสามารถเก็บผลผลิตได้หลายครั้ง ช่วงที่เก็บได้ ก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมยาวไปจนถึงเดือนมีนาคม พอเข้าเดือนเมษายนก็จะเป็นช่วงเลี้ยงต้น รอดอก ออกผล เพื่อที่จะเก็บในรอบหน้า

ศัตรูของต้นละมุด ก็มีพวกหนอน กำจัดโดยใช้เชื้อบีที บาซิลลัส ทูริงเยนซิส ฉีดคลุมใบ ใช้เวลาฉีด 7-10 วัน เมื่อฉีดแล้วสารจะไปเคลือบใบ ทำให้หนอนที่กินใบโดนสารที่เคลือบทำให้ตาย คุณอนันต์ เล่าว่า เมื่อก่อนตอนที่ใช้สารเคมี พอห่างยา หนอนก็จะกัดกินใบอ่อนจนเสียหมด แล้วตอนฉีดสารเคมี ใช้เวลาประมาณ 7 วัน หรือ 15 วัน

ผลละมุดที่เน่าเสีย จะนำไปทำปุ๋ยและเอาไปให้ไส้เดือนกิน เพราะที่กลุ่มมีการเพราะเลี้ยงไส้เดือน หรือผลใหญ่ๆ ที่สุกแล้วแต่เสีย ในผลจะมีแมลงวันทอง ที่ฝังไข่ไว้ในผล เรากำจัดโดยการนำไปฝังกลบดิน หรือนำไปทำน้ำหมักจุลินทรีย์ จะทำให้หนอนในแมลงวันทองตาย จะได้ไม่แพร่ขยายออกไปทำลายลูกอื่นอีก

คุณอนันต์ จะนำละมุดไปขายให้แม่ค้าที่ตลาดศรีเมือง ในตัวเมืองจังหวัดราชบุรี ราคากิโลกรัมละ 20 บาท เพราะที่สวนเก็บ 1 ครั้ง ได้เป็นร้อยลัง ปัจจุบันคนปลูกละมุดหวานสุกลดน้อยลง เพราะส่วนใหญ่หันมาทำสวนมะพร้าวและปลูกละมุดมาเลย์แทน

คุณอนันต์ ฝากถึงคนที่จะเริ่มต้นทำเกษตรว่า ต้องช่วยกันทำเกษตรที่ปลอดภัย ถ้ามีปัญหาสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชประจำจังหวัด ที่จะช่วยในการทำเกษตร และสารต่างๆ ก็สามารถขอได้ เพราะทางศูนย์สนับสนุนในการทำเกษตรปลอดภัย

ถ้าใครสนใจวิธีการปลูกละมุด หรือสวนมะพร้าว ของ คุณอนันต์ กอเจริญ เดินทางไปได้ที่ 94 หมู่ที่ 3 ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โทร. (088) 007-5337