ปลูกอินทผลัม แบบไร่นาสวนผสม ของ พิทักษ์ สุภนันทการ ที่สุรินทร์

การทำเกษตรในปัจจุบันไม่ได้เน้นเพื่อผลิตสร้างอาหารเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการนำองค์ประกอบหลากหลายอย่างมาผสมผสานเข้าด้วยกัน ทำให้สวนหรือพื้นที่ทำการเกษตรนั้นๆ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น สวนดูมีมิติมุมมองเพลิดเพลินสบายใจ ยามที่ได้อยู่ท่ามกลางในสิ่งที่ทำ จึงเกิดเป็นการสร้างผลผลิตและความสุขไปพร้อมๆ กัน

คุณพิทักษ์ สุภนันทการ เจ้าของสวนฟิวชั่นฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่มีแนวความคิดที่อยากจะสร้างสวนเป็นเชิงไร่นาสวนผสม โดยให้ทุกอย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เช่น ในยามที่ผลผลิตอีกชนิดราคาตกต่ำก็ยังมีพืชอีกหลายๆ ชนิดจำหน่ายได้ราคา ซึ่งพืชที่ปลูกเพื่อสร้างรายได้ระยะยาวนั้นคุณพิทักษ์เลือกปลูกอินทผลัม

คุณพิทักษ์ สุภนันทการ

การทำเกษตร

ต่อยอดธุรกิจได้ทุกด้าน

คุณพิทักษ์ เล่าให้ฟังว่า ได้เลือกมาทำงานทางด้านการเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเสริม เพราะในช่วงนี้เขายังมีงานประจำอยู่ การทำอาชีพเสริมในครั้งนี้ได้มองและเตรียมการไปภายหน้าแล้วว่า เมื่อเกษียณจากงานจะลงมาทำงานทางด้านนี้โดยตรง เพราะถ้าไม่ทำตั้งแต่ตอนนี้ ออกมาทำในช่วงหลังเกษียณเลย พละกำลังและระยะเวลาอาจจะไม่ทัน จึงจำเป็นต้องเริ่มทำในช่วงนี้ควบคู่กับงานประจำ

พื้นที่ภายในสวน

“สมัยก่อนที่ดินนี้เป็นที่นารกร้าง ช่วงนั้นผมก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ พอมีโอกาสมาที่นี่ ก็เลยคิดว่า เราต้องกลับมาพัฒนาและสร้างให้ที่นี่เป็นเหมือนต้นแบบ การทำเกษตรที่สามารถต่อยอดทำได้ทุกเรื่อง พร้อมทั้งมีการสร้างสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้การทำสวนของผมตอบโจทย์ในทุกๆ เรื่อง ที่ผสมผสานให้ทุกอย่างมีอยู่ภายในสวน พอผมคิดได้แบบนี้แล้วก็ได้เริ่มวางแผนและลงมือทำอย่างจริงจัง ในช่วง ปี 2554 เป็นต้นมา” คุณพิทักษ์ เล่าถึงจุดเริ่มต้นของสวนฟิวชั่นฟาร์ม

เหตุที่ตั้งชื่อสวนว่า สวนฟิวชั่นฟาร์ม คุณพิทักษ์ บอกว่า เกิดจากการรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน เกิดเป็นโมเดลใหม่ เพื่อให้การทำเกษตรมีมิติและมุมมองที่ออกไปในทางสวยงาม โดยสร้างให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าการทำเกษตรสามารถปรับให้เข้ากับยุคที่ทันสมัยได้ เป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าเบื่อเหมือนอย่างเช่นเคยที่ผ่านๆ มา จึงทำให้คนรุ่นหลังได้กลับมาสู่บ้านเพื่อสืบทอดการทำเกษตรในรูปแบบที่ทันสมัย จึงทำให้เขาทำสวนแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้ได้กับที่ดินของตนเอง

อินทผลัมอยู่ผสมกับพืชผักอื่นๆ

อินทผลัม

สามารถสร้างเป็นพืชทำเงินระยะยาวได้

ในช่วงแรกก่อนที่จะเริ่มทำสวนผสมผสานรังสรรค์ให้สวยเหมือนเช่นวันนี้ คุณพิทักษ์ บอกว่า จากพื้นที่ที่ไม่มีบ่อน้ำก็สร้างให้มีบ่อน้ำสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง จากนั้นนำพันธุ์ไม้ต่างๆ มาลงปลูกภายในสวน โดยแบ่งพื้นที่ปลูกอินทผลัมอยู่ประมาณ 200 ต้น ช่วงแรกเน้นปลูกอินทผลัมที่ได้เป็นต้นใหญ่ให้ผลผลิตแล้วจากการเพาะเมล็ด ประมาณ 50 ต้น ต่อมาเมื่ออินทผลัมมีแบบเนื้อเยื่อ จึงนำมาปลูกเพิ่มอีก 150 ต้น ทั้งหมดปลูกให้ห่างอยู่ในระยะ 7 เมตร ต่อแถว

การห่อผลอินทผลัม

“สวนผมเน้นปลูกแบบผสมผสาน โดยยึดหลักให้ทุกอย่างเข้ากันได้อย่างลงตัว และพืชผลต่างๆ ต้องต่อยอดไปด้วยกันได้ เวลาที่มีคนเข้ามาเยี่ยมชม สามารถมีมุมสวยๆ ถ่ายภาพ และที่ยิ่งไปกว่านั้น ภายในสวนของเราก็จะจัดการในสวนได้ง่าย เช่น การรดน้ำ การกำจัดวัชพืช สามารถทำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว” คุณพิทักษ์ บอก

โดยพื้นที่ทั้งหมดบริเวณใกล้เคียงจะปลูกพืชผักสวนครัวที่สามารถเก็บผลผลิตได้ไว เพราะอินทผลัมเป็นพืชที่ให้ผลผลิตปีละ 1 ครั้ง แต่ผลตอบแทนสามารถจำหน่ายได้ราคาดี ฉะนั้น ในช่วงที่รอผลผลิตจากอินทผลัมก็สามารถเก็บผลผลิตจากพืชอื่นๆ นำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนภายในสวน

กระชังปลา ที่เลี้ยงภายในบ่อน้ำ

เนื่องจากการปลูกอินทผลัมไม่ได้เน้นทำเป็นเชิงการค้า ดังนั้น ระยะการปลูกจึงเป็นแบบกึ่งประดับสวยงามผสมไปกับพืชผักสวนครัวอื่นๆ การดูแลอินทผลัมจะให้ต้นมีความสมบูรณ์เต็มที่ก่อนเดือนพฤศจิกายน จากนั้นเมื่อเข้าสู่เดือนมกราคมอินทผลัมจะเริ่มแทงช่อดอกออกมาให้เห็น ปล่อยไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ จึงผสมเกสรให้กับไม้ พร้อมทั้งใส่ปุ๋ยสูตรที่บำรุงผลให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อดอกเริ่มติดเห็นเป็นผลจะดูแลห่อผลเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชอีกหนึ่งช่องทาง

“ช่วงที่ผสมเกสรเรียบร้อยแล้ว นับจากช่วงนี้ไปอีกประมาณ 140 วัน อินทผลัมก็จะเริ่มให้ผลผลิตที่แก่และเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวมากน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าสภาพอากาศดีอายุการเก็บเกี่ยวก็ตามกำหนด แต่ถ้าแปรปรวนอายุการเก็บเกี่ยวก็จะเลื่อนไปถึง 150 วัน ส่วนเรื่องโรคที่เกิดกับไม้ไม่ค่อยมีปัญหา ผมจะให้ธรรมชาติดูแลกันเอง ดังนั้น ที่นี่ไม่ได้ใช้เรื่องยาฆ่าแมลงมานานแล้ว เพราะสวนผสมผสานทุกอย่างจะเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะเมื่อผมเกษียณมาเต็มตัว ผมจะไม่ยอมมานอนดมสารเคมีอย่างแน่นอน” คุณพิทักษ์ บอก

บ่อน้ำที่ไว้ใช้ภายในสวน

จำหน่ายราคาเดียว

กิโลกรัมละ 400 บาท

ในเรื่องของการทำตลาดจำหน่ายอินทผลัมนั้น คุณพิทักษ์ บอกว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูที่มีผลผลิตภายในสวน ลูกค้าที่รู้ว่าสวนของคุณพิทักษ์ปลูกอินทผลัมอยู่ จะเข้ามาติดต่อขอซื้อถึงที่สวน เพราะในจังหวัดสุรินทร์สวนแห่งนี้เป็นที่แรกๆ ที่มีอินทผลัมปลูก โดยลูกค้าจะเข้ามาติดต่อขอซื้อหมด จนผลผลิตมีไม่พอจำหน่ายเลยทีเดียว

“ผลอินทผลัมที่สวน จำหน่ายอยู่ที่ กิโลกรัมละ 400 บาท ซึ่งลูกค้าที่มาซื้อจะนำไปทำตลาดต่อเองก็ได้ เพราะสวนผมจำหน่ายอยู่ราคานี้ราคาเดียว ซึ่งอินทผลัมถือว่าตลาดยังสามารถไปได้ดี สำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูก ผมก็จะแนะนำว่า การเลือกสายพันธุ์อินทผลัมไม่มีอะไรยาก เลือกพันธุ์ที่ดีที่รู้คุณภาพอย่างแน่นอนมาปลูก อย่างคนที่จะเริ่มใหม่ ก็อยากให้ลองศึกษาจากหลายๆ ที่ จากคนที่ประสบผลสำเร็จแล้ว เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งทำสวนในรูปแบบที่ทุกอย่างต่อยอดได้หมด ก็จะทำให้ทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างดี มีรายได้ที่เกิดจากความสุขในสิ่งที่เราทำ” คุณพิทักษ์ บอก

สำหรับท่านใดที่สนใจอยากศึกษาดูงาน หรือเข้าชมภายในสวนฟิวชั่นฟาร์ม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรยุคใหม่ นำไปใช้กับการทำเกษตรในที่ดินของตนเอง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ (080) 810-5538