กระท้อนหวาน…ของดีต้องห่อ

พบเห็นกระท้อนปลูกอยู่ใกล้บ้านน้อย ให้เดาคงเป็นเพราะขั้นตอนบางอย่าง ยุ่งยากกว่าจะได้ลิ้มชิมรสโดยเฉพาะการห่อ แต่ก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงสำหรับผู้ปลูก กระท้อน หากตั้งใจจริง

หากสนใจปลูกกระท้อน ก็แวะไปตามร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ เขามีให้เลือก

อาจเป็นสายพันธุ์อีล่า หรือปุยฝ้าย  ทุกวันนี้เขาไม่มีพันธุ์ปลอม  เพียงแต่อีล่า

อาจหายากสักหน่อย  เขาอาจถามกลับมาว่า ปุยฝ้ายได้ไหม หากพอใจก็ซื้อมา

ปลูกได้

หลังปลูกผ่านปีที่ ๓-๔ ไปแล้ว กระท้อนก็จะเริ่มให้ผลผลิต  ปลูกกระท้อน

เมื่อมีผลผลิตหากไม่ห่อไม่ได้กินแน่ เพราะแมลงวันทองจะวางไข่ ตัวหนอนชอนไช

ในผลเสียหาย

แมลงวันทองเริ่มวางไข่เมื่อผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง  ดังนั้น ควร

ห่อผลตั้งแต่กระท้อนมีขนาดเท่ามะนาว  วิธีการห่อใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ กระ-

ดาษถุงปูนซีเมนต์ หรืออาจเป็นใบต้องแห้งก็ได้  ผู้ที่ปลูกมากๆ เป็นการค้า  ก่อน

ห่อเขาจะใช้สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพฉีดพ่นให้  แต่หากปลูกแบบมือสมัครเล่น

ไม่จำเป็นต้องพ่นก็ได้

การห่อผลนอกจากจะป้องกันแมลงวันทองทำลายแล้ว ยังช่วยให้ผลไม้มี

ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าปกติ ๕-๒๐ เปอร์เซ็นต์อีกด้วย  การห่อเป็นการหลีกเลี่ยงสารเคมีได้อย่างดี