เกษตรสตูลหนุนปลูกข้าวกล้อง “ขอบคุณพระเจ้า” เจาะตลาดมาเลเซีย-ส่งเสริมพึ่งพาตนเอง

เปิดตลาดข้าวกล้องพื้นเมือง “อัลฮัมดุลิลลาฮ” หลังเกษตรกรปลูก-ขายเอง จนประสบความสำเร็จมุ่งเจาะตลาดมาเลเซีย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เกษตรจังหวัดสตูลส่งเสริมการปลูกข้าวกล้อง “อัลฮัมดุลิลลาฮ” อ่านว่า (อัน-ฮัม-ดุ-ลิน-ละ) แปลว่า ขอบคุณพระเจ้า ซึ่งเป็นข้าวพื้นเมือง มีคุณสมบัติพิเศษตอบโจทย์ ผู้ที่ชื่นชอบข้าวแข็ง ทานกับน้ำแกง ซึ่งจะเหมาะในกลุ่มพี่น้องมุสลิม ในประเทศเพื่อนบ้านมาเลเซีย เพื่อเปิดตลาดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมผลักดันให้เกษตรกรรู้จักการพึ่งพาตนเอง ด้วยรวมกลุ่มเหมือนเช่น กลุ่มเพิ่มประสิทธ์ภาพสินค้าเกษตร ม.12 ต.ทุ่งนุ้ย บ้านโคกโดน อ.ควนกาหลง ซึ่งมีสมาชิกกลุ่ม 121 ราย พื้นที่ปลูกข้าวจำนวน 570 ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตข้าวปีละ285 ตัน/ปี จากอดีตจะนำข้าวเปลือกมาขายให้กับโรงสี ในกิโลกรัมละ 8-12 บาท หลังสำนักงานเกษตร จ.สตูล ส่งเสริมด้วยการจัดหาโรงสีขนาดเล็กให้ ทำให้เกษตรกรกลุ่มนี้ สามารถสีข้าวขายในราคากิโลกรัมละ 50 บาทบรรจุถุงในแพคเกจที่สวยงาม และประสานให้มีการพบกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า กับ จ.พัทลุง ข้าวสังหยด ภาคอีสาน ข้าวไรเบอร์รี่ และออกบูธขายตามงานต่างๆ จนประสบความสำเร็จ

201611101522453-20150518130435-768x432

นายอาแมน สาและ เจ้าของศูนย์เพิ่มประสิทธ์ภาพสินค้าเกษตร ม.12 ต.ทุ่งนุ้ย กล่าวว่า ได้เริ่มทำนาตั้งแต่ปี 2525 จำนวน 10 ไร่เศษ จนมาถึงปี 2554 ได้ประสบปัญหาการทำนาได้ผลผลิตน้อย เนื่องจากดินเสื่อมสภาพ จนทำให้เกิดปัญหาได้ผลผลิตน้อยกว่าเดิม จึงได้ขอความร่วมมือไปยัง พัฒนาที่ดิน จ.สตูล ในการให้คำแนะนำการปรับหน้าดิน ให้ดินมีความสมบูรณ์กลับมาเช่นเดิมโดยทางศูนย์พัฒนาที่ดิน จ.สตูล ได้เข้ามาดูแล และนำเครื่องจักรเข้ามาไถนา ทั้งหมดแล้วปลูกต้นปอเทือง เพื่อปรับสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ตามเดิม พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดิน

201611101522454-20150518130435-768x432

“จากเดิมที่ทำนาได้ 300 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มมาเป็น 500 กิโลกรัมต่อไร่ และได้รับพันธุ์ข้าวอัลฮัมดุลิลลาฮุ ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองของ จ.สตูล มาปลูก เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตจำนวนมาก ทำให้เกษตรกร ได้รับผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น จนปี 2556 ได้มีการประกวดผลผลิตข้าวและได้รางวันอันดับ 1 กลับมา จึงได้ทำการเปิดศูนย์แห่งนี้และในปี 2558 จึงได้ ทำเรื่องไปยังสำนักงานเกษตรกรจังหวัดสตูล  เพื่อมาจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้ พร้อมทั้งได้มอบเครื่องสีข้าวและอุปกรณ์บรรจุถุงข้าวให้ในปีงบประมาณ 2559 โดยทางกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้มามอบให้ เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวซึ่งเดิมจะขายเป็นข้าวเปลือกในราคา กก.ละ 10 บาท แต่พอได้เครื่องสีข้าวและเครื่องบรรจุภัณฑ์ข้าวมา จากเดิมขาย 10 บาท เป็นตอนนี้ กก.ละ 50 บาท โดยจัดส่งขายในพื้นที่ใกล้เคียง และออกบู๊ท ร่วมกับทางจังหวัดบ้าง ทำให้ราคาข้าวของเกษตรกรไม่ตกต่ำ และไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป ซึ่งศูนย์แห่งนี้ มีสมาชิกทั้งหมด 121 คน มีพื้นที่นาทั้งสิ้น 570 ไร่” นายอาแมน กล่าว