“สารบีเทพ” BeThEPS นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยยืดอายุน้ำยางสด ใช้ง่าย ต้นทุนต่ำ สร้างรายได้คุ้มค่า

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดค้น “สารบีเทพ BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นาน 1-3 วัน จากเดิม 6-8 ชั่วโมง เพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และทำให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตยางแผ่นซึ่งมีคุณภาพดีเยี่ยม

ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กล่าวถึงประเด็นปัญหาซึ่งเป็นที่มาของงานวิจัยและพัฒนา “สารบีเทพ” BeThEPS ว่า เนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางต้องประสบกับปัญหาการยืดอายุน้ำยางพาราด้วยสารที่มีกลิ่นฉุนรุนแรงและเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นระยะเวลานาน และยังต้องประสบปัญหาด้านการขนส่ง สวนอยู่ไกลจากจุดรับซื้อน้ำยางสด ทำให้แทนที่จะขายเป็นน้ำยางพาราสดกลับต้องแปรสภาพเป็นยางก้อนถ้วยแทน

“จังหวัดน่าน นับเป็นพื้นที่นำร่องในการทดลองใช้สารบีเทพเพื่อยืดอายุน้ำยางสด พื้นที่ปลูกยางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูงลาดชันและอยู่ห่างไกลจากจุดรับซื้อ ทำให้การขนส่งน้ำยางมายังจุดรับซื้อล่าช้า ส่งผลทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในหลายด้าน” ดร.จุลเทพ บอก

เนื่องจากน้ำยางสดที่กรีดจากต้นยางพาราจะคงสภาพเป็นน้ำยางอยู่ได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 6-8 ชั่วโมงเท่านั้น โดยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และปริมาณแบคทีเรียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อนุภาคยางจับตัวเป็นก้อนและมีกลิ่นเหม็น เกิดปัญหาน้ำยางสดเสียสภาพก่อนการแปรรูปเป็นยางแผ่น แต่กว่าชาวบ้านจะกรีดและเก็บน้ำยางมาส่งยังจุดรับซื้อได้ น้ำยางก็เสื่อมคุณภาพแล้ว

ดังนั้น ทีมวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีน้ำยาง หน่วยวิจัยยาง เอ็มเทค สวทช. จึงได้คิดค้น “สารบีเทพ” BeThEPS ขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนแอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์ พบว่า “สารบีเทพ” BeThEPS ช่วยยืดอายุน้ำยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยางแผ่นจับตัวเรียบรีดง่าย สร้างมูลค่าเพิ่มราว 900 บาท ต่อการผลิตยางแผ่น 1 ตัน

“สารบีเทพ” BeThEPS นวัตกรรมช่วยชีวิตชาวสวนยาง

คุณธนพร โตพัฒน์ หรือ พี่วัน หัวหน้ากลุ่มแปรรูปน้ำยางสด อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในฐานะเกษตรกรผู้ได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยี สารยืดอายุน้ำยางสดเพื่อการผลิตยางแผ่น หรือ สารบีเทพ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีหมอกลงเยอะเป็นอุปสรรค และอยู่ห่างไกลจากจุดรับซื้อน้ำยางหลายกิโลเมตร ทำให้น้ำยางสดเสื่อมสภาพก่อนถึงจุดรับซื้อ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดน่านจะใช้แอมโมเนีย ซึ่งมีกลิ่นฉุนและเป็นพิษต่อร่างกาย ผสมในน้ำยางสดเพื่อยืดอายุน้ำยางก่อนนำไปขาย แต่ประสิทธิภาพก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร จะช่วยยืดอายุได้เป็นเวลาสั้นๆ ไม่ถึง 24 ชั่วโมง ทำให้ชาวสวนยางต้องเพิ่มความถี่ในการขนส่งน้ำยางสดวันละหลายรอบ ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น อีกทั้งเมื่อแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน น้ำยางสดที่ผสมโซเดียมซัลไฟด์จะเกิดฟองในแผ่นยาง ทำให้ขาดง่าย ไม่มีความยืดหยุ่น และขายไม่ได้ราคา

พี่วัน เล่าต่อว่า กระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมา ได้รู้จักกับทีมวิจัยของเอ็มเท็ค สวทช. และได้รับการถ่ายทอดการใช้ “สารบีเทพ” เพื่อยืดอายุน้ำยางสด โดยนำมาให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ในหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสา อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง อำเภอแม่จริม และอำเภอสันติสุข พบว่าผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ เกษตรกรใช้แล้วเห็นผล สามารถทดแทนแอมโมเนียได้ ช่วยยืดอายุน้ำยางสดได้นาน 1-3 วัน ช่วยลดความถี่ในการขนส่งน้ำยางสดและต้นทุนจากค่าขนส่งได้อย่างมาก เกษตรกรมีรายได้จากการกรีดยางมากขึ้น

“ตั้งแต่ใช้สารบีเทพ เกษตรกรบางรายมีน้ำยางสดค้างไว้ 2 วัน ยังสามารถนำมาส่งที่จุดรับซื้อได้โดยที่ยังคงรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อใช้ผลิตยางรมควันได้ดี นอกจากนี้ ปริมาณการส่งน้ำยางสดของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยจากจุดรับซื้อ 10 ตัน ต่อวัน” พี่วัน บอก

 

ใช้ง่าย ต้นทุนต่ำ สร้างรายได้คุ้มค่า

พี่วัน บอกว่า “สารบีเทพ” มีต้นทุนต่ำ พี่วันทำขายให้เกษตรกรเพียงกิโลกรัมละ 60 บาท ขายไม่แพง ถือว่าทำช่วยเกษตรกรให้ได้ผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพขาย

สัดส่วนการใช้…สารบีเทพ 1 กิโลกรัม สามารถใช้ผสมน้ำยางสดได้ปริมาณ 1 ตัน สารบีเทพ 0.1 ซีซี สามารถนำมาผสมน้ำยางสดได้ 1 กิโลกรัม แต่ถ้าต้องการให้อยู่ได้นาน 3 วัน ให้เพิ่มปริมาณสารบีเทพอีกหนึ่งเท่าตัว

วิธีการใช้...ใช้ไซริงจ์ดูดตวงตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับน้ำยางสดที่จะผสม

. “สารบีเทพ” BeThEPS

ผลิตภัณฑ์นี้ ถือว่าต้นทุนต่ำ ถ้าเกษตรกรมีสารบีเทพ 1 กิโลกรัม จะผสมลงในน้ำยางสดปริมาณ 1 ตัน ต้องใช้สารบีเทพ 100 ซีซี ถ้าหารเฉลี่ยมีต้นทุนเพียง 16 สตางค์ ยางแผ่นดิบ 1 แผ่น คิดต้นทุนค่าแรง ค่าน้ำกรด ค่าน้ำยางสด ต้นทุนอยู่แผ่นละ 30 บาท แต่ถ้าจะต้องเพิ่มต้นทุนสารบีเทพขึ้นมาอีกเล็กน้อย แต่ได้ผลรับที่ดีกว่า ก็ถือว่าคุ้มมากๆ

เกษตรกรชาวสวนยางโชว์คุณภาพยางแผ่นรมควัน

ข้อดีของ “สารบีเทพ” BeThEPS 

  1. ลดความเสียหาย สารเคมีไม่ตกค้างในสวน ลดปัญหายางตายนึ่ง และไม่เป็นพิษต่อร่างกาย
  2. มีเวลามากขึ้น ก่อนที่จะใช้สารบีเทพต้องลงมาส่งน้ำยางทุกวัน เสียเวลาเดินทางวันละ 3 ชั่วโมง แต่เมื่อใช้สารบีเทพสามารถเก็บน้ำยางไว้ได้นานขึ้น จากที่ต้องส่งทุกวัน ลดเหลือเป็น 2 วันส่ง 1 ครั้ง ทำให้มีเวลาไปทำอาชีพเสริมอย่างอื่นได้อีก
  3. มีรายได้เพิ่มขึ้น จากเมื่อก่อนต้องขายเป็นยางก้อนถ้วย ได้รายได้น้อย เมื่อใช้สารบีเทพสามารถขายเป็นน้ำยางสดที่มีคุณภาพขายได้ราคาดี

หากเกษตกรท่านใดสนใจรายละเอียดหรือต้องการขอคำปรึกษาการใช้สารบีเทพเพิ่มเติม สามารถปรึกษาพี่วันได้ที่ โทร. (061) 882-9663 ยินดีให้คำปรึกษา

ต้นแบบยางล้อรถบรรทุก