วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

เทคโนฯ เกษตร

ฟาร์มตัวอย่างฯ ผลิตสารปรับปรุงดินเพิ่มผลผลิต

เนื่องด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงทรงพระราชดำริใ...

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น เน้นลดต้นทุนการผลิต เชื่อมโยงตลาด

จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2559 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

รอบรู้ “เรื่องทุเรียน”

“จักร่ำพันธุ์ทุเรียน             ชื่อเพี้ยนเปลี่ยนมากสาธารณ์ ทองสุกทองย้อยยาน      อีกทองหยิบยังทองทา ทองคำก้านต่อต้น           นางทองย่นใหญ่สาข...

ทำนาแบบปาเป้า ช่วยลดต้นทุนการผลิตในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

นายพิเชียร ระวิระ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า ปัจจุบันต้นทุนการทำนามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก น้ำมัน ปุ๋ย และสารเคมี มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...

ลองกองทำเงิน กลางสวนผสมผสาน ของ นายกอบต.เมืองลับแล

ลางสาด และ ลองกอง ถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่ออันดับต้นของจังหวัดอุตรดิตถ์ หากจะเป็นรองก็คงยอมให้ได้เฉพาะ ทุเรียนหลงลับแล และ หลินลับแล ที่โด่งดังไปทั่วโลก ...

ปลูกมะนาวในกระถาง อยู่ได้นาน 5 ปี

  ปัจจุบัน มะนาวมีราคาค่อนข้างแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อน นอกจากมะนาวติดผลน้อยแล้ว ยังเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการบริโภคอาหารตามแหล่งท...

เทคนิค “ปลูกข้าวหอมมะลิ ต้นทุนต่ำ กำไรสูง” ที่บุรีรัมย์

ทุกวันนี้ ปัจจัยการผลิตสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฮอร์โมนพืช ค่าน้ำมัน ฯลฯ มีราคาแพง ทำให้ชาวนามีภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ดังนั้น เกษตรกรคงต้...

“ข้าวโพดหวานลูกผสม พันธุ์ชัยนาท 86-1”

ข้าวโพดหวาน เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี มีฤดูการผลิตสั้น ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 2...

ถั่วเขียวหลังนา ยังทำเงิน ที่ชัยนาท

ยามวิกฤตทางเศรษฐกิจ เกษตรกรทำนาอย่างเดียวแทบกระอักเลือด แต่มีเกษตรกรบางส่วนที่ปลูกถั่วเขียวหลังนา เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะแห้งแล้ง ได้รับผลดีอีกเรื่อ...

พันธุ์มะม่วงทะวาย…ไม่กลัวฝนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้

มะม่วงได้ชื่อว่าเป็นไม้ผลที่ปลูกมากที่สุดในเมืองไทย เพราะมะม่วงเป็นไม้เมืองร้อน ที่ปรับตัวได้ดีในทุกภูมิภาคทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ อีสาน กลาง แต่...

เรื่องน่าสนใจ