1 ไร่ ได้แสน ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยมูลสุกร

เกษตรกรผู้มีความสำเร็จ คุณประคอง คงมูล และ คุณคำพันธ์ คงมูล  บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. (085) 448-2360 พื้นที่ 1 ไร่ แปลงต้นแบบ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์ (โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปี 2557) ประจำตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

พื้นที่ 1 ไร่ แบ่งออกเป็นสัดส่วน โรงเรือนสุกร จำนวน 19 ตัว ได้โรงงานปุ๋ยชั้นดี น้ำล้างคอกหมู ปล่อยลงแปลงนา ข้าวสวยงามมาก ปล่อยลงบ่อเก็บน้ำทิ้ง ตักมาผสมน้ำ 1:1 รดพืชผัก ผลไม้ เขียวขึ้นภายใน 1-2 วัน เป็นรายได้รายปี ไก่พื้นเมือง 100 ตัว จับขายรายสัปดาห์ ไก่ไข่ 10 ตัว ได้ไข่รับประทานในครัวเรือน ทุกวัน เหลือขาย บ่อปลา 1 บ่อ มะนาว 7 ต้น กล้วย 10 กอ มะพร้าว 6 ต้น ตะไคร้ 5 กอ ข่า 10 กอ มะกรูด 2 ต้น พริก มะเขือ สระแหน่ ยี่หร่า พืชสวนครัวครบ เป็นพืชผักเกษตรอินทรีย์ล้วน เราอยู่อย่าง “ได้แสนสุข”  คิดเป็นมูลค่าไม่ได้ แต่คุณค่าสูงยิ่ง ตลอดทั้งปี มีเงินแสน

คุณประคอง กล่าวว่า ตนเองปฏิบัติจากการศึกษา ค้นคว้า มี คุณพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำเรื่องการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า หรือราเขียวป้องกันเชื้อรา เชื้อสาเหตุของโรคโคนเน่า รากเน่า ของพืชผัก ตนเองนำมาหมักผสมกับน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย ผสมกับมูลสุกร ใช้ฉีดพ่นพืชผัก ปล่อยน้ำตามร่องพืชผักสวนครัว เจริญเติบโตงอกงาม ให้ผลผลิตที่มีความเป็นอินทรีย์อย่างดียิ่ง

คุณประคอง กล่าวว่า แล้งนี้ ตนเองนำมะเขือเทศเล็ก หรือมะเขือเครือ ที่ใส่กับส้มตำอร่อยมากที่สุด ลูกเล็กขนาดลูกแก้วตาแมวหรือเล็กกว่า ตอนแรกไปซื้อมาจากตลาดร้านค้าเมล็ดพันธุ์ ซองละ 10 บาท  จากนั้นตนเองเก็บคัดเลือกพันธุ์เอง โดยเน้นลูกเล็ก จะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน  ลูกโตไม่เอา เพราะจะกลายพันธุ์แล้ว จากแมลงบินมาผสมเกสร เพาะกล้ามะเขือเทศ ต้นเดือนพฤศจิกายน หากมีฝนตกต้องทำหลังคาให้แปลงกล้าด้วย เมื่อต้นกล้า 20-25 วัน แยกลงแปลงปลูกที่เตรียมดินไว้ ขนาด 1 เมตร ความยาวตามร่องแปลง ผสมปุ๋ยคอกบางๆ อย่าใส่มากจะเค็ม ต้นกล้าเน่าตาย เวลา 10-15 วัน ต้นกล้าฟื้นตัว ฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย แบบฉีดฝอยบางๆ 7-10 วัน ต่อครั้ง ปล่อยน้ำผสมน้ำสกัดชีวภาพตามร่องปลูก มะเขือเทศเจริญเติบโตงดงามมาก อายุ 65 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลาดมีความต้องการสูงมาก ขายส่งราคา 25 บาท ต่อกิโลกรัม ขายปลีก 30 บาท ต่อกิโลกรัม ระยะเวลาการเก็บผลผลิต 45 วัน วันละ 50-100 กิโลกรัม เป็นการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยที่สุด ราคาแล้งนี้ 1 ไร่ ได้เงินกว่า 50,000 บาท เป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส นำพืชที่มีในท้องถิ่น ขายให้คนในท้องถิ่นรับประทานอย่างปลอดภัย

ทางด้าน คุณพงษ์ศักดิ์ ชินคีรี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การผลิตพืชผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ หรือการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ก้าวเข้าสู่การเกษตรอินทรีย์ ให้การสนับสนุนวิชาการด้านการใช้สารชีวภัณฑ์ เรื่องวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวเกษตรกร เช่น การใช้เชื้อรากำจัดเชื้อรา เชื้อสาเหตุของโรครากเน่า โรคโคนเน่า เชื้อบิวเวอเรีย กำจัดแมลง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน พืชสมุนไพรป้องกันกำจัดและขับไล่แมลง สู่พืชอาหารปลอดภัย เกษตรกรสามารถขอรับข้อมูลจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรได้จาก สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านได้ครับ

 

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561