สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขต กทม. เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ตลอดเดือนมีนาคม เน้นสินค้าอาหารแปรรูป และของใช้ในครอบครัว

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าหลากหลายชนิด ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพที่ผลิตสินค้าจำหน่ายสู่ตลาดในชุมชน ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารแปรรูป เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว อาทิ กลุ่มอาชีพการทำน้ำพริกและแปรรูปเห็ด สังกัดสหกรณ์เคหสถานคลองลัดภาชี จำกัด กลุ่มอาชีพไวส์แอนด์วิสดอม สังกัดสหกรณ์เคหสถานศิรินทร์และเพื่อน จำกัด ผลิตแชมพูมะกรูด พิมเสน น้ำยาล้างจานและทำความสะอาด กลุ่มแม่บ้านสุภัทรภิบาล สังกัด กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า ผลิตผลไม้แปรรูป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองแขม สังกัดสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด ผลิตน้ำหอมจากดอกจำปี กลุ่มอาชีพแปรรูปนมแพะสังกัดกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ ผลิตนมแพะพร้อมดื่ม กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา สังกัดสหกรณ์อิสลามเนียะมะตุลลอฮ์ จำกัด ผลิตกุนเชียงปลาและปลาแดดเดียว สมาชิกสหกรณ์เคหสถานราศีธรรม จำกัด ผลิตเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ

สำหรับช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ ทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์และร้านค้าสหกรณ์จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มอาชีพของสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ โดยได้ประสานงานกับสหกรณ์ในความรับผิดชอบเพื่อให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรม ตลอดเดือนมีนาคม 2562 จะมีการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ดังนี้ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ร้านสหกรณ์เทเวศร์ วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด (ธนาคาร SME Bank)

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจไปเลือกซื้อสินค้าอาหารแปรรูป สินค้าอุปโภคบริโภคของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ได้ในวันดังกล่าว