ข้าว ยังเป็นพืชอาหารที่สำคัญของโลก

บรรยากาศทั่วไปในสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรือ อีรี่ ฟิลิปปินส์

ข้าว ยังเป็นพืชอาหารหลักที่สำคัญของมนุษย์ ตามสถิติถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ปริมาณการผลิตข้าวของโลก ผลิตได้ 470.6 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เนื่องจากเกิดภาวะแห้งแล้งขึ้นในหลายประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2559)

ประเทศไทย ยังเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้กันเลย มาดูประเทศผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลก มี จีน อินเดีย บังกลาเทศ เวียดนาม และไทย มีปริมาณการผลิต 145, 103, 35, 28 และ 16 ล้านตันข้าวสาร ตามลำดับ ข้อน่าสังเกต ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภาวะแห้งแล้ง ทำให้ผลผลิตลดลง หากภาวะปกติ ประเทศไทยผลิตข้าวได้ 20 ล้านตันข้าวสาร และในปีนี้ ประเทศผู้ส่งออกข้าวสำคัญ มี ไทย อินเดีย เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ส่งออกจำนวน 10.0, 9.0, 7.0 และ 3.0 ล้านตันข้าวสาร และสำหรับประเทศนำเข้าข้าว มี ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ อียู ในปริมาณ 2.5, 2.0, 2.0 และ 1.6  ล้านตันข้าวสาร

กลับมาที่ฟิลิปปินส์ ยังไม่สามารถผลิตข้าวให้พอเพียงบริโภคภายในประเทศ แม้จะเป็นที่ตั้งของ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Rescarch Institute : IRRI) ก็ตาม ทั้งนี้ เนื่องด้วยวัตถุประสงค์การวิจัยของ อีรี่ ต้องการช่วยเหลือประเทศผู้ผลิตข้าวทั้งโลก มิใช่เฉพาะฟิลิปปินส์ประเทศเดียว สาเหตุสำคัญที่ฟิลิปปินส์ผลิตข้าวไม่เพียงพอหล่อเลี้ยงประชากรของประเทศ ด้วยพื้นที่ราบ เหมาะสำหรับปลูกข้าวมีจำนวนจำกัด อีกทั้งเป็นเกาะแก่งมากมาย ยิ่งเป็นทางผ่านของพายุไต้ฝุ่น ทำความเสียหายอย่างรุนแรงกับนาข้าวเป็นประจำทุกปี ทำให้มีศักยภาพในการผลิตข้าวในแต่ละปีไม่เกิน 11.0 ล้านตันข้าวสารเท่านั้น

 

ยิ่งฟิลิปปินส์มีจำนวนประชากรมากถึง 77 ล้านคน และแนวโน้มมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะความเชื่อทางศาสนาที่ว่า การคุมกำเนิดเป็นบาป จึงซ้ำเติมให้ฟิลิปปินส์ผลิตข้าวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องนำเข้าจากไทย และเวียดนามเป็นประจำทุกปี จึงเป็นเรื่องยากที่ฟิลิปปินส์จะสามารถผลิตข้าวให้เพียงพอบริโภคภายในประเทศได้