วันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563

เทคโนฯ เกษตร

ปลูกพลูกินใบ ราคาดี งานสร้างรายได้งาม ตลาดต้องการสูง แม่ค้ามารับซื้อถึงสวน

พลู เป็นพืชไม้เลื้อยที่นิยมนำมากินคู่กับหมาก ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเมื่อมีแขกมาเยี่ยมเยือนถึงเรือนชาน ก็จะนำหมากพลูและของต่างๆ มาตอนรับขับสู้แขกผู้มาเยือน...

“สวนสมรม” ทางเลือกทางรอด ความมั่นคงด้านอาหาร ปลูกพืชหลากหลาย มีผลผลิตทั้งปี

สวนสมรม หรือเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สอดคล้องกับการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาข...

ปลูกฟักทองผลอ่อน เพิ่มรายได้ก่อนพืชหลัก ไม่ต้องหาตลาด มีพ่อค้ารับซื้อถึงสวน

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน แฟนนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ที่ติดตามอ่านบทความของลุงยศคนเกษตร ขอขอบคุณที่ติดตามอ่านสาระดีๆ ที่ได้จากประสบการณ์ตรงของเกษตรกร ในคร...

ปลูกไผ่เป๊าะหวาน 1 ไร่ สร้างรายได้เสริม

“ไผ่เป๊าะหวาน” เป็นพันธุ์ไม้เลื้อย ลำต้นไม่ตรง เป็นไผ่เปลือกบางเหนือหนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางลำ 6 นิ้ว สูง 8-10 เมตร ปล้องยาวโดยประมาณ 12 นิ้ว เนื้อไม้บ...

ส้มโอทับทิมสยาม พืช GI (จีไอ) ไม้ผลเงินล้านของเกษตรกรชาวปากพนัง

ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เป็นส้มโอที่พัฒนาโดยเกษตรกร ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันปลูกมากในพื้นที่ 3 ตำบล คือ ตำบลคลองน้อย ตำบล...

วช.สนองนโยบายรัฐบาล พัฒนาเครื่องสับมันสำปะหลังสำหรับเกษตรกรรายย่อย

จากนโยบายของรัฐบาลข้อ ๘ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ด้วยการสนับสนุนงบประมาณใ...

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.ลำปาง มุ่งเป้าพัฒนาภาคการผลิตทั้งระบบอย่างยั่งยืน

เกษตรจังหวัดลำปาง เผยผลดำเนินงานแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และการตลาด ภายใต้การบริหารจัดการกลุ่มอย่างเข้ม...

เคล็บลับเลือกซื้อ “ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา” สำหรับเพาะเห็ด

“ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา”  เป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่เกษตรกรนิยมนำมาใช้เพาะเห็ด  ทั้งนี้การเลือกใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ควรตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่า ไม่ใช่ขี...

บุญหย่วน ดีคำวงศ์ คนพอเพียง แห่งภูเพียง น่าน ทำเกษตร 2 ไร่ ส่งลูกเรียนจบปริญญา 2 คน

“แต่ก่อนเคยทำไร่ข้าวโพด 20 ไร่ ต้องใช้ยาและปุ๋ยเคมีมาก อีกทั้งแรงงานหายาก เมื่อขายผลผลิตแล้ว หักลบต้นทุนกำไรไม่คุ้มค่า จึงน้อมนำเอาศาสตร์พระราชา ในหลว...

พืชพื้นบ้าน เป็นทั้งอาหารและยา : ระย่อม ยาลดความดันโลหิตจากป่า

ชื่อทั่วไป : Indian snake roots, Serpent wood ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rauvolfia serpentine (Bent.) Family : APOCYNACEAE ระย่อม เป็นไม้พุ่มเตี้ยๆ ไม...

เรื่องน่าสนใจ