“ข้าวตราฉัตรไลท์” ชวนคนไทยสนุกกับการกิน ในคอนเซ็ปต์ “ทานเท่าเดิม น้ำตาลน้อยลง”

ข้าวตราฉัตร ผนึกพันธมิตรเกษตรกรสมาชิก ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว กข 43 กว่า 2,500 ราย บนพื้นที่ส่งเสริมฯ จำนวน 50,000 ไร่ ในปี 2562 รวมฤดูกาลผลิต ได้แก่ ฤดูนาปรัง 62 (ธ.ค. 61-มี.ค. 62) และฤดูนาปี (พ.ค.-ส.ค. 62) ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต ร่วมกับกรมการข้าว และเชื่อมโยงการตลาดกับกรมการค้าภายใน เขย่าตลาดปลุกกระแสคนรักสุขภาพ ด้วยการส่งผลิตภัณฑ์น้องใหม่ ข้าวเพื่อสุขภาพ “ข้าวตราฉัตรไลท์” สู่ตลาดผู้บริโภคทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวหนังโฆษณา ชุด Rice is Happiness ชวนคนไทนสนุกกับการกิน เพิ่มความสุขให้คนกินข้าว กินข้าวได้ไม่ต้องกลัว ในคอนเซ็ปต์ ทานเท่าเดิม น้ำตาลน้อยลง ตอบโจทย์ผู้บริโภคในปัจจุบัน

นายไตรรัตน์ อุดมศรีโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ งานพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ กล่าวว่า บริษัทได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าว กข 43 ร่วมกับกรมการข้าว และเชื่อมโยงการตลาด ร่วมกับกรมการค้าภายใน ผ่านสหกรณ์และเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกกว่า 2,500 ราย ในเขตพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และพื้นที่อื่นๆ รวมพื้นที่ส่งเสริมฯ ทั้งหมด จำนวน 50,000 ไร่ ในปี 2562 (2 ฤดูกาล) ซึ่งโครงการดังกล่าว จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรสมาชิก ผู้ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ “ข้าวตราฉัตรไลท์” โดยบริษัทจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกในโครงการ 100% ด้วยประกันราคาขั้นต่ำ 12,000 บาท ต่อตัน (ความชื้นที่ 15%) จากเกษตรกรสมาชิกทุกราย ทำให้มั่นใจได้ว่า ผลผลิตที่ออกมามีตลาดรองรับที่แน่นอน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่คอยดูแลและให้คำแนะนำ ตลอดช่วงกระบวนการผลิต และเทคโนโลยีระบบ laser land leveling ปรับระดับพื้นที่แปลงนา เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดความเสียหาย ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และยังเป็นการลดต้นทุนอีกด้วย อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าว เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวแท้ ที่ใช้ในกระบวนการปลูก นี่คือ จุดแข็งของข้าวตราฉัตรไลท์ เพราะเราปลูกเอง จึงทำให้เราแตกต่างจากข้าวแบรนด์อื่นๆ นอกจากจะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าจะได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิต

นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง

นายยงยุทธ พฤกษ์มหาดำรง รองกรรมการผู้จัดการ ดูแลธุรกิจข้าวภายในประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์การบริโภคของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ข้าวตราฉัตรเล็งเห็นโอกาสทางการตลาด ปลุกกระแสคนรักสุขภาพ ด้วยการส่งผลิตภัณฑ์น้องใหม่ ข้าวเพื่อสุขภาพ “ข้าวตราฉัตรไลท์” สู่ตลาดผู้บริโภคทั่วประเทศ

“ข้าวตราฉัตรไลท์” ข้าวเพื่อสุขภาพ กข 43 เป็นข้าวดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนไปทางต่ำ เป็นพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดเลือกจากการผสมข้าวพันธุ์ลูกผสมเดี่ยว ระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณ (พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (พันธุ์พ่อ) เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพ หรือคนที่ต้องการลดปริมาณน้ำตาลจากข้าวและอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี เพราะหุงแล้วนุ่ม มีกลิ่นหอมอ่อนๆ รับประทานง่าย ที่สำคัญเมื่อร่างกายรับประทานข้าวเข้าไป ก็จะเปลี่ยนแป้งไปเป็นน้ำตาลได้ช้าลง ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และช่วยให้เราอิ่มนานขึ้นด้วยนั่นเอง