แนะกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใน 4 ขั้นตอน

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำว่า การกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด หรือ Fall armyworn ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดนั้น เกษตรกรสามารถทำได้โดยการเน้นใน 4 ขั้นตอน  1. สำรวจแปลงข้าวโพด 2. ควบคุมหนอนโดยชีววิธี  3. ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 4. แจ้งศูนย์กำจัดศัตรูพืชชุมชนหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้าน