ชาวบ้านอุ่มเหม้า จ.สกลนคร เฮ! พัฒนาที่ดินมอบรถไถเป็นของขวัญปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่บ้านอุ่มเหม้า อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร นายภิญโญ สุวรรณชนะ  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 นายชูเกียรติ คำโสภา ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดินสกลนคร นำเจ้าหน้าที่และรถไถกว่า 10 คัน เข้าร่วมงานรณรงค์งดเผาฟางตอซังพืช  โดยมีชาวบ้านกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน จากนั้นมอบเกียรติบัตรดีเด่นประจำปี 2559 ให้กับหมอดินอาสาที่พัฒนาปรับเปลี่ยนพื้นดินให้เกษตรกรรายอื่นๆมีดินที่เหมาะสมและปลูกพืชได้ และได้นำรถไถลงไร่นาของชาวบ้าน กว่า 20 ไร่ ในการไถกลบตอซังข้าว เพื่อรถรณรงค์ให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์จากการไม่เผาฟางและตอซังพืช ซึ่งชี้ให้เห็นข้อเสียจากการเผา จะทำให้อินทรียวัตถุในดิน จุลินทรีย์ ธาตุอาหาร ในดินทุกทำลาย และข้อดีของการไถกลบ คือจะทำให้ลดภาวะโลกร้อน มลพิษจากฝุ่นและควัน และยังเป็นการปรับปรุงดินให้อุดมสมบูรณ์

นายภิญโญ กล่าวว่า การรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับทัศนคติการเผาตอซังข้าวหลังเก็บเกี่ยวพืช เช่น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ต้องทำให้เกษตรกรเห็นภาพว่า ระหว่างแปลงที่เผาและไม่เผา ต่างอย่างไร จากนั้นเอาพืชชนิดเดียวกันมาปลูก ซึ่งวันนี้ได้ให้ชาวบ้าน นำเมล็ดปอเทืองมาหว่านและมาดูผลผลิตว่าจะงอกงามอย่างไร ระหว่างไถกลบตอซัง และเผาตอซัง อีกทั้งยังได้มอบขวัญปีใหม่ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการโดยให้ จนท.ไถกลบตอซังให้ฟรี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป