“ฝรั่ง” ปลูกได้ดี ข้อสำคัญคือ “ถ้ามีแรงงาน”

เรียน คุณหมอเกษตร ทองกวาว ที่นับถือ

ผมอยากทำสวนฝรั่ง เพราะเห็นว่า คนไทยนิยมบริโภคและราคาค่อนข้างดี ผมได้ศึกษาข้อมูลไว้บ้างบางส่วน แต่ยังไม่มากพอ ผมจึงขอคำแนะนำจากคุณหมอว่า สำหรับมือใหม่จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ขอขอบคุณในคำแนะนำครับ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
ประวิทย์ วงศ์อนุวัฒน์
พิษณุโลก

ตอบ คุณประวิทย์ วงศ์อนุวัฒน์

การปลูกฝรั่ง ปลูกได้ดีทั้งที่ลุ่มและที่ดอน ข้อควรคำนึง ฝรั่ง เป็นผลไม้เน่าง่าย เสียหายได้เร็ว ตลาด จึงเป็นตัวชี้วัดที่ดี ให้ศึกษาตลาดท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับแรก หากผลิตผลออกมามากเกินความต้องการของตลาดท้องถิ่น การขนส่งระยะทางไกลจะเกิดการเน่าเสียหายได้ง่าย สำหรับการผลิตนั้นนิยมปลูกยกร่องแล้วปล่อยน้ำหล่อเลี้ยงในร่อง เพราะสะดวกในการให้น้ำ ดังนั้น น้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญ อีกปัจจัยหนึ่ง การใช้แรงงานในการห่อผล ป้องกันแมลงวันทองเข้าทำลาย หากแรงงานไม่พอ ห่อไม่ทัน ปัญหาเกิดขึ้นทันที

พันธุ์ฝรั่งที่ควรทราบ พันธุ์กิมจู ผลกลม เปลือกผลมีเส้นนูน เนื้อหนา รสหวาน มีเมล็ดน้อย

พันธุ์กลมสาลี่ ผลขนาดใหญ่ ทรงกลมแป้น ผิวค่อนข้างเรียบ รสหวาน เนื้อนุ่ม กรอบ เป็นที่นิยมปลูกเป็นการค้า และ

พันธุ์แป้นสีทอง ผลมีขนาดใหญ่อีกพันธุ์หนึ่ง ทรงค่อนข้างกลม ผิวขรุขระ ส่วนขั้วผลยุบเป็นแอ่งกลม เนื้อหนา รสหวานอมเปรี้ยว เป็นที่นิยมของตลาดทั้งสามพันธุ์

ต้องการซื้อพันธุ์ไปปลูก ให้มาที่งานเกษตรแฟร์ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จัดขึ้นต้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี