หนึ่งไร่ได้แสน แปลงนา บ่อปลา บ้านบ่อใหญ่ มหาสารคาม

ที่บ้าน คุณภีรพร หอมสมบัติ ชาวบ้านบ่อใหญ่ หมู่ 2 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม และภรรยา คือคุณทัศนีวรรณ์ หอมสมบัติ โทร. (088) 036-2139 เจ้าของพื้นที่ทำการเกษตร 1 ไร่ ได้แสน โดย คุณ  ภีรพร กล่าวว่า แปลง 1 ไร่ ได้แสน เน้นการปลูกข้าวอินทรีย์เคมี ใช้มูลโค มูลกระบือ มูลไก่ รองพื้น ตามด้วยปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-8 จำนวน 5-10 กิโลกรัม ต่อไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 7-10 กิโลกรัม ต่อไร่ ช่วงปลูกในเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม

การดูแลรักษา ทำโดยการสูบน้ำเข้านา ประมาณต้นเดือนกันยายน ให้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 จำนวน 10 กิโลกรัม ต่อไร่ ได้ผลผลิตต่อฤดูกาล 700-800 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาข้าว ขายตามราคาจำนำ เกวียนละ 15,000 บาท

“ผมเลี้ยงปลาดุกในนาข้าว จำนวน 20,000 ตัว ขายได้ปีละกว่า 20,000 บาท ปลูกมะนาว พันธุ์พิจิตร 1 จำนวน 20 ต้น ในวงบ่อซีเมนต์ รอบแปลงและรอบบ่อปลา ได้ผลผลิตนอกฤดูกาล มีรายได้วงบ่อละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ขยายพันธุ์มะนาวด้วยวิธีการตอนกิ่งจำหน่ายภายในชุมชน ปีละ 100-200 ราคากิ่งละ 100 บาท ปลูกพืชฤดูแล้ง ถั่วลิงสง จำนวน 1 ไร่ ได้เงินกว่า 10,000 บาท เลี้ยงปลาในบ่อ พื้นที่ 1 งาน จับขายได้ 3 รอบ ได้เงินกว่า 10,000 บาท ทำให้พื้นที่เพียง 1 ไร่ สามารถทำเงินได้มากกว่า 100,000 บาท”

คุณภีรพร บอกอีกว่า สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนหญ้าเป็นเนื้อ คือ การขุนวัวขาย โดยซื้อวัวพื้นเมือง 3 ตัว ในราคาตัวละ 2,500-6,000 บาท ขายได้ตัวละ 8,000-15,000 บาท ได้กำไรแบบไม่ต้องลงทุน ทั้งยังได้มูลโคเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีอีกด้วย

คุณภีรพร เล่าอีกว่า ใน 1 ไร่ ได้แสน เขาทำงานระบบครอบครัว ปลูกพืชผักสวนครัว อาทิ พริก ขิง ข่า ตะไคร้ หอม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้  กิน แจก แลก ขาย ปลูกเพื่อเป็นอาหารในครอบครัว ที่เหลือจึงขาย เป็นการสร้างรายได้อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน