“ ปุ๋ยยารา” ตัวช่วยเพิ่มผลผลิตลำไย จ. เชียงราย

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด ได้พาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมกิจการสวนลำไยและสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกและจำหน่ายลำไย พืชเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย เจาะลึกวิธีการปลูก การดูแล เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน

คุณศศินกานต์ ราตรี เกษตรกรตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในการปลูกและจำหน่ายลำไย

คุณศศินกานต์ ราตรี (พี่เอื้อย) เป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกลำไย พี่เอื้อยรู้จักปุ๋ยยาราจากคำแนะนำของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีสูตรผสมต่างๆ เอามาผสมเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต พี่เอื้อยทดลองใช้แล้วประสบความสำเร็จจึงบอกต่อให้เพื่อนเกษตรกรรายอื่นๆ ได้ใช้ในเวลาต่อมา

พี่เอื้อย ดูแลรับซื้อลำไยเข้าล้ง ทำมาได้ 4 ปีแล้ว มีสวนลำไยอยู่ในความดูแลทั้งหมด 30 ราย เนื้อที่รวม  500 ไร่ พื้นที่ไหนมีลำไยคุณภาพดี พี่เอื้อยก็จะหาปุ๋ยมาใส่เพื่อช่วยให้สวนลำไยแห่งนั้นได้ผลผลิตคุณภาพดีมากขึ้น ลำไยที่รับซื้อเข้าล้ง จะถูกส่งออกไปขายตลาดจีน ราคารับซื้อจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าลำไยลูกโต ผิวสวย ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ หากผลผลิตที่รับซื้อมีคุณภาพตรงตามหลักเกณฑ์ ทั้งล้งรับซื้อและเจ้าของสวนก็จะขายผลผลิตได้ราคาดีทั้งสองฝ่าย

ทุกวันนี้พี่เอื้อย มีพื้นที่ปลูกลำไยของตัวเอง จำนวน 30 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกลำไยพันธุ์อีดอ ความโดดเด่นของสวนลำไยแห่งนี้ก็คือ จะติดดอกง่าย เพราะดูแลใส่ใจการจัดการสวนลำไยอย่างสม่ำเสมอ

สวนลำไยของ คุณศศินกานต์ ราตรี

ในช่วงแรก ท่ี่ต้นลำไยแตกช่อออกมาพี่เอื้อยจะใช้แคลเซียมโบรอน 15-0-0 ใส่ทางดิน ต้นลำไยอายุ 10 ปีขึ้นไป จะใส่แคลเซียมโบรอน 15-0-0 ประมาณ 1-2 กิโลกรัม/ต้น หลังจากนั้นจะใส่อีกครั้งในช่วงที่เมล็ดลำไยมีขนาดเท่ากับหัวไม้ขีดหรือเมล็ดเล็กก็จะใส่ปุ๋ย สูตร 15-15-15+15-0-0 คือ 25 กิโลกรัม ต่อ 50 กิโลกรัม ผสมกัน 1 ต่อ 1 อันนี้จะใช้ในอัตราส่วน 1-2 กิโลกรัม ต่อต้น

เมื่อผลลำไยมีขนาดเท่าเมล็ดมะเขือพวง จะใส่ปุ๋ยสูตร 15-0-0+15-15-15 อัตราส่วน 1-2 กิโลกรัม  สวนลำไยพี่เอื้อยจะใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งแล้วแต่ขนาดต้นและผลดกหรือไม่ดก

ก่อนเก็บ 1 เดือน พี่เอื้อยจะใช้ปุ๋ยสูตร 15-9-20+15-0-0 เสริมแคลเซียม ปุ๋ยสูตรนี้จะช่วยสร้างเปลือกและขยายเปลือกให้แข็งแรง “ปุ๋ยยารา” ช่วยเร่งการเติบโตของต้นลำไย กระตุ้นให้ต้นลำไยมีช่อดอกยาวขึ้น, ดอกแข็งแรง, ยืดช่อ ได้ผลผลิตพวงใหญ่ ลูกโต, เพิ่มความหวาน ปรับคุณภาพผลผลิตให้ดีขึ้น  ลำไย 1 ต้น จะให้ผลผลิตประมาณ 200 – 300 กิโลกรัม และได้ผลผลิตเกรด A, AA ใน 1 ต้น จะมีหลายเกรด

แต่บางครั้ง ต้นลำไยไม่ค่อยติดดอก เพราะเจอฝนในระยะที่ต้นลำไยติดดอกในช่วงเดือนมีนาคม ทำให้เกิดปัญหาดอกลำไยร่วง และมีโรคพืชต่างๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อรา บริเวณเปลือก มีจุดดำๆ  รวมทั้งปัญหาแมลงศัตรูพืช  จึงต้องพ่นยาทั้งโรคพืชและโรคแมลงเพื่อป้องกันโรคและแมลงทุกๆ 15 วัน

สวนลำไยในพื้นที่ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย มักเก็บผลผลิตในช่วงปลายสิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน ซึ่งเป็นจังหวะที่ขายผลผลิตลำไยได้ราคาดี ที่ผ่านมาชุมชนแห่งนี้สามารถส่งออกลำไยได้ปีละ 300 ตัน

พี่เอื้อย เปรียบเทีียบข้อแตกต่างของการใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นกับปุ๋ยยาราว่า สวนลำไยที่ใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นต้องใช้ปริมาณปุ๋ยเยอะและใบต้นลำไยเขียวช้า แต่ต้นลำไยที่ใช้ปุ๋ยยาราจะได้ผลผลิตคุณภาพดี ได้ลำไยผลโต สีอมเหลืองสวยสะดุดตาผู้ซื้อ

หากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปลูกดูแลสวนลำไย สามารถสอบถามเพิ่มเติมจาก คุณศศินกานต์ ราตรี (พี่เอื้อย) บ้านเลขที่ 322 หมู่ที่ 2 บ้านป่าถ่อน ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ (093) 035-9679 หากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยยารา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จาก คุณภูมิพีรพงค์ พาหิรัญ นักวิชาการเกษตรกรอาวุโส บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด เบอร์โทรศัพท์ (095) 525-4238