วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

เทคโนฯ เกษตร

ปมปัญหา ใครได้-เสีย พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช…

ประเด็นร้อนในการถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของภาคเกษตร ตลอดปี 2560 เห็นจะไม่พ้นเรื่องที่กรมวิชาการเกษตร หยิบ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองพั...

ผักไฮโดรโปนิก สกลนคร สวนผักที่ไม่มีวันหลับ มีขาย 365 วัน

สวัสดีครับ แฟนพันธุ์แท้ เทคโนโลยีชาวบ้าน ฉบับนี้จะได้นำท่านเข้าสู่พื้นที่เมือง สามธรรม ธรรมมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คือ สกลนคร...ที่นี่มีความแตกต่างจาก...

รับโชคปีทอง “มันสำปะหลังไทย”

มันสำปะหลัง นับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย เช่นเดียวกับ ข้าว ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน แต่สถานการณ์ราคามันสำปะหลังในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา ต่ำเต...

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ รวมกลุ่มปลูกพริกป้อนโรงงาน สร้างรายได้ 60,000-100,000 บาท ต่อไร่ (ตอนจบ)

คุณเล็ก เกตุนาค ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เลขที่ 70/3 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ตำบลเขาคิริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ...

มะระขี้นก ….ผักและสมุนไพรคุณค่าสูง

มะระขี้นก เป็นพืชสมุนไพรข้างรั้วที่น่าสนใจ  มะระขี้นก มีชื่อเรียกแต่ละท้องที่ อาทิ ทางเหนือเรียก “มะห่อย” ทางภาคอีสานเรียก “ผักไซ” ทางใต้เรียก “ผักไห่...

สิงทอง นาชัย เกษตรกรรุ่นใหญ่แต่ไฟแรง ดินแดนแห่งภูเก้า ทำการเกษตรแบบพอเพียง

ลุงสิงทอง นาชัย เกิดวันที่ 10 มิถุนายน 2489 ปัจจุบัน อายุ 71 ปี สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สมรสกับ ป้าเพ็ญ นาชั...

นาเกาะยาว นาข้าวผืนสุดท้ายกลางทะเลอันดามัน

คุณอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า อำเภอเกาะยาวมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในจังหวัดพังงา มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 264 ราย พื้นที่ 838 ไร่ ซึ...

ส่องตลาด “ปาล์มน้ำมัน” วิกฤตหรือโอกาส

“ปาล์มน้ำมัน” เป็นพืชยืนต้นในตระกูลปาล์ม มีหลายสายพันธุ์ ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่ปลูกสูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่นทุกชนิด สามารถ...

“สวทช ” เร่งวิจัยคัดพันธุ์ข้าวเพื่อเกษตรกร-ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินหน้...

อากาศแห้งแล้งเสี่ยงเจอโรคราดำมะม่วง

ระยะนี้จะเข้าสู่ช่วงที่มะม่วงเริ่มออกดอก กรมวิชาการเกษตรฝากคำเตือนถึงเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในเขตภาคเหนือตอนล่างให้เฝ้าระวังในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง แ...

เรื่องน่าสนใจ