เปิดตัว “KUBOTA Farm” ศูนย์เรียนรู้ “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต”

ในโอกาสพิเศษเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ผู้นำตลาดเครื่องจักรกลการเกษตร “บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด” ประกาศทุ่มงบก้อนโต 150 ล้านบาท คืนกำไรลูกค้า โดยเปิดศูนย์เรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้ชื่อ “KUBOTA Farm” บนเนื้อที่ 220 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี เปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยและต่างชาติ รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ “นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต” แบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยวางแผนให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมกิจการ KUBOTA Farm ตั้งแต่ปลายปี 2561 นี้เป็นต้นไป

คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ลงทุนก่อสร้าง KUBOTA Farm ที่จังหวัดชลบุรี โดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาฟาร์มแห่งนี้ แบ่งเป็น 10 โซน สำหรับใช้เป็นเป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ เต็มรูปแบบแห่งแรกในอาเซียน ที่มุ่งให้ความรู้และเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรแขนงต่างๆ ถ่ายทอดให้กับเกษตรกร

สำหรับเฟสแรก จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรสมัยใหม่จำนวน 4 โซน ได้แก่

1. โซนการทำเกษตรให้มีรายได้สูงสุด โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” มาใช้บริหารจัดการแปลงเพาะปลูก ประกอบด้วย บ่อน้ำ ประจำไร่นา ทำนา ปลูกไผ่ ข้าวโพดอ่อน ไม้ผล และปลูกพืชผักแบบหมุนเวียนบนพื้นที่ทำกิน จำนวน 10-15 ไร่ เพื่อให้เกิดรายได้มากที่สุด

2. โซนออกแบบและการบริหารจัดการแปลงปลูกข้าว โดยใช้เทคนิคปฏิทินการปลูกข้าว และใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตควบคู่กันไป

3. โซนการปลูกถั่วเหลืองแบบมืออาชีพ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสยามคูโบต้า กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และนักวิชาการคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ถั่วเหลืองที่มีผลผลิตและคุณภาพสูง

4. โซนเกษตรแม่นยำ ทำน้อยแต่ได้มาก นำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำหรือ Precision Farming ซึ่งเป็นการทำเกษตรแบบใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เช่น “โดรน” สำหรับบินสำรวจพื้นที่ ตรวจสภาพดินเพื่อเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ควบคุมการใส่ปุ๋ย และฉีดยาฆ่าแมลง การเก็บเกี่ยว รถแทรกเตอร์ที่ควบคุมทิศทางด้วยดาวเทียม เครื่องวิเคราะห์ความต้องการอาหารพืช เทคโนโลยีตรวจอากาศและสภาพดิน เป็นต้น

เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำในการคิดค้นและวิจัยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร สยามคูโบต้า เตรียมจัดงานสัมมนา ชื่อว่า “Agri-Forum” ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะช่วยยกระดับการเกษตรของไทยให้ก้าวสู่ เกษตร 4.0 และงานแสดงนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปี “KUBOTA Showcase 2018” ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม –  2 กันยายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี.

เพื่อโชว์นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและระบบเทคโนโลยีการทำเกษตรกรรมจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซ็ป “The Power of Agri-Innovation” ครั้งแรกในประเทศไทย โดยพี่น้องเกษตรกร พนักงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนด้านการเกษตรจะได้สัมผัสเทคโนโลยีการเกษตรที่ล้ำสมัยใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ

“สยามคูโบต้า วางเป้าหมายพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ล้ำสมัย เพื่อรองรับการทำเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) พร้อมทั้งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมภาคการเกษตรของไทยเข้าสู่เกษตร 4.0 ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ การนำเอาระบบ GNSS (Global navigation satellite system) เข้ามาใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลการเกษตรของคูโบต้า รวมทั้งนำระบบดิจิตอลเทคโนโลยีมาใช้ในการวัดค่า เพื่อปรับปรุงการทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการฟาร์ม (Farm Management; end to end solution) ซึ่งขณะนี้ได้ร่วมทดสอบและนำร่องพัฒนาระบบกับองค์กรทางภาครัฐและเอกชนต่างๆ หลายแห่ง” คุณสมศักดิ์ กล่าวในที่สุด