แนะนำ5สถานที่ซื้อสินค้าจากโครงการพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นับเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและริเริ่มโครงการใหม่ๆเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น โดยพระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆในพระราชดำริมากมาย ทำให้เกษตรกร ชาวเขามีรายได้เพิ่มมากขึ้น และประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรต่างๆที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษได้อย่างสะดวกสบายตามร้านค้าทั่วไป แต่หลายครั้งที่สินค้าที่ได้รับความนิยมนั้นหมด และไม่สามารถหาซื้อได้ จึงขอแนะนำ 5 สถานที่ซึ่งสามารถค้นหาสินค้าจากโครงการในพระราชดำริได้

1

 

1.ร้านภัทรพัฒน์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อ “ภัทรพัฒน์” เพื่อให้เป็นตราผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลที่ได้จากโครงการพระราชดำริในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนาทั่วประเทศ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของโครงการ จากราษฎรที่ได้นำแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้รับจากมูลนิธิชัยพัฒนา

โดยทุกๆผลิตผลของภัทรพัฒน์ จะเน้นเรื่องคุณภาพที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดของผลิตผลนั้นๆ ไม่มีการนำมาปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด

ปัจจุบันร้านภัทรพัฒน์มีทั้งหมด 5 สาขา คือ  สาขาเดอะพาซิโอทาวน์ สาขาสนามเสือป่า สาขาพระราม8 สาขาโรงพยาบาลจุฬาฯ และสาขาพระราม 9 และมีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของภัทรพัฒน์อีกหลายร้านทั่วประเทศ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์นี้

2

2.ร้าน Golden Place

ร้านโกลเด้นเพลสนั้น จัดเป็นหนึ่งในโครงการตามพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการรูปแบบร้านค้าที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิต มีความหลากหลายและราคาไม่แพง โดยเฉพาะสินค้าเกษตรคุณภาพและปลอดสารพิษ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้

ปัจจุบันโกลเด้นเพลสเป็นร้านค้าปลีกที่รวบรวมสินค้าจากโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริมากมายหลายรายการ มีหลายสาขาที่สามารถเดินทางไปเลือกซื้อได้อย่างสะดวกสบายใจกลางเมือง ส่วนใหญ่เปิดตั้งแต่เวลาประมาณ7โมงเช้าจนถึงดึก โดยสาขาใหญ่นั้นอยู่ที่ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ข้างคลีนิคศูนย์แพทย์พัฒนา ส่วนสาขาอื่นๆนั้นสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

983.ร้านค้าโครงการหลวง

ร้านค้านี้มีจุดเริ่มต้นนั้นมาจากการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาซึ่งปลูกฝิ่นแต่ยากจน จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขา และเพื่อกำจัดการปลูกฝิ่น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของโครงการหลวง  โดยปัจจุบันมีวิสัยทัศน์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ครอบคลุมเกษตรกรเป้าหมายทั้งหมด

ปัจจุบันร้านค้าโครงการหลวงนั้นมีสาขาจำนวนมากในกรุงเทพฯ อาทิ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สาขาดิโอลด์สยามพลาซ่า สาขาบองมาร์เช่ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และอีกหลายสาขาในต่างจังหวัด เช่น สาขาหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี สาขาสุเทพ และสาขาเชียงใหม่ 89 พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

3

4.ร้านค้าดอยคำ

เช่นเดียวกับร้านค้าโครงการหลวง ร้านค้าดอยคำเกิดจากวิสัยทัศน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องการแก้ปัญหาปลูกฝิ่นของชาวเขา จึงได้มีการทดลองส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทน โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว แต่ปัญหาต่อมาคือการหาตลาดรับซื้อไม่ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล จึงได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ชาวเขา โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการผลิตอาหารสำเร็จรูป จึงเป็นที่มาของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร

ปัจจุบันแบรนด์สินค้าดอยคำได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากประชาชน และสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป อาทิน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม ผลไม้ในน้ำเชื่อม นมถั่วเหลือง น้ำผึ้ง และสมุนไพรต่างๆ และถ้าต้องการสินค้าอย่างครบครันต้องมาที่ร้านค้าดอยคำ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่กว่า 30สาขาทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบสาขาได้ที่เว็บไซต์นี้

44

5.ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์

ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถสั่งสินค้าจากโครงการหลวงและโครงการพระราชดำริแบบออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังร้านค้านั้นๆ ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์จำหน่ายสินค้าบนอินเตอร์เน็ตมากมาย อย่างเช่น Shopat24,Cmart หรือจะให้Happy Freshนำสินค้าโครงการหลวงจากซุปเปอร์มาร์เก็ตดังๆมาส่งถึงบ้านก็ทำได้ทันที โดยปัจจุบันสามารถเลือกใช้บริการเว็บไซต์Saleduckเพื่อตรวจสอบร้านค้าดังๆที่น่าสนใจพร้อมส่วนลดได้ที่นี่