ผลมะนาว มีผิวสีน้ำตาลอมม่วง เกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมปลูกมะนาวไว้ในสวนใกล้บ้านหลายต้นในวงบ่อซีเมนต์ โดยปลูกพันธุ์แป้นพิจิตร การเจริญเติบโตดีมาก แต่เมื่อออกดอกติดผลแล้วปรากฏว่า ผลส่วนใหญ่เกิดเป็นสีน้ำตาลอมม่วงเกือบเป็นสีดำ ผิวหยาบและสากมือ เป็นเพราะเหตุใด แล้วผมจะแก้ไขอย่างไร ขอความกรุณาแนะนำด้วยครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

ประสงค์ สุรศักดิ์วุฒิชัย

พิษณุโลก

 ตอบ คุณประสงค์ สุรศักดิ์วุฒิชัย

อาการดังกล่าวของมะนาวที่คุณเล่ามา เกิดจากการเข้าทำลายของไรแดง ลักษณะของไรแดง ตัวเต็มวัยมีขนาดเล็กมาก หากส่องกล้องดู พบว่า มีขนสีขาว ขึ้นอยู่ตามปุ่มของลำตัว รูปร่างโค้งนูนเล็กน้อย ระยะตัวเต็มวัย มีอายุ 5-8 วัน หลังผสมพันธุ์แล้วตัวแม่จะวางไข่สีแดงสด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.13 มิลลิเมตร ระยะเป็นไข่ 8-10 วัน แล้วจึงฟักออกเป็นตัวอ่อน จากนั้นจะลอกคราบอีก 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 2-3 วัน ตัวอ่อนระยะแรกมีขาเพียง 3 คู่ แต่เมื่อเข้าระยะตัวเต็มวัย กลับมีขา 4 คู่ ความสามารถการเข้าทำลาย เกิดขึ้นได้ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ตัวไรเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใต้ใบและยอดอ่อน การระบาดเกิดรุนแรงในช่วงแล้ง ทดสอบด้วยการใช้มือจุ่มน้ำให้เปียกลูบใต้ใบมะนาว เมื่อพบแมลงขนาดเล็กติดมือมาเป็นจำนวนมาก นั่นแสดงว่ามีการระบาดของไรแดงแล้ว การเข้าทำลายที่ผลมะนาว ระยะแรกเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มออกม่วงไปจนเกือบเป็นสีดำ ส่วนการทำลายที่ใบ ทำให้ใบหงิกงอ ไม่เจริญเติบโต

วิธีแก้ไข เมื่อพบการเข้าทำลายยังไม่รุนแรง ต้องตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง แสงแดดส่องเข้าในทรงพุ่มได้ แต่ถ้าปลูกในกระถางก็ให้ยกออกไปให้ได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่ การเข้าทำลายของไรแดงจะหมดไป ระวังอย่าตัดแต่งให้โกร๋น เพราะมะนาวจะแตกกิ่งรยางค์ไม่เก่ง

ทั้งนี้ชาวสวนมืออาชีพเขาจะไม่ตัดแต่งกิ่ง หากไม่จำเป็นจริงๆ เมื่อต้นมะนาวเติบโตขึ้นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวมักทำคอกหรือนั่งร้านรอบทรงพุ่มทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้มั่นใจหลังแต่งทรงพุ่มแล้วแนะนำให้ฉีดพ่นด้วยกำมะถันผง อัตรา 4 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 1 ปี๊บ ให้ทั่ว การระบาดของไรแดงจะไม่กลับมารบกวนอีกอย่างแน่นอน