นักศึกษา อายุ 18 ปี เจ๋ง ปลูกมะนาวขายกิ่งตอน รายได้เดือนละหมื่น

เมื่อกลางปีที่ผ่านมา คุณเอกพงษ์ ขุนทอง อายุ 18 ปี นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR FOOD CROP หรือ GAP ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย คุณเอกพงษ์ได้นำเสนอโครงการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ จนได้รับรางวัลชมเชย จากนั้นได้นำกลับมาขยายต่อยอด ใช้พื้นที่ว่างรอบบริเวณบ้านปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ขายผลมะนาว ซึ่งจากผลผลิตที่ได้ขายได้ราคาดี จึงขยายปลูกเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังตอนกิ่งชำมะนาวเองขายสร้างรายได้ระหว่างเรียน เดือนละกว่า 10,000 บาท

คุณเอกพงษ์ กล่าวว่า โครงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร GOOD AGRICULTURAL PRACTICES FOR FOOD CROP หรือ GAP ที่ได้เข้าร่วมโครงการ และเสนอโครงการปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ได้รับรางวัลชมเชย รู้สึกภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ แต่ไม่ใช่จะเริ่มเรียนรู้ในการปลูกมะนาวหลังเข้าร่วมโครงการ เพราะก่อนหน้านี้ ก็ได้ทดลองปลูกและตอนกิ่งพืชต่างๆ มาจากปู่ พ่อ แม่ โดยเริ่มทำการเกษตรมาตั้งแต่เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่การได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร เราได้เรียนรู้ศึกษาเทคนิคใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งได้นำมาปรับใช้ในการปลูกมะนาว

คุณเอกพงษ์ ขุนทอง

ในครั้งนั้น คุณเอกพงษ์ ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการ ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร มาลงทุนปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ จำนวน 8,500 บาท หลังทำโครงการก็ได้คัดเลือกให้ได้รับรางวัลชมเชย และได้เงินรางวัลมาอีก 3,000 บาท จึงได้ปรับพื้นที่บริเวณรอบบ้าน บนเนื้อที่ 2 ไร่ ขยายแปลงมะนาว ทั้งปลูกลงดิน และปลูกในท่อซีเมนต์ ควบคู่กับการตอนและปักชำกิ่งขาย โดยกิ่งตอน ขายในราคา 25-30 บาท กิ่งชำลงถุงขายในราคา 50-70 บาท ใช้เวลา 10-20 วัน ก็สามารถตัดกิ่งขายได้แล้ว

“ผมใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือในช่วงเช้า ช่วง-เย็น และในวันหยุด ในการทำแปลงปลูกมะนาว โดยเน้นหนักให้เป็นแปลงปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตขึ้นมาเองจากการหมัก อีเอ็ม ฮอร์โมนผลไม้ ในการปรับผิวดิน ซึ่งวิธีการดูแลรักษาในช่วงแรกๆ อาจจะยุ่งยากในการดูแล และเหนื่อยหน่อย แต่ในระยะยาวจะส่งผลให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ เก็บผลมะนาวได้นาน ขายได้ราคา ส่วนการเก็บผลผลิตขายนั้นก็จะมีแม่เป็นคนเก็บผลผลิตนำไปขาย และเก็บเงินไว้ให้เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตรออกไปอีก”

คุณเอกพงษ์ บอกด้วยว่า ตอนนี้ยังปลูกต้นสะตอพันธุ์บ้านแร่ พืชผักสวนครัว มะพร้าวน้ำหอม เลี้ยงสุกรพันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ และ เลี้ยงปลา โดยอาศัยพื้นที่บริเวณบ้าน ทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งปัจจุบันที่บ้านจะมีกลุ่มเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด เข้ามาดูงานการทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดขายกิ่งมะนาวได้เพิ่มขึ้น และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกทาง