‘ปราชญ์เกษตรอุบล’แนะ’จงปลูกทุกอย่างที่กิน แต่อย่ากินทุกอย่างที่ปลูก’!

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญเหล็ง สายแวว ได้ปรับปรุงพื้นที่ใกล้บ้านพักจำนวน 16 ไร่ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านเลขที่ 123 หมู่ 16 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยการแบ่งพื้นที่ 16 ไร่ จะแยกเป็นด้านปศุสัตว์ เลี้ยงวัว 5 ตัว กระบือ 2 ตัว เลี้ยงไก่ สุกร ด้านประมง เลี้ยงปลาดุกในบ่อดินธรรมชาติ ปลาไน เลี้ยงกบในบ่อพลาสติก ด้านการเกษตร แบ่งพื้นที่ทำนาจำนวน 5 ไร่ ปลูกทั้งข้าวเหนียว ข้าวเจ้า นอกนั้นจะปลูกพืชสมุนไพร เช่น ข่า ตะไคร้ บอระเพ็ด ไม้ผลและพืชผักสวนครัว เช่น มะม่วง มะพร้าว มะขาม มะยม ชมพู่ ลำไย มะกอกน้ำ ไผ่ กล้วย มะละกอ อ้อย บวบ ตามแนวราบบนพื้นดิน มะระ พริก หอม มะเขือ มะเขือเทศ ข้าวโพด ผักบุ้ง แตงร้าน ถั่วฟักยาว ฟักทอง ฟักแฟง แก้วมังกร มะนาว และอื่นๆ โดยมีแนวคิดว่า “จงปลูกทุกอย่างที่กิน แต่อย่ากินทุกอย่างที่ปลูก”

“ถ้าเราปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างทุกชนิดที่สามารถรับประทานได้ จะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวแต่ละวันลงได้ เป็นการประหยัด อดออม เมื่อผลผลิตมีจำนวนมากก็นำไปขาย ได้เงินมาจุนเจือครอบครัวหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเงินเหลือก็ออมไว้สำหรับเป็นทุนเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ผลผลิตบางส่วนที่มีเหลือก็แบ่งปันให้ญาติมิตร หรือผู้ใกล้ชิดโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งจะได้น้ำใจจากญาติมิตรอีกทางหนึ่งด้วย ส่วนใบไม้ หญ้าก็ทำเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด เพื่อใช้บำรุงดินเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้มาก ผลผลิตจากสวนทั้งหมดล้วนปลอดสารพิษ ผู้บริโภคสบายใจไร้กังวล ส่วนในเรื่องรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตอย่างน้อยวันละ 500 บาท”

บุญเหล็งกล่าวว่า มีผู้สนใจหลั่งไหลมาตักตวงเอาความรู้ไม่เว้นแต่ละวันโดยยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้อย่างหมดเปลือก ใครที่แวะเวียนมาพูดคุยด้วยไม่อยากกลับเพราะได้ความรู้ความเพลิดเพลินในการถ่ายทอดประสบการณ์ใครที่ไม่เชื่อ เชิญไปสัมผัสดูด้วยตัวเอง

ที่มา : มติชนออนไลน์