‘ทุ่งเคล็ด’ สุดยอดมะพร้าวพันธุ์ดี ‘เกาะหลัก’ ขึ้นชื่อ หอม หวาน-ปลูกง่าย-สร้างรายได้งาม

หนึ่งในพสกนิกรที่ขอทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ราชา ศังขะภูติ เจ้าของสวนมะพร้าว “ทุ่งเคล็ด” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดทำโครงการแจกพันธุ์มะพร้าวทุ่งเคล็ดให้ส่วนราชการ วัด และโรงเรียน ทั่วประเทศเพื่อนำไปปลูก

สำหรับมะพร้าวสายพันธุ์ “ทุ่งเคล็ด” ถือเป็นมะพร้าวพันธุ์ดั้งเดิม คุณภาพดี มีพื้นที่ปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวกว่า 5 แสนไร่ มีผลผลิตมะพร้าว 1 ใน 3 ของประเทศ สร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท ต่อปี โดยมะพร้าวทุ่งเคล็ดได้รับการยอมรับให้เป็นสุดยอดมะพร้าวพันธุ์เตี้ยที่มีชื่อเสียงระดับตำนาน มีอายุยาวนานกว่า 80 ปี ตลอดจนยกย่องให้สุดยอดของดีระดับจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ยกให้เป็นสุดยอดสินค้าโอท็อป (OTOP) ประจำตำบล

ราชา ศังขะภูติ เจ้าของสวนมะพร้าว “ทุ่งเคล็ด” 60 ไร่ ริมถนนสายเพชรเกษม-หนองเสือ หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า ในอดีตบิดาเป็นผู้บุกเบิก และค้นพบมะพร้าวพันธุ์ดั้งเดิม ทั้งน้ำหอมและน้ำหวาน คุณภาพดี มีเนื้อหนา ให้ผลเร็ว ใช้เวลาปลูกเพียง 3 ปี บำรุงรักษาง่าย ไม่มีโรคระบาดแมลงศัตรูมะพร้าว ปัจจุบัน เป็นที่นิยมของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ราคาผลผลิตไม่ผันผวน

“มะพร้าวทุ่งเคล็ดต้องปลูกในพื้นที่โล่งแจ้ง เนื่องจากต้องการแสงแดดมากเป็นพิเศษ การเตรียมดินก่อนปลูกจะขุดหลุมลึก 1 เมตร ยาว 1 เมตร กว้าง 1 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 6 เมตร ใส่เศษไม้เผาที่ก้นหลุม ใส่เกลือ ยากำจัดปลวกและแมลงในดิน ในระยะเวลา 1-2 ปีแรก ต้องพรวนดินให้ร่วนซุยอยู่เสมอ ใช้เศษหญ้าคลุมโคนต้นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น ในระยะ 3-4 ปี มะพร้าวจะเริ่มออกจั่น ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ เกลือ ขี้เถ้า ซากสัตว์ และเศษขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ปัจจุบัน สวนทุ่งเคล็ดไม่จำหน่ายมะพร้าวผลสด แต่จำหน่ายเฉพาะหน่อพันธุ์ หน่อละ 80 บาท และหน่อพันธุ์ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ผู้สนใจต้องสั่งจองล่วงหน้า ส่วนราคาจำหน่ายผลผลิตมะพร้าวพันธุ์ทุ่งเคล็ดในท้องตลาด ผลละ 25 บาท ถือว่ามีความยั่งยืนจากความนิยมในการบริโภค เนื่องจากน้ำมะพร้าวมีความหวานตามมาตรฐานเปอร์เซ็นต์บริกซ์ (Brix) จึงได้รับความนิยมจากโรงแรมและรีสอร์ตชั้นนำที่เน้นผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อบริการชาวต่างชาติ ทั้งในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรับซื้อนำไปแปรรูปเป็นน้ำมะพร้าวกระป๋องจำหน่ายในประเทศแถบตะวันออกกลางด้วย”

“ราชา” กล่าวว่า ในฐานะพสกนิกร สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตการทำสวนมะพร้าว คือ มีโอกาสนำผลผลิตมะพร้าวน้ำหวานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คราวเสด็จฯ มาประทับ ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

“ทุกครั้งที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ วังไกลกังวล เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังจะเดินทางมาซื้อมะพร้าวน้ำหอม สัปดาห์ละ 50 ผล เพื่อนำไปถวาย โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่า แพทย์หลวงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสวยน้ำมะพร้าวเป็นพระโอสถ แม้ผมปฏิเสธไม่ขอรับเงินค่ามะพร้าว แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่า พระองค์ท่านรับสั่งว่าไม่ต้องให้ฟรี ให้ซื้อขายในราคาปกติ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับพระราชทานแนวตามพระราชดำรินำต้นพันธุ์มะพร้าวไปปลูกในวังไกลกังวลด้วย

ผมจึงทำโครงการแจกพันธุ์มะพร้าวทุ่งเคล็ดให้ส่วนราชการ วัด และโรงเรียนที่สนใจ เพื่อจัดทำแปลงสาธิตถวายเป็นพระราชกุศล หลังกรมวิชาการเกษตรนำไปปลูกในศูนย์วิจัยพันธุ์พืชแล้ว พบว่า มะพร้าวทุ่งเคล็ดสามารถให้ผลผลิตได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ”

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน